Atava sætter turbo på TIA

Atava er kendt for at gå nye veje - både når det gælder online-forsikring og på it-feltet. Nu kobler Atava en analytisk motor på sin TIA-platform, og opnår dermed fuld indsigt i alle dimensioner af forretningen.

Da Atava i 2008 åbnede ballet for online-forsikring på det danske marked, skete det med en skarpt skåret forretningsmodel. Al kommunikation skulle foregå online på kundernes præmisser, produkterne skulle være få og overskuelige - det samme skulle gælde forsikringsbetingelserne.

TIA er mange forsikringsselskabers foretrukne kernesystem, men det er også et system som giver anledning til hovedbrud. At hente og analysere data fra systemet er en kompleks affære, og derfor må mange aktuarer og analytikere undvære de rapporter og nøgletal som er en selvfølge andre steder i den finansielle sektor.

Martin Jeppsson
-Direktør, Atava

Gennemsigtighed i forretningen via nøgletal og rapporter

Mens det er lykkes for Atava at etablere stor gennemsigtighed i interfacet til kunderne, har det knebet med indsigten i systemerne bagved. Derfor sætter Atava nu analytisk turbo på sit kernesystem fra TIA, som skal geares til at levere de nøgletal og rapporter som er nødvendige for at drive en sund forretning.

- Vi er i fuld gang med at implementere SAS® Intelligence for TIA, som giver os nogle helt nye muligheder for at kryds-køre data, og se sammenhænge i forskellige områder af forretningen. Hidtil har vi brugt mavefornemmelser, når vi skulle forstå baggrunden for peaks eller nedgange i en porteføljerapport i en måned, men fremover kan vi bryde porteføljen ned og få faktuelt-baserede svar på hvad der driver udviklingen, forklarer Martin Jeppsson, direktør i Atava.

Fire opstartsområder: Portefølje, skade, salg og underwriting

SAS Intelligence for TIA bliver det centrale værktøj for ledelsen, analytikere og aktuarer i Atava, som fremover nemt kan trække standard- og ad hoc-rapporter, baseret på data fra TIA. Foreløbig er rapporterne fokuseret inden for fire centrale områder – portefølje, skade, salg og underwriting.

- Det er helt centralt for os at have faktuelt-baseret indsigt i disse områder af forretningen. Vi skal til enhver tid forbedre vores muligheder for at analysere lønsomheden på vores produkter, hvor mange skader vi har haft, hvor stor vores reserve til dækning af fremtidige skader skal være, osv. Denne indsigt er afgørende for vores risikostyring, men det kræver et analytisk lag ovenpå TIA at gøre den tilgængelig, siger Martin Jeppsson.

Brugervenligt, grafisk overblik

Alle rapporter og nøgletal er tilgængelige i en portal, som giver et brugervenligt, grafisk overblik over hvordan de forskellige forretningsområder udvikler sig. Adgangen til portalen er rollebaseret, så ledelsen i Atava kan få det hurtige overblik over de enkelte områder (brudt ned på KPI'er), mens analytikerne har adgang til drill down, kuber og gruppering af data, og kan analysere på rapporternes resultater.

Med SAS får Atava en standardløsning, som udvikler sig selv og vokser sammen med forretningen. Implementeringen af SAS-løsningen sker i et 4-faseforløb, hvor første fase afsluttes i løbet af den næste måned. Hele løsningen forventes færdigimplementeret i sommeren 2010, men vil kunne udbygges af Atavas egen udviklingsafdeling, i takt med at nye behov opstår.

Udfordring

Atava ønsker mere gennemsigtighed i de bagvedliggende systemer, så forretningsbeslutninger kan tages på et faktuelt grundlag.

Løsning

SAS® Intelligence for TIA trækker essentielle rapporter og nøgletal ud af forsikringsselskabets kernesystem TIA. Informationen præsenteres via en brugervenlig, rollebaseret webportal.

Fordele

Atava opnår med løsningen indsigt, som er afgørende for deres risikostyring. De får blandt andet mulighed for at analysere lønsomheden på produkter, antal skader, reserve til dækning af fremtidige skader, osv.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top