Group of young-data-scientists-around-desktop-computer

ทดลองใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ค้นพบว่า SAS® จะช่วยคุณสำรวจ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลของคุณได้อย่างไร

SAS® Visual Data Mining and Machine Learning - neural network

ทดลองใช้งานฟรี

SAS® Visual Data Mining and Machine Learning

เพิ่มความเร็วในการสำรวจข้อมูลและการพัฒนาแบบจำลองด้วยการรวมการวิเคราะห์ทางสถิติและข้อความ และอัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยเครื่องรุ่นล่าสุดไว้ในระบบการทำงานผ่านหน่วยความจำ

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ตัวจำลองการคาดเดา
ภาพหน้าจอของซอฟต์แวร์ SAS® Visual Data Mining and Machine Learning

ทดลองใช้งานฟรี

SAS® Visual Data Mining and Machine Learning

เพิ่มความเร็วในการสำรวจข้อมูลและการพัฒนาแบบจำลองด้วยการรวมการวิเคราะห์ทางสถิติและข้อความ และอัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยเครื่องรุ่นล่าสุดไว้ในระบบการทำงานผ่านหน่วยความจำ

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ตัววิเคราะห์ข้อความ
ภาพหน้าจอของซอฟต์แวร์ SAS Visual Text Analytics

ทดลองใช้งานฟรี

SAS® Visual Text Analytics

รับคุณค่าสูงสุดจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างของคุณโดยใช้การรวมความสามารถของของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่อง และกฎทางภาษาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
โปรแกรมเมอร์ Open Source
ภาพหน้าจอของซอฟต์แวร์ of SAS Viya Developer

ทดลองใช้งานฟรี

SAS® Viya การเขียนโปรแกรม®

นักพัฒนาซอฟต์แวร์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีโอกาสมีโอกาสพิเศษในการลองเขียนโค้ดกับ SAS โดยใช้ภาษที่คุณเลือก – SAS, Python หรือ R โดยทั้งหมดที่คุณต้องมีก็คือเบราว์เซอร์เท่านั้น

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
ภาพหน้าจอของซอฟต์แวร์ SAS Visual Analytics

ทดลองใช้งานฟรี

SAS® Visual Analytics

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทุกระดับสามารถสำรวจข้อมูลแบบเห็นภาพโดยใช้เทคโนโลยีผ่านหน่วยความจำเพื่อการวิเคราะห์และการค้นพบที่รวดเร็วขึ้น

นักวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติ
ภาพหน้าจอของซอฟต์แวร์ SAS Visual Statistics

ทดลองใช้งานฟรี

SAS® Visual Statistics

เพิ่มศักยภาพให้แก่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์ธุรกิจในการค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นหัวใจสำคัญโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างและปรับแต่งรูปแบบเชิงสื่อความหมายและเชิงคาดเดาอย่างมีปฏิสัมพันธ์กัน

วิศวกรข้อมูล
ภาพหน้าจอของซอฟต์แวร์ SAS Data Preparation

ทดลองใช้งานฟรี

SAS® Data Preparation

รับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่คุณต้องการด้วยตนเองด้วยเครื่องมือการเตรียมข้อมูลด้วยตนเองจาก SAS และทำงานให้สำเร็จได้โดยไม่ต้องมีแม้กระทั่งฝ่ายเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์/วิศวกร
ภาพหน้าจอของซอฟต์แวร์ JMP

ทดลองใช้งานฟรี

JMP®

ค้นพบว่าเพราะเหตุใด JMP จึงเป็นตัวเลือกเครื่องมือสำหรับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และผู้คนทั่วโลกที่ต้องการเข้าถึง สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

นักวิเคราะห์การคาดการณ์
ภาพหน้าจอของซอฟต์แวร์ SAS Visual Forecasting

ทดลองใช้งานฟรี

SAS® Visual Forecasting

จัดการความท้าทายในการวางแผนองค์กรและการคาดการณ์ตามลำดับชั้นภายใต้ขอบเขตขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ ด้วยการสนับสนุนสำหรับ Open Source และการเขียนโค้ด SAS ในสภาพแวดล้อมเดียว

นักเศรษฐศาสตร์
ภาพหน้าจอของซอฟต์แวร์ SAS Econometrics

ทดลองใช้งานฟรี

SAS® Econometrics

วิเคราะห์ อธิบาย และคาดการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการเงินโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูง

ผู้จำลองการเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาพหน้าจอของซอฟต์แวร์ SAS Optimization

ทดลองใช้งานฟรี

SAS® Optimization

ประเมินการดำเนินการและสถานการณ์ทางเลือกโดยใช้ความสามารถในการสร้างแบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่มีประโยชน์

คุณจะได้รับสิ่งใดบ้าง

  • ทดลองใช้งานฟรีนานสูงสุด 28 วัน
  • ใช้ข้อมูลของคุณเองหรือข้อมูลตัวอย่างของเรา
  • ใช้งานด้วยเบราว์เซอร์ของคุณ (ทำงานได้ดีที่สุดกับ Google Chrome รุ่น 64-bit) โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ
  • แชร์กับเพื่อนร่วมงานได้สูงสุด 4 คน
SAS® Visual Analytics displayed on laptop, tablet and mobile devices

ต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจใช่ไหม

บอกเราว่าคุณสนใจสิ่งใด เพื่อให้เราสามารถแนะนำการทดลองใช้งานซอฟต์แวร์ของ SAS ที่เหมาะกับคุณได้

Back to Top