แอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ IoT สำหรับภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง

ควบคุม IoT และข้อมูลเซ็นเซอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์สูงสุด

ความท้าทายทางธุรกิจ

IoT มอบความต่อเนื่องของข้อมูล ผ่านเครือข่ายมากมายและความท้าทายในการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ลดลง แก่บริษัทผู้ทำการขนส่ง สำหรับการก้าวข้ามผ่านความท้าทาย บริษัทจำเป็นต้องมีการปรับใช้เครือข่ายอย่างชาญฉลาดกว่า มีความเป็นอัตโนมัติและความปลอดภัยมากกว่า เพื่อที่จะจัดการและดึงคุณค่าที่แท้จริงจากกระแสข้อมูลที่มากมายได้

SAS สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

เพิ่ม uptime ประสิทธิภาพ และผลผลิต เข้าใจและสนใจพฤติกรรม ความต้องการ และความชื่นชอบของลูกค้าได้ดีขึ้น รวมถึงปรับตัวให้ง่ายและพร้อมกับรอบธุรกิจที่เปลี่ยนไป ด้วยโซลูชั่น IoT จาก SAS คุณจะสามารถ:

  • เพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิผลของอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและความต้องการการดูแลรักษาเพื่อให้คุณสามารถระบุปัญหาได้ในเชิงรุก เพื่อให้สินทรัพย์ของคุณทำงานได้และอยู่ในสถานะทำงานได้สูงสุด
  • ได้ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าลึกขึ้นด้วยการจัดการการตัดสินใจ แบบ real time รวมข้อมูลออฟไลน์แบบประวัติกับลูกค้าปัจจุบันและข้อมูลช่องทางภายใน แล้วใช้เครื่องมือการตัดสินใจที่เหนือกว่าเพื่อทำงานที่ต้องคาดเดาตามการติดต่อกับลูกค้าแบบ real time
  • ตอบสนองต่อสัญญาณความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
    เพิ่มความแม่นยำของการคาดการณ์และใช้การวิเคราะห์แบบWhat-ifเพื่อประเมินโอกาสได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

ทำไมต้อง SAS?

SAS มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการส่งมอบโซลูชั่น IoT อันล้ำสมัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณมากที่สุด:

  • การวิเคราะห์หาสาเหตุที่เหนือกว่าและมองเห็นข้อมูลได้มากกว่า ระบุตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงของปัญหาประสิทธิภาพจากมาตรการและเงื่อนไขเป็นร้อยๆ หรือเป็นพันๆ โดยใช้การวิเคราะห์แบบเยี่ยมยอด predictive data mining และ data visualization  จากนั้นพัฒนาแผนการมาตรการแก้ไขได้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • Predictive asset maintenance เพิ่มความพร้อมของสินทรัพย์ โดยใช้การแจ้งเตือนประสิทธิภาพการคาดการณ์และใกล้เคียงเวลาจริง เพื่อหาปัญหาที่ทีมดูแลรักษาสามารถแก้ไขได้ระหว่างเวลาที่ระบบขัดข้องที่มีการกำหนดไว้แล้ว
  • ระบบการตรวจสอบและแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ ช่วยลดความหน่วงในการทำงาน ขจัดจุดบกพร่องที่ร้ายแรงและช่วยคุณรับมือปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเริ่มก่อนเกิดการลุกลาม และให้คุณใช้งานระบบการทำงานและระบบจัดการกรณีต่างๆ ที่ติดตั้งไว้พร้อมในระบบแล้ว เพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วยิ่งกว่าที่เคยมีมา 

โซลูชั่นการวิเคราะห์ IoT ของ SAS ในอุตสาหกรรมด้านการขนส่ง

ตั้งแต่ปี 1976 บริษัทต่างๆ ทั่วโลกไว้วางใจใน SAS

เชื่อมต่อกับผู้นำทางการวิเคราะห์