มีส่วนร่วมด้วยการเพ่งพินิจอย่างใกล้ชิด

การมองเห็นจะหมายถึงการช่วยเหลือ หากคุณช่วยเราตรวจหาการตัดไม้ทำลายป่าโดยใช้ AI ให้เป็นประโยชน์

พื้นที่ป่าแอมะซอนกำลังหายไป

ป่าดิบชื้นแอมะซอนซึ่งมีเนื้อที่ 5.5 ล้านตารางกิโลเมตร หรือราวครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และใหญ่กว่าสหภาพยุโรป พื้นที่กว้างใหญ่นี้เป็นที่อยู่ของพืชพรรณและสัตว์นานาชนิดในโลกและมีบทบาทสำคัญในการดูดซับก๊าซ CO2 จากชั้นบรรยากาศของเราได้ในปริมาณหลายพันล้านตันทุกปี

แต่ปัจจุบันป่าแอมะซอนอันกว้างใหญ่กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการมีพื้นที่ลดลง ในแต่ละเดือนมีการตัดไม้ทำลายป่ามากกว่า 800 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากมีการตัดต้นไม้เพื่อนำไม้ไปใช้ประโยชน์ การทำไร่เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งท้ายที่สุดย่อมส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ การพังทลายของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คุณสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้ โดยทำในสิ่งที่เทคโนโลยีทำไม่ได้

แพลตฟอร์ม AI ของเราทำการวิเคราะห์และศึกษาความหมายของภาพถ่ายดาวเทียมจำนวนหลายพันภาพที่แสดงขนาดความเสียหายในป่าดิบชื้นแห่งนี้ แต่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการชี้ถึงสัญญาณที่บ่งบอกถึงการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งแบบจำลองไม่สามารถตรวจจับได้ การมีส่วนร่วมของคุณ (ไม่ว่าคุณจะบ่งชี้ถึงการตัดไม้ทำลายป่าเพียงภาพเดียวหรือนับ 100 ภาพ) จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงแบบจำลอง AI ที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในป่าแอมะซอน และแจ้งเตือนองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการปกป้องผืนป่า

หากเราไม่ใส่ใจ ระบบนิเวศของเราจะเสื่อมโทรมลงจากกระบวนการย่อยสลาย กระบวนการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย แต่เมื่อรวมกันแล้วก็จะสร้างความเสียหายที่สำคัญเมื่อเวลาผ่านไป Albert Van Jaarsveld CEO International Institute for Applied Systems Analysis

แนวทาง

มนุษย์ช่วยปรับปรุง AI

AI ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ แต่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของคนเป็นพื้นฐานสำหรับการฝึกฝนด้านข้อมูล ข้อมูลที่คุณป้อนจะเป็นตัวอย่างให้แบบจำลอง AI ได้เรียนรู้ ยิ่งมีตัวอย่างมากเท่าใด AI ก็ยิ่งปรับปรุงความแม่นยำได้มากขึ้นเท่านั้น

วงจรการสร้างแบบจำลองที่ง่ายขึ้น

เทคโนโลยี

การทำงานหนักที่อยู่เบื้องหลัง

แบบจำลองการประมวลผลภาพทำการวิเคราะห์รูปภาพหลายล้านภาพทุกวัน เพื่อบ่งชี้ถึงสัญญาณการตัดไม้ทำลายป่าครั้งใหม่ให้รู้แต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายของรัฐและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้สามารถเข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องผืนป่าก่อนที่จะสายเกินไป

AI ขับเคลื่อนความพยายามในการอนุรักษ์ป่าอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

การเอาชนะความท้าทายทั่วโลกในการปกป้องโลกของเราย่อมไม่อาจเป็นจริงได้หากปราศจากความสามารถในการปรับขนาดที่แข็งแกร่งที่จัดทำโดย SAS® Viya® แพลตฟอร์มการวิเคราะห์แบบเปิดของเราที่ใช้การประมวลผลในหน่วยความจำและเปิดใช้งานระบบคลาวด์ ช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำด้วยความเร็วสูงอย่างเหลือเชื่อ ข้อมูลการวิจัยที่ใช้เวลาวิเคราะห์นานหลายปี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ SAS

SAS และ IIASA ใช้ AI ที่ขับเคลื่อนความร่วมมือของมวลชนเพื่อช่วยปกป้องโลก

เดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ 50  ปีของวันคุ้มครองโลก ทาง SAS และสถาบัน International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ได้ร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากความช่วยเหลือของมวลชน มาเป็นข้อมูลอัจฉริยะที่นำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อช่วยปกป้องโลกใบนี้

บทความจากภายนอก

ต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่าแอมะซอนจากห้องนั่งเล่นของคุณ

หากคุณมีเวลา 30 วินาทีและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถช่วยปกป้องโลกใบนี้ได้ เพราะ SAS และ IIASA กำลังต้องการ AI และนักวิทยาศาสตร์ที่จะคอยติดตามและต่อสู้กับการทำลายป่าดิบชื้นแอมะซอน

ข่าวสารจากภายนอก

SAS และ IIASA ร่วมกันสร้างแอป AI ที่ขับเคลื่อนด้วยมวลชน เพื่อติดตามการตัดไม้ทำลายป่า

แพลตฟอร์มการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของ IIASA ซึ่งผสานรวมกับ AI และเทคโนโลยีการประมวลผลภาพของ SAS รวมทั้งพลังแห่งภูมิปัญญาของพลเมืองที่ใส่ใจ จะช่วยให้มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในลักษณะที่ใกล้เคียงเวลาจริง

บทความจากภายนอกที่ได้รับรางวัล

5 เหตุการณ์ทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดในปี 2020

โครงการริเริ่มเกี่ยวกับป่าดิบชื้นของ SAS ได้รับการยกย่องว่าส่งผลกระทบที่สำคัญมากต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย SAS ได้ร่วมมือกับ IIASA นำ AI และวิธีการขอความร่วมมือจากมวลชนมาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า

หมั่นพูดคุยกันเพื่อรักษาโลกของเราให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ความรู้และความหลงใหลของเราสามารถจะส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์โลกใบนี้ได้ ดังนั้น มามีส่วนร่วมและชักชวนคนอื่น ๆ ให้ทำอย่างเดียวกันที่ #rainforest