Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach

Optymalizuj procesy zarządzania ryzykiem. Dostosuj funkcje aktuarialne i finansowe. Zapewnij zgodność z wymogami regulacyjnymi i standardami sprawozdawczości finansowej.

W jaki sposób SAS® zapewnia lepsze zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach?

SAS dostarcza kompleksowe rozwiązania analityczne wspierające procesy zarządzania ryzykiem. Pozwalają one optymalizować strategie w obszarze finansów, ryzyka i aktuariatu oraz zapewniają zgodność z regulacjami. SAS zapewnia spójność, transparentność i możliwość ciągłego monitorowania danych. Dzięki temu możesz skrócić czas, ograniczyć koszty i w rezultacie utrzymać przewagę konkurencyjną.

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym

 • Zapewnij zgodność z dyrektywą Solvency II, pełne wsparcie dla jakości danych i wymogów sprawozdawczych oraz włączenie wszelkich innych dyrektyw dotyczących Solvency.
 • Eksploruj, integruj i waliduj dane dotyczące ryzyka pochodzące z różnych źródeł.
 • Zapewnij transparentność w całym procesie.
 • Spełnij wymogi kapitałowe związane z testami warunków skrajnych.

Sprawozdawczość finansowa

 • Spełnij wszystkie wymagania IFRS 17/LDTI dla ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji, integrując ryzyko i finanse oraz wypełniając lukę pomiędzy systemami aktuarialnymi i księgowymi.
 • Lepsze zarządzanie eksploracją i walidacją danych.
 • Usprawnij zarządzanie przepływem pracy, wspierając orkiestrację zadań. Skorzystaj z dynamicznych pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać szczegółowe informacje.
 • Generuj przepływy pieniężne jako punkt wyjścia do kalkulacji zgodnie z MSSF 17.
 • Wykorzystaj wbudowaną księgę pomocniczą do zaksięgowania zatwierdzonych wyników, w tym raportów wstępnych - dostosowanych do systemu księgowego firmy - które obsługują zarówno raportowanie multi-GAAP, jak i raportowanie wielowalutowe.

Aktuariat

 • Usprawnij opracowywanie modeli taryfowych dzięki zwinnej metodologii, która obejmuje techniki uczenia maszynowego i wysokowydajne możliwości symulacji.
 • Zwiększ efektywność uruchamiania taryf, dzięki możliwości osadzania złożonych modeli do optymalizacji cen w czasie rzeczywistym.
 • Wykorzystaj pełną integrację z istniejącymi zasobami danych i wewnętrznymi analizami rezerw w celu zapewnienia jednej wersji prawdy, z pełną ścieżką audytu decyzji aktuarialnych i odtwarzalnością kalkulacji IBNR i modeli.
 • Monitoruj procesy, podejmuj decyzje, automatyzuj dystrybucję raportów zarządczych za pomocą pulpitu nawigacyjnego.

Dlaczego ubezpieczyciele wybierają rozwiązania SAS® do zarządzania ryzykiem?

SAS oferuje wysokowydajne narzędzia analityczne do zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach, które umożliwiają optymalizację działań, rozwijanie skutecznych strategii i zapewnienie zgodności z regulacjami.

Fundament technologiczny

Usprawnij procesy dzięki nowoczesnym narzędziom do zarządzania ryzykiem i finansami, które zapewniają skalowalne środowisko, zwinne procesy, wysokiej jakości dane, analitykę i raportowanie.

Integracja ryzyka i finansów

Wykorzystaj kompleksową platformę do zapewnienia zgodności z regulacjami (Solvency II, IFRS 17/9, LDTI, a także ICS 2.0, C-ROSS, LAGIC).

Zapewnienie zgodności z Solvency II

Skorzystaj z technologii i ekspertyzy SAS w zakresie zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi, takimi, jak Solvency II i inne dyrektywy.

Wsparcie AI

Wykorzystaj sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do tworzenia konkurencyjnych taryf, optymalizacji portfeli, ustalania cen w czasie rzeczywistym, obliczania IBNR i zautomatyzowanych procesów rezerwacyjnych.

Bądźmy w kontakcie