โซลูชั่นการค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค

การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังและราคา

เพิ่มผลิตภาพของสินค้าคงคลังให้ถึงขีดสุดและขับเคลื่อนการกำหนดราคาตลอดวงจรชีวิตของสินค้าที่ให้ผลกำไรสำหรับสินค้าทุกรายการในทุกสถานที่

SAS® ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสินค้าคงคลังและราคาได้อย่างไร

จัดการสินค้าคงคลังเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนสินค้าคงคลังที่สูงขึ้นและทำให้การลดราคาสินค้ามีน้อยลงด้วยแผนและการจัดประเภทสินค้าที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและลดต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า

การวางแผนสินค้าคงคลังแบบอัตโนมัติและมีการทำงานร่วมกัน

 • หลีกเลี่ยงไม่ให้สินค้าขาดสต็อกและเกินสต็อก ตลอดจนเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการทำให้การดำเนินการบนชั้นวางสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • แผนที่ดียิ่งขึ้นสำหรับความผันผวนของอุปสงค์ที่อิงตามโปรโมชั่น ตามฤดูกาล และตามเหตุการณ์
 • ลดเวลาในการวางแผนโดยใช้ระบบอัตโนมัติและการทำงานร่วมกัน

การเพิ่มเติมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • สร้างแผนการเพิ่มเติมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยพิจารณาจากข้อจำกัดของห่วงโซ่อุปทาน พร้อมลดปริมาณสินค้าคงคลังที่ปลอดภัยให้เหลือน้อยที่สุด
 • เพิ่ม ROI ของสินค้าคงคลังให้สูงขึ้นด้วยแผนการจัดสรรแบบหลายระดับที่มีความคล่องตัว
 • ปรับกลยุทธ์การขายสินค้าของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละสถานที่

กลยุทธ์การกำหนดราคาที่เพิ่มผลกำไรให้ถึงขีดสุด

 • วางแผนการกำหนดราคาของสินค้าและสถานที่ตามลำดับชั้นของคุณในทุกระดับไปจนถึงระดับร้านค้า/SKU
 • กระตุ้นราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยให้เพิ่มขึ้นด้วยการวิเคราะห์การกำหนดราคาตลอดวงจรชีวิตของสินค้า
 • ดำเนินการกำหนดราคาอย่างมีกลยุทธ์โดยอิงตามสถานที่ด้วยความรวดเร็วเพื่อลดจำนวนการลดราคาสินค้าและสินค้าคงคลังที่ไม่ได้รับความนิยมแล้ว

ทำไมต้องใช้ SAS สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังและราคา

ทำให้การกระจายสินค้าคงคลังเป็นแบบอัตโนมัติและได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยการคำนวณระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่สุดและปริมาณการสั่งซื้อสำหรับทุก SKU สถานที่ และช่องทาง

ปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่และขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไร

จัดกลุ่มสถานที่ในเชิงสถิติตามรูปแบบการขายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ให้สูงสุด

เพิ่มกำไรขั้นต้น

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เพิ่มผลกำไรไปตลอดวงจรชีวิตของสินค้า

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินของคุณ

ใช้การวิเคราะห์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดประเภทสินค้า ซึ่งจะเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการทำกำไรของสินค้าคงคลัง

ความสำเร็จของลูกค้า

ทำงานได้ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเมื่อใช้ SAS

 • การพัฒนาความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

  SAS ช่วยให้ห้างสรรพสินค้าในระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางเทคโนโลยีดังนี้

  • มีแพลตฟอร์มด้านการวางแผนการขายสินค้าใหม่ที่รองรับกลยุทธ์และโครงการริเริ่มของธุรกิจ
  • เพิ่มความแม่นยำสูงสุดให้กับสินค้าคงคลังโดยอิงตามสินค้าและสถานที่ผ่านการจัดประเภทสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับพื้นที่แต่ละแห่ง
  • ขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและประสิทธิภาพการดำเนินงานของร้านค้าผ่านคำแนะนำด้านบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
 • ทราบกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละขั้นตอนในวงจรชีวิตของสินค้า

  SAS เป็นประโยชน์ต่อซัพพลายเออร์ด้านรองเท้าและเครื่องแต่งกายสำหรับเล่นกีฬารายใหญ่ที่สุดของโลกดังนี้

  • ทำให้กระบวนการตัดสินใจเป็นแบบอัตโนมัติ
  • พัฒนาโครงสร้างการกำหนดราคาไปตลอดวงจรชีวิตของสินค้าซึ่งช่วยทำให้การลดราคาสินค้ามีน้อยลง
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาของคู่แข่ง
  • วางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มกำไรขั้นต้น

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังและราคา

  บทความ

  กฎใหม่ 5 ข้อด้านการค้าปลีก

  เรียนรู้วิธีที่การวิเคราะห์สามารถช่วยให้ธุรกิจฟันฝ่าผลกระทบจากการหยุดชะงัก ซึ่งช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกเปลี่ยนจากการคาดการณ์ตามฤดูกาลในระยะยาวไปสู่การวางแผนการขายสินค้าที่คล่องตัวมากขึ้น

  เอกสารข้อมูล

  การปรับราคาให้เหมาะสมไปตลอดวงจรชีวิตของสินค้า

  เรียนรู้ว่าการวิเคราะห์ช่วยคุณเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุดโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการขายผ่านและรายได้ได้อย่างไร

  บล็อก

  3 วิธีที่การวิเคราะห์ทำให้ร้านค้าปลีกได้รับผลกำไรจากอาหารสดได้มากขึ้น

  เรียนรู้ว่าข้อมูลเชิงลึกด้านการผลิตและอุปสงค์เชิงคาดการณ์ขั้นสูงที่เชื่อมโยงถึงกันด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ปรับให้เหมาะสมช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนได้อย่างไร

  โซลูชั่นด้านการค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคของ SAS ที่เกี่ยวข้อง

  ดูโซลูชั่นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังและราคาที่แนะนำ

  Connect with SAS and see what we can do for you.