SAS® Collaborative Planning Workbench

ให้คุณสามารถทำ consensus planning ได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้ forecasting workflow

ช่วยให้คุณสร้างและทำการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ โดยการขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ออกไปก่อนการเริ่มกระบวนการ S&OP โดยคุณสามารถทำการนำเข้าและรวบรวมการพยากรณ์และคาดการณ์ความต้องการและอุปสงค์จากทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ และสามารถสร้างแผนการร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ด้วยระเบียบวิธีทางสถิติและการกำหนดน้ำหนักให้กับค่าตัวแปร รวมถึงการทำ what-if analysis เพื่อปรับฐานการพยากรณ์ทางสถิติให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ และคุณยังสามารถเพิ่มความแม่นยำให้แก่ชุดการพยากรณ์ต่างๆ ได้ด้วยการใช้งานกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งมีรากฐานจากข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีมาตรฐาน แทนที่จะทำการตัดสินใจโดยอาศัยความเห็นหรือความรู้สึกเท่านั้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

ให้คุณทำการวิเคราะห์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง และตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริง

แน่นอนว่า การพยากรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้านอุปสงค์ย่อมเหนือกว่าการพยากรณ์ที่อ้างอิงเฉพาะจากข้อมูลการจัดส่งผลิตภัณฑ์และการเติมสินค้าคงคลังในอดีตแต่เพียงอย่างเดียว หรือการพยากรณ์ที่เน้นข้อมูลด้านอุปทานหรือด้านการผลิตเป็นหลัก กระนั้น SAS พร้อมที่จะยกระดับการวิเคราะห์ที่ดีเลิศนี้ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น โดยระบบของเราจะทำการรวบรวมข้อดีของทุกวิธีที่กล่าวมานี้ เพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างการพยากรณ์ที่มีความแม่นยำเป็นเลิศ ซึ่งพร้อมสร้างประโยชน์และผลการดำเนินงานชั้นเยี่ยมแก่ธุรกิจของคุณ

ช่วยส่งเสริมการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และการวางแผนที่รวดเร็วแม่นยำกว่าเดิม

มีเพียง SAS เท่านั้นที่ตระหนักถึงข้อปลีกย่อยและรายละเอียดพิเศษต่างๆ ในกระบวนการพยากรณ์และคาดการณ์ในรูปแบบ consensus forecasting และมีเพียง SAS ของเราเท่านั้นที่มีกระบวนการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอในการรับมือประเด็นรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งเราได้ทำการผสานระบบและรายละเอียดการรับมือต่างๆ เหล่านี้เข้าในชุดระบบการพยากรณ์และวางแผนของเรา ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม ในระดับเดียวกันสำหรับทุกระบบการพยากรณ์ คาดการณ์และวางแผนของเรา

สร้างผลลัพธ์มูลค่าเพิ่มที่วัดได้ ให้แก่กระบวนการทำงานด้านการพยากรณ์ของคุณ

กระบวนการทำงานแบบ Forecast value added หรือ FVA นั้น จะทำการเปรียบเทียบความแม่นยำของการพยากรณ์ทางสถิติที่สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์เพื่อการพยากรณ์ เข้ากับความแม่นยำของการพยากรณ์ที่เกิดจากการปรับตั้งค่าโดยนักวิเคราะห์เอง ซึ่งระบบ SAS® Collaborative Planning Workbench ของเรา จะทำการคำนวณค่า FVA ให้กับทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการวิเคราะห์ ชิ้นงานและกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของคุณ

สามารถผสานการทำงานเข้ากับระบบโซลูชั่นเพื่อการพยากรณ์อื่นๆ ของ SAS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราได้ผสานระบบการพยากรณ์ระดับสูง และการวิเคราะห์เพื่อการคำนวณค่าตัวแปรที่เหมาะสมเข้ากับระบบการทำงานแบบ workbench เพื่อการพยากรณ์และการวางแผนที่เน้นความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้ จากนั้นระบบการทำงานนี้ของเราได้ถูกผนวกเข้าในชุดเครื่องมือการทำงานบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุดการทำงานเพื่อการคาดการณ์และพยากรณ์แบบรวมศูนย์นี้ จะช่วยให้การเคลื่อนย้ายและโยกย้ายข้อมูลเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันและผู้ใช้ต่างๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายกว่าที่เคยเป็นมา

ภาพหน้าจอ

คุณสมบัติ

  • ทำการวิเคราะห์ผ่านการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ระบบของเรามาพร้อมกับชุดการทำงานแอปพลิเคชันแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งชุดการเปรียบเทียบการพยากรณ์และรายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณทำการกำหนดและร่างแผนร่วมกันภายในองค์กรได้ด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อการดำเนินการทำงานแบบ S&OP
  • process workflow ทางธุรกิจที่สอดคล้องกัน ด้วยการให้ขีดความสามารถในการสร้างเทมเพลตสำหรับฟอร์มต่างๆ ในการทำงาน เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร
  • เพิ่มขีดความสามารถในการทำ Forecast value added (FVA) โดยระบบของเรา ช่วยให้กระบวนการด้านการพยากรณ์ของคุณมีความกระชับ คล่องตัว โดยขจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ซับซ้อน หรือเสียเวลาโดยใช่เหตุออกไป
  • ผสานการทำงานร่วมกับ SAS® for Demand-Driven Planning and Optimization suite ได้ โดยเราช่วยให้บุคลากรด้านการพยากรณ์อุปสงค์ และด้านการวางแผนสินค้าคงคลังสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายขึ้น ด้วยขีดความสามารถในการโยกย้ายข้อมูลอย่างราบรื่น ระหว่างระบบและชุดเครื่องมือด้านการคาดการณ์ห่วงโซ่อุปทานและด้านการวางแผนต่าง ๆ


ข้อมูลทางเทคนิค

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ดูรายละเอียดของโซลูชั่น ลิขสิทธิ์ การใช้งาน และอื่น ๆ

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของคุณเอง