ธนาคารไทยสามารถปกป้องลูกค้าโดยการจัดการตรวจจับการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์

SAS ช่วยให้ธนาคารตรวจจับการฉ้อโกงได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

35% improvement

ในการตรวจจับการฉ้อโกง

Krungsri Consumer ประสบความสำเร็จในการตรวจจับการฉ้อโกงโดยใช้ SAS® Fraud Management