นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบ

คือแรงผลักดันเพื่อการสร้างสรรค์ คือหน้าที่ที่ต้องดูแล

ในฐานะผู้นำตลาดที่มี AI และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือที่สุด SAS มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการศึกษาเพื่อเพิ่มความตระหนักและความจำเป็นสำหรับ AI ที่มีจริยธรรม เท่าเทียม และยั่งยืน

หลักการสำคัญของเรา

การเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม ตีความด้วยความเห็นอกเห็นใจ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนวัตกรรมที่มีจริยธรรมและเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

เทคโนโลยีไม่ได้แยกขาดจากเราแต่อย่างใด มันส่งผลกระทบต่อเราทุกคนในรูปแบบที่คาดไม่ถึง ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมสามารถทำให้เกิดความตึงเครียดที่ควรได้รับการแก้ไขด้วยวิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุดและเป็นอันตรายน้อยที่สุด การจัดการความท้าทายในลักษณะที่น่าเชื่อถือนั้นจำเป็นต้องใช้ชุดหลักการที่มั่นคงซึ่งมีรากฐานมาจากกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการพิสูจน์แล้ว

คำนึงถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ศักยภาพและความเสมอภาคของมนุษย์

ความครอบคลุม

มั่นใจได้ถึงความสามารถในการเข้าถึงและครอบคลุมมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลาย

ความรับผิดชอบ

ระบุและบรรเทาผลกระทบด้านลบในเชิงรุก

ความโปร่งใส

สื่อสารวัตถุประสงค์การใช้งาน ความเสี่ยง และวิธีการตัดสินใจอย่างเปิดเผย

ความทนทาน

ปฏิบัติงานได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย พร้อมจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิต

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ปกป้องการใช้และการประยุกต์ใช้ข้อมูลของบุคคล

แนวทางของเรา

นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบทำให้เราไม่เพียงแต่ต้องถามว่า "เราทำได้ไหม" แต่ยังต้องถามด้วยว่า "เราควรทำไหม"

ตั้งแต่การเริ่มแนวคิดไปจนถึงการพัฒนาและการปรับใช้ หลักการของเราสะท้อนให้เห็นในบุคลากร กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยวิธีการกำกับดูแลแบบร่วมมือที่เรียกว่า QUAD เรามุ่งเน้นไปที่การกำกับดูแล แพลตฟอร์ม การควบคุม และวัฒนธรรม เพื่อคาดการณ์ บรรเทา และหลีกเลี่ยงอันตรายโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เปราะบางที่สุด

การกำกับดูแล

ทำให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปิดใช้งาน AI ทั้งภายในและภายนอกเป็นไปตามหลักจริยธรรมของข้อมูล ให้คำแนะนำแก่ผู้นำในด้านการขาย การให้คำปรึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโอกาสในการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับ AI

แพลตฟอร์ม

ซึมซับและตีความทั้งความคาดหวังและความต้องการ จากนั้นจึงพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่สอดคล้องกับศักยภาพของตลาด การทำงานร่วมกันของพอร์ตโฟลิโอ SAS การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักจริยธรรมของข้อมูล

การควบคุม

ติดตาม ตรวจสอบ และแสวงหาการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมข้อมูล มอบการตรวจสอบและถ่วงดุลองค์กรเพื่อระบุความต้องการด้านการลดผลกระทบก่อนที่เทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเผยแพร่สู่สาธารณะ

วัฒนธรรม

ปลูกฝังระบบนิเวศของผู้สร้าง ผู้มีส่วนร่วม และผู้บริโภคของ AI สำหรับการแบ่งปันความรู้ การทำงานร่วมกัน และการปรับพฤติกรรมและการปฏิบัติให้เป็นปกติโดยสอดคล้องกับหลักจริยธรรมของข้อมูล

AI ที่น่าเชื่อถือ: สำรวจว่า SAS ส่งเสริมความเฉลียวฉลาดของมนุษย์อย่างไร

สรุปจริยธรรมข้อมูล

AI คือการจำลองสติปัญญาของมนุษย์ การทำความเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจาก AI

แพลตฟอร์ม SAS Viya

แพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ของเราพร้อมระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI สร้างผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้ เชื่อถือได้ อธิบายได้ และเป็นไปตามข้อกำหนด

AI สำหรับทุกภาคอุตสาหกรรม

ตั้งแต่การเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาพไปจนถึง NLP และการพยากรณ์ SAS นำเสนอโซลูชั่นอัตโนมัติที่ชาญฉลาดมากขึ้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์ของเราคือโลกที่ข้อมูลช่วยให้ผู้คนประสบความสำเร็จ เราดำเนินตามวิสัยทัศน์นั้นด้วยนวัตกรรมที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบ Reggie Townsend Reggie Townsend Vice President of the Data Ethics Practice SAS

แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมข้อมูลของ SAS

แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมของข้อมูลของ SAS เป็นแนวทางสำหรับความพยายามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รับผิดชอบของเรา เพื่อทำให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์ม กระบวนการ และบริการของเราให้ความสำคัญกับผู้คน ด้วยแนวทาง “จริยธรรมโดยการออกแบบ” ตลอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาด แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมของข้อมูลนำโดย Reggie Townsend ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (National Artificial Intelligence Advisory Committee) ที่ให้คำแนะนำแก่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และสำนักงานริเริ่ม AI แห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้ AI

Reggie Townsend แบ่งปันมุมมองของเขาเกี่ยวกับคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับ AI

บล็อก

เรียนรู้เกี่ยวกับ Generative AI: ประโยชน์ ความเสี่ยง และกรอบการทำงานสำหรับนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบ

เอกสารข้อมูล

อ่าน AI และนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบ: ต่อไปคืออะไร

บล็อก

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมของนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบและเหตุใดความโปร่งใสจึงเป็นกุญแจสำคัญ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมวลมนุษยชาติ 

อ่านเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างมนุษย์และ AI เพื่อช่วยอนุรักษ์ป่าฝนแอมะซอน

งานกิจกรรมสำหรับนักวิเคราะห์

ฟังความคิดเห็นของ IDC เกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบของ SAS และความสำคัญของความไว้วางใจใน AI