Nye analyseformer skaber nye spørgsmål i forretningen

TDC vælger SAS Visual Analytics som motoren, der skal bringe forretningskritisk information ud til flere brugere, hurtigere.


Jesper Bæk - Chef for Business Intelligence, TDC
Det at give adgang til nye analyseformer uddanner brugerne, så de også bliver i stand til at stille nogle andre typer af spørgsmål. Vi er meget datadrevne og videnstunge i forvejen, det skal bare være lettere at skabe den indsigt.

TDC er Danmarks største telefoni-, internet og tv-udbyder. Med en vidt forgrenet forretning i en branche i rivende udvikling er det altafgørende, at de forskellige forretningsenheder har adgang til den nyeste viden om kunderne, markedet, nøgletal og andre parametre, der kan understøtte de strategiske beslutningsprocesser.  

Jesper Bæk Overgaard er chef for Business Intelligence i TDC og har derfor ansvaret for at sikre, at forretningsenhederne får den rette information til den rette tid. Han har nu igangsat et større projekt, der gerne skal munde ud i, at endnu flere forretningsledere i TDC oplever, at de har adgang til dybdegående analyser om forretningen på deres respektive områder.

”Det at give adgang til nye analyseformer uddanner brugerne, så de også bliver i stand til at stille nogle andre typer af spørgsmål. Vi er meget datadrevne og videnstunge i forvejen, det skal bare være lettere at skabe den indsigt.”

Flere indsatsområder
For at sikre, at endnu flere får hurtig adgang til forretningskritisk information, har TDC valgt SAS Visual Analytics, som indledningsvist rulles ud på udvalgte områder i forskellige forretningsenheder.

”De områder bliver et øveområde, som skaber et fundament og en række interne use-cases: Vi får indsigt i, hvad der er smart at gøre, hvad skal vi undgå – og ikke mindst hvordan vi etablerer en governance omkring Business Analytics. Men jeg forventer, at vi hurtigt vil se intern efterspørgsel, så snart folk ser, hvad vi kan, og listen af potentielle interne kunder er længere end blot de udvalgte områder,” siger Jesper Bæk Overgaard.

Ny rolle for BI-afdelingen

Jesper Bæk Overgaard står nu ved starten af et forløb, hvor han håber at kunne høste frugterne af indsatsen relativt hurtigt. Først og fremmest for de mange interne kunder, men samtidig også for sin egen afdeling, som får mulighed for at prøve kræfter med nye og andre typer af opgaver, der understøtter de strategiske mål. Bl.a. ved at være med til at udvikle nye analysemodeller og gå i dialog om de resultater, der skabes ud fra analyserne.

”Traditionelt set har BI-afdelingen i høj grad været en supportfunktion for finansafdelingen. Men jeg har en ambition om, at BI skal være en proaktiv partner, der agilt kan levere indsigt og viden til primært interne kunder, fra salgsfolk i fronten til ansatte, der leder efter tegn på svindel. SAS Visual Analytics bliver omdrejningspunkt for at intensivere den dialog - det er et godt bindeled til at skabe indsigter på tværs mellem dem, der skal levere og bruge data,” siger han.


”SAS Visual Analytics havde det rette match med vores øvrige værktøjer i vores stack og de rette elementer i forhold til sikkerhed og skalerbarhed og en intuitiv brugerflade.”

Intern forankring via ambassadører
Som led i processen er 48 interne ambassadører blevet udpeget som den primære drivkraft i projektet.  Forventningen er, at man ved at uddanne superbrugere på tværs af de forretningsenheder, som de udvalgte satsningsområder dækker, vil skabe en stærk forankring for udrulningen.

“Vi skal gerne lynhurtigt bevæge os fra kravlestadiet til at kunne gå og på sigt også løbe – det er en stejl indlæringskurve. Men vi tror på, at det kan lykkes, når brugerne selv tager ejerskab, og det er bl.a. ideen med de 48 ambassadører. De skal styrke den analytiske kraft i de forskellige business lines. Det bliver en form for vandfalds-udrulning i stedet for en top-down tilgang, sådan at ambassadørerne i samarbejde med BI-afdelingen får lavet de enkelte rapporter og får skabt gennemslagskraft i organisationen,” siger Jesper Bæk Overgaard.

Sømløs integration til øvrige systemer
I processen forud for udvælgelsen af de udvalgte områder gik en afsøgningsproces igang, hvor også andre systemer og partnere var på tale. Men valget faldt på SAS Visual Analytics efter afvejning af en række vigtige kriterier, herunder:

·         Sikkerhed
·         Skalerbarhed
·         Intuitiv brugerflade
·         Integration til øvrige systemer

”SAS Visual Analytics passede bedst med det, vi skulle opnå. Samtidig har vi en del andre løsninger i huset, som understøtter SAS Visual Analytics, idet mange af vores data ligger i SAS-miljøer. Det skaber en vis sømløs integration,” siger han.

Kundehistorien findes også på engelsk
Læs mere

Challenge

TDC’s forretningsenheder skal hurtigt og selvhjulpent kunne skaffe sig vitale informationer om forretningen og markedet.

Solution

SAS Visual Analytics samler store mængder data og fremstiller dem visuelt og forståeligt, samt sikrer brugervenlighed

Benefits

Et værktøj, som giver forretningsenhederne både det overordnede overblik og den dybdegående information om forretningskritiske data.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.