แอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ IoT สำหรับเมืองอัจฉริยะ

ส่งมอบบริการที่จำเป็น ระบบความปลอดภัยและการปกป้องทางสังคมผ่านการวิเคราะห์ IoT ขั้นสูงที่มาพร้อมกับ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง

ความท้าทายทางธุรกิจ

พลเมืองย่อมคาดหวังการเข้าถึงบริการของเมืองอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากบริการ ยกตัวอย่างเช่น น้ำ แก๊ส และไฟฟ้า พลเมืองยังคงต้องพึ่งพาการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ในขณะที่เมืองสมัยใหม่ได้พัฒนาเป็นเมืองที่มีความล้ำหน้ากว่าที่เคย ผู้นำยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น วิธีการซึ่งผู้นำจะตอบสนองความต้องการของพลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มั่นใจได้ว่ามีอากาศบริสุทธิ์และน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ บริหารจัดการการจราจรที่ติดขัดระหว่างช่วงเวลาเร่งด่วน สร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

SAS สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

ด้วยศักยภาพของการวิเคราะห์ IoT ขั้นสูงที่มาพร้อมกับ AI และความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง SAS ช่วยให้เมืองทำการส่งมอบบริการที่จำเป็น ระบบความปลอดภัยและการปกป้องทางสังคม SAS ช่วยขับเคลื่อนมูลค่าผ่านวงจรการวิเคราะห์ของเมืองอัจฉริยะ โดยการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล IoT จากแหล่งข้อมูลต้นทาง – อุปกรณ์ปลายทาง ใน Fog หรือใน Cloud – ดังนั้นคุณจะสามารถ:

  • ตอบสนองความต้องการของพลเมืองได้ดีกว่าที่เคย
  • มั่นใจได้ว่ามีอากาศบริสุทธิ์และน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ
  • บริหารจัดการการจราจรที่ติดขัดระหว่างช่วงเวลาเร่งด่วน
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทำไมต้อง SAS?

ด้วยเทคโนโลยี IoT จาก SAS เมืองจะ:

  • เข้าใจถึงความหมายของข้อมูลที่สร้างจากพลเมืองและเมืองในบริบทของเป้าหมายของเมือง
  • ทำการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล อันมีความแม่นยำและทันท่วงที ในการเพิ่มความพึงพอใจของพลเมือง
  • ส่งมอบการตอบสนองบริการอย่างทันท่วงที
  • มอบความยอดเป็นเลิศในการจัดการ

ตั้งแต่ปี 1976 บริษัทต่างๆ ทั่วโลกไว้วางใจใน SAS

เชื่อมต่อกับผู้นำทางการวิเคราะห์