SAS® Asset Performance Analytics

เพิ่มสินทรัพย์ที่เป็นเงินทุนสูงและอำนวยความสะดวกโดยการเลี่ยงเวลา downtime ที่ไม่ได้วางแผนไว้

ให้สินทรัพย์เงินทุนที่มีคุณค่าของคุณ มีการทำงานที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อตรงตามเป้าหมายการผลิตและเพิ่มผลกำไร โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และยังสามารถคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าด้วยข้อมูล sensor ของเครื่องที่ป้อนแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ นอกจากนี้ หากพบปัญหา ยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สาเหตุ (Root cause) เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ผลผลิตที่ได้ตามกำหนดเวลาและเป้าหมายรายได้จากการขัดจังหวะการทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ที่ลดลง แดชบอร์ดแสดงสถานะและการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติที่แจ้งพนักงานปฏิบัติการและผู้จัดการในการจัดการความล้มเหลวที่เกิดขึ้น เพื่อให้คุณมีเวลาในการระบุปัญหาและแก้ไข ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม

หาค่าที่เหมาะสมของรอบการบำรุงรักษา

ด้วยกลยุทธ์การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์และแบบตามกำหนดไว้ ทำให้ระบุแหล่งที่มาของความผิดพลาดที่เป็นที่รู้จักรวมถึงประสิทธิภาพที่ลดลงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนชิ้นส่วน เพื่อป้องกันกรณีที่มีราคาแพง โดยระบุดัชนีชี้นำของความผิดพลาด

เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์หาสาเหตุ

ระบุสาเหตุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง เทคนิค data mining และ data visualization เพื่อตรวจหารูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลนั้น แก้ไขปัญหาเรื่องประสิทธิภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา เพื่อจะดำเนินมาตรการแก้ไขได้ทันท่วงที

ลด Downtime

หลีกเลี่ยงความผิดปกติ (Defect) หลักๆ เพื่อป้องกันการเกิด Downtime เป็นเวลานาน และระบุปัญหาเรื่องประสิทธิภาพที่เป็นไปได้ ก่อนจะยกระดับการตรวจสอบแบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือนจากการคาดการณ์ workflow และ case management สามารถจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ภาพหน้าจอ

คุณสมบัติ

  • ผสานการทำงานกับ SAS® Quality Analytic Suite 6.2 อย่างไร้รอยต่อ โดยรวมถึง SAS® Field Quality Analytics และ SAS® Production Quality Analytics
  • แบบจำลองข้อมูลที่มุ่งไปที่การบำรุงรักษาขององค์กร
  • ระบบการตรวจสอบและแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ
  • แบบจำลองเชิงคาดการณ์ (Predictive modeling)
  • ความสามารถในการใช้แบบจำลองกับ SAS® Event Stream Processing
  • การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
  • การรายงานและแดชบอร์ด KPI ด้วยการแจ้งเตือนและรายงานแบบเจาะลึก
  • รองรับการตัดสินใจในการเปลี่ยนสินทรัพย์
  • การเก็บข้อมูล Hadoop และ SAP HANA


ค้นหาวิธีที่ทางรถไฟของฟินแลนด์พัฒนาโปรแกรมการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ เพื่อตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนต่าง ๆ และทำให้รถไฟทำงานได้ตรงเวลาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งข้อมูลแนะนำ


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ SAS® Asset Performance Analytics

อ่านได้ที่นี่


ค้นหาวิธีที่ Western Digital ใช้ระบบวิเคราะห์เพื่อระบุความล้มเหลวที่เป็นไปได้ล่วงหน้า

อ่านเรื่องราวของลูกค้าได้ที่นี่


เรียนรู้ห้าขั้นตอนในการเปลี่ยนข้อมูล IoT ทางอุตสาหกรรมให้เป็นประโยชน์

อ่านเอกสารชี้แจงรายละเอียดได้ที่นี่

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ดูรายละเอียดของโซลูชั่น ลิขสิทธิ์ การใช้งาน และอื่น ๆ

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของคุณเอง