SAS® Business Rules Manager

สร้าง เผยแพร่ และจัดการกับกฎทางธุรกิจได้จากที่เดียว

ขจัดความเสี่ยงของการตัดสินใจในการทำงานแบบเฉพาะกิจที่เพิ่มเติมมาเรื่อย ๆ ด้วยกฎทางธุรกิจเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้การตัดสินใจทำได้โดยอัตโนมัติและปรับปรุงการตัดสินใจในองค์กรของคุณ SAS® Business Rules Manager มีคลังจัดเก็บกฎส่วนกลาง แพลตฟอร์มทั่วไปในการจัดการการพัฒนาและการใช้กฎ ผ่าน workflow แบบอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่ได้รับ

รับประกันความถูกต้องตรงกัน และลดภาระงานของ IT

แพลตฟอร์มทั่วไปจะยอมให้ผู้ใช้งานทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กรพัฒนาและติดตั้งกฎที่มีการควบคุมดูแลได้แบบทำงานร่วมกัน โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม โดยจะเก็บกฎทางธุรกิจไว้ในคลังจัดเก็บกฎส่วนกลางและมีการจัดการแบบต่อเนื่องกับทุกช่องทางการสื่อสาร หน่วยธุรกิจ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เพื่อรับประกันความต่อเนื่องและให้ทุกคนมีข้อมูลแบบเดียวกัน

ทำได้มากขึ้น และเร็วยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนตามต้องการได้ในทันที

การปฏิบัติงานจะเก็บกฎทางธุรกิจให้ถูกต้องตรงกัน เรียกดูได้ และปรับเปลี่ยนได้ง่าย ทั้งนี้ ลำดับงานจะรวมถึงการตรวจทาน การอนุมัติ ประวัติเวอร์ชั่นและการควบคุม รวมถึงส่วนประกอบการตั้งกฎเขียนทับ (Overrule) อย่างละเอียด โดยการเปลี่ยนแปลง สถานะลำดับงาน การขึ้นกับข้อมูล และความเกี่ยวเนื่องของลำดับกฎทั้งหมดจะแสดงเป็นภาพทางกราฟิก คุณสามารถเขียนกฎเพียงหนึ่งครั้งและติดตั้งลงในหลายเป้าหมาย โดยไม่ต้องเขียนซ้ำและตรวจสอบลอจิกของกฎซ้ำในการติดตั้งแต่ละครั้ง

เชื่อมั่นในข้อมูลเพื่อควบคุมธุรกิจของคุณ

ทั้งนี้โดยใช้แบบจำลองเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้กฎทางธุรกิจโดยตรงจากข้อมูลเชิงปฏิบัติการของคุณ และสร้างคำจำกัดความและคำศัพท์ของกฎได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ร่วมกับ SAS® Decision Manager โซลูชั่นที่รวบรวมกฎทางธุรกิจและแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ลงในผังการตัดสินใจตามข้อเท็จจริงที่ติดตามได้ โดยผังการตัดสินใจเหล่านี้จะกำหนดการดำเนินงานที่ดีสุดสำหรับพนักงานผู้ติดต่อลูกค้า และแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ

รับประกันการกำกับดูแลและการรักษาความปลอดภัย  

ผู้ดูแลระบบเป็นผู้เดียวที่สามารถควบคุมการตั้งค่า การอนุญาต การเข้าใช้งาน และระดับความปลอดภัยของผู้ใช้งานแต่ละราย ทั้งนี้ ลำดับงานที่รวมไว้เพื่อการกำหนดกระบวนการเองจะรับประกันการติดตามและการกำหนดเวอร์ชั่นของกิจกรรมที่เผยแพร่ โดยการควบคุมความสามารถของกฎทีละน้อยจะช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับบทบาทนับเป็นการรับประกันว่าผู้ใช้งานนั้น ๆ จะได้รับสิทธิ์อย่างเหมาะสม

ภาพหน้าจอ

คุณสมบัติ

  • การควบคุมดูแลกฎทางธุรกิจ การปฏิบัติงานจะรักษากฎทางธุรกิจให้ถูกต้องตรงกัน เรียกดูได้ และปรับเปลี่ยนได้ง่าย
  • กฎทางธุรกิจที่ได้มาในเชิงวิเคราะห์ วิธีการนี้จะใช้วิธีการเชิงวิเคราะห์เพื่อรับกฎโดยตรงจากข้อมูลการปฏิบัติงานของคุณ
  • การอนุญาตตามบทบาทและการเข้าใช้งาน ผู้ดูแลระบบเป็นผู้เดียวที่สามารถควบคุมการตั้งค่าการอนุญาต การเข้าใช้งาน และระดับความปลอดภัยของผู้ใช้แต่ละราย
  • ตัวเลือกการใช้งานแบบต่างๆ ทั้งแบบ batch, in database และ web service
  • อินเตอร์เฟสจากที่เดียวเพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะรองรับลำดับงานแบบทั่วไป การควบคุมเวอร์ชั่น และการทดสอบครั้งละไม่มากแต่ทำหลากหลาย รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ดูรายละเอียดของโซลูชั่น ลิขสิทธิ์ การใช้งาน และอื่น ๆ

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของคุณเอง