Landingpage_public

Data kan gøre

Danmark bedre

SAS Institute omsætter data til viden, så du kan skabe forandring.

Data giver viden. Viden skaber forandring.

Som samfund står vi over for nogle store udfordringer.
Data er en del af løsningen.

Trods de seneste reformer og konkrete tiltag, står vi stadig med store samfundsproblemer. Der er mange, der står uden for arbejdsmarkedet og der er for mange udsatte. Det kniber med at fastholde de unge i uddannelse og sundhedsområdet er udfordret på flere områder. Desværre. For prisen er høj, ikke kun for den enkelte borger, men for samfundet som helhed.

Løsningerne er politiske – og praktiske

Heldigvis er der løsninger på problemerne. Der er brug for at ændre på grundlæggende forhold og behov, for at ændre på fordelingen af ressourcer. Ikke mindst fordi borgerne generelt forventer bedre service fra det offentlige. Hvilke løsninger man skal vælge, er et politisk spørgsmål. Men at skabe beslutningsgrundlaget for politikerne er et spørgsmål om praktisk analysearbejde.

Gennem snart 40 år har offentlige ledere i stigende grad udnyttet fordelene af at samarbejde med SAS Institute om at skaffe indsigt på væsentlige områder, herunder inden for beskæftigelse, sundhed, uddannelse, socialområdet og senest risikobaseret kontrol.

Data brugt rigtigt skaber grundlag for forandring, der kan føre til de nødvendige og ønskede resultater, på kort såvel som på langt sigt.

Nøglen til højere effektivitet, færre fejl og mindre ressourcespild findes i de store mængder data, der er tilgængelige i dag. De er samtidig grundlaget for at kunne målrette indsatsen de rigtige steder, ligesom analyse hjælper til at belyse, hvilke tiltag, der virker og hvilke, der skal rettes op på. 

line 112292

Odense Kommune

For at sikre innovation og skabe langsigtede resultater inden for velfærdsområdet har Odense Kommune samarbejdet med os om at integrere analytiske og vidensbaserede værktøjer
Læs mere om casen
line 112292

Læs mere om dine muligheder for at udnytte data inden for

Cases

Odense

Kommunal evolution
Odense Kommune integrerer analytisk tænkning.

Whistleblower

Whistleblower-ordning
Whistleblower-ordning forbedrer eller fastholder kvalitet til et reduceret budget.

Data is King

Data is King
I fremtiden er dataforståelse den vigtigste kompetence i organisationen.

Kontakt os

Henrik Ernlund

Henrik Ernlund Petersen
Country Manager, SAS Institute DK & Head of Nordic Sales Public Sector at SAS
Telefon: +45 51 38 75 20
E-mail: henrik.ernlund@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er eksperter i statistisk analyse. På verdensplan anvender 83.000 virksomheder i 148 lande SAS, herunder 94 ud af de 100 højst rangerede virksomheder på Fortune Global 500® list. I Danmark samarbejder vi med de største private virksomheder og offentlige organisationer, der går foran med effektiviseringer og innovation.

Back to Top