INSIKTER INOM BEDRÄGERI & SÄKERHET

Skydda din data, skydda dina kunder

Senaste artiklarna inom bedrägeri och säkerhet

Bedrägeri & säkerhet: Introduktion

Ingen organisation vill drabbas av bedrägerier - vilket Association of Certified Fraud Examiners definierar som “varje planerad eller avsiktlig handling som syftar till att beröva någon annans ägodelar eller pengar genom bedrägeri eller på annat sätt.” Ändå är bedrägerier en av de största riskerna som organisationer utsätts för idag. Bedrägerier och ekonomiska brott kan utföras av anställda, kunder, återförsäljare, leverantörer och andra. Oavsett var och hur det sker är det viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och teknikerna, för att effektivt bekämpa bedrägerier. Utforska ämnet bedrägeri med hjälp av ledande experter inom området.

Få SAS Insights direkt till din inkorg

*
 
 

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.