Supply Chain Intelligence

คุณภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า และผลกำไร ที่ดียิ่งขึ้น

ข้อดีที่เป็นของคุณ

เข้าใจรูปแบบความต้องการ ระบบเครือข่ายอุปทาน การปฏิบัติงาน คุณภาพและข้อกำหนดบริการของลูกค้าที่ไม่เคยมีมาก่อน SAS ให้ผลประโยชน์ที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อน โดยผสมผสานข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกัน แล้ววิเคราะห์อย่างรวดเร็ว แสดงผลเชิงภาพ และแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี้ยังให้การคาดการณ์ที่แม่นยำมากขึ้น การวางแผนทางธุรกิจที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ผลกำไรที่แน่นอนและความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

Wistron

"ด้วยความช่วยเหลือจาก SAS ทำให้ Wistron สามารถจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งปัญหาเหล่านั้นมาจากธุรกิจที่เติบโตและประสบความสำเร็จของเรา"

DBS

"การเดินทางครั้งนี้ได้ก้าวผ่านความสำเร็จที่เหลือเชื่อในด้านการวิเคราะห์ธุรกิจของเรา เพราะทำให้กระบวนการทางธุรกิจของเราแข็งแกร่ง เพิ่มประสิทธิผลด้านการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านบริการผ่านระบบวิเคราะห์"

Nestlé

"ในตอนนี้ เราสามารถเจาะลึกผ่านลำดับชั้นของลูกค้า และทำในสิ่งต่างๆ เช่น การรวมผลของโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษลงในแบบจำลองทางสถิติ"