SAS Viya – möjligheter och funktioner

Upptäck möjligheterna med en heltäckande AI- och analysplattform.

SAS Viya Product Illustration

Kom igång med SAS Viya

Med AI- och analyslivscykeln levererar du databaserade beslut. Ju snabbare det sker – genom att automatisera så mycket av processen som möjligt – desto mer värde får ni ut av analysinvesteringen.

Allt du behöver i en enda plattform.

Få åtkomst till och integrera data från praktiskt taget vilken källa som helst med våra funktioner för datahantering. En förslagsmotor förenklar förberedelsen av data och datastyrningen spårar data- och modellursprung så att du vet vilka modeller som måste tränas om när data förändras.

 • Screenshot Showing SAS Data Access and Integration

  Få obruten och transparent åtkomst till att visa, skriva och uppdatera data oavsett källa och plattform.

 • SAS Data Preparation screenshot showing self-service data prep

  Skapa robusta datapipelines för att hämta in, omvandla och leverera data av högsta kvalitet.

 • SAS Information Governance screenshot showing data quality metrics

  Skapa förtroende för data, förstå datans ursprung och uppnå transparens.

 • SAS Visual Analytics showing VA report with menu overlays

  Upptäck och utforska samband mellan data och dela insikter som är mer än bara BI.

  Våra AI-lösningar kommer med omfattande och intuitiva verktyg för maskininlärning med automatisk feature-engineering som ger dig intelligenta rekommendationer för snabbare och smartare beslut.

  • SAS Visual Data Mining and Machine Learning showing pipeline for automated feature engineering

   Ge stöd för obruten datautvinning och maskininlärningsprocesser med visuella gränssnitt och programmeringsgränssnitt för användare på alla kunskapsnivåer.

  • SAS Visual Data Mining and Machine Learning showing load default champion model

   Justera för optimal prestanda och hitta den bästa modellen genom att låta modeller tävla mot varandra.

  • SAS Visual Data Mining and Machine Learning showing automated insights

   SAS Viya genererar automatiskt insikter som hjälper dig enkelt att lösa komplexa analytiska problem.

   Driftsätt komplexa analysprojekt i produktionen och behåll dem där. SAS kan hjälpa er att snabbt automatisera uppgifter, styra beslut och ta alla sorters modeller i bruk.

   • SAS Model Manager Screenshot

    Förenkla skapandet och hanteringen av din modellsamling. Integrera enkelt modeller i operativa system för att övervaka prestandan.

   • SAS Model Manager screenshot showing Python registry

    Säkerställ att modellerna verkligen presterar enligt förväntan.

   • SAS Model Manager screenshot showing performance report monitoring

    Integrera modeller i operativa system och övervaka dem. Använd affärsregler för att säkerställa resultat i upp till realtid.

   • SAS Viya showing decision builder

    Kombinera affärsregler, händelseidentifiering i realtid, beslutsstyrning och kraftfulla analysfunktioner för att automatisera operativa beslut.

    Manage Data

    Access and integrate data from virtually any source with our data management capabilities. A suggestion engine simplifies data prep. And data governance tracks data and model lineage, so if your data changes, you'll know which models need retraining.

    • Screenshot Showing SAS Data Access and Integration

     Get seamless, transparent read, write and update access to data, regardless of source or platform.

    • SAS Data Preparation screenshot showing self-service data prep

     Build robust data pipelines to ingest, transform and serve the highest-quality data.

    • SAS Information Governance screenshot showing data quality metrics

     Build trust in data, understand lineage and gain transparency.

    • SAS Visual Analytics showing VA report with menu overlays

     Discover and explore relationships in data and share insights that go beyond basic BI.

     Develop Models

     Our AI solutions include comprehensive, intuitive machine learning tools with automated feature engineering capabilities, providing you with intelligent recommendations for faster, smarter decisions.

     • SAS Visual Data Mining and Machine Learning showing pipeline for automated feature engineering

      Support end-to-end data mining and machine learning processes with visual and programming interfaces for users of all skill levels.

     • SAS Visual Data Mining and Machine Learning showing load default champion model

      Tune for peak performance through model tournaments to identify the most effective model.

     • SAS Visual Data Mining and Machine Learning showing automated insights

      SAS Viya automatically generates insights to help you solve complex analytical problems with ease.

      Deploy Insights

      Deploy complex analytics projects into production and keep them there. SAS can help you automate tasks, govern decisions and deploy every type of model quickly.

      • SAS Model Manager Screenshot

       Simplify the creation and management of your model collection. Easily embed models into operational systems to monitor performance.

      • SAS Model Manager screenshot showing Python registry

       Ensure models will perform as expected in the real world.

      • SAS Model Manager screenshot showing performance report monitoring

       Embed models into operational systems and monitor them. Integrate business rules to ensure up-to-real-time results.

      • SAS Viya showing decision builder

       Combine business rules, real-time event detection, decision governance and powerful analytics capabilities to automate your operational decisions.

       Tydliga beslut för alla storlekar.

       Företag väljer att använda Viya eftersom det ger många olika analystekniker i en och samma plattform. Organisationer i alla storlekar – och med olika analysbehov – hittar funktioner i Viya som uppfyller deras behov.

       Matrisprorammering

       Översätt enkelt matematiska formler till innovativa program för matrisberäkning, numerisk analys, optimering, simulering, statistik och dataanalys.

       Prognoser

       Prognostisera snabbt och enkelt resultat och planera bättre inför framtiden. SAS har stöd för alla prognosstadier och automatiserar omfattande tidsserieanalyser och hierarkiska prognoser.

       Textanalys

       Kalibrera den mänskliga förmågan att läsa, organisera och extrahera användbar information från enorma volymer av text.

       Optimering

       Leverera de bästa resultaten för rådande resursbegränsningar. Med SAS kan du överväga fler alternativa handlingar och scenarier och besluta hur befintliga resurser bäst används och mål bäst uppnås.

       Ekonometri

       Modellera, prognostisera och simulera komplexa ekonomiska och affärsrelaterade scenarier med enorma mängder observationsdata.

       Realtidsanalys av händelser

       Analysera dataströmmar, upptäck dolda insikter med AI och fatta intelligenta beslut i realtid i valfri miljö.

       Avancerad hantering av arbetsmängd

       Dra nytta av kraften hos Kubernetes genom att optimera och prioritera SAS-arbetsmängder inom ett Kubernetes-kluster.

       Realtidsdistribuerad databas

       Få fri åtkomst till data och snabbare analysprocesser inom SingleStore-databasen i vår analysplattform.

       Beslutsfattande

       Kombinera affärsregler med analysmodeller för att nå objektiva och repeterbara åtgärder. Våra funktioner för beslutsstöd accelererar och förbättrar mänskligt beslutsfattande i realtid för att kunna ge era kunder en bättre upplevelse.

       Vad SAS Viya erbjuder

       Snabbare innovation. Heltäckande integration. Pålitliga resultat. Flexibiliteten att möta era behov.

       Plattformen SAS Viya ger färdiga lösningar för alla data- och analysbehov och användningsområden. Välj det erbjudande som passar era behov idag och var förvissad om att ni har en flexibel väg mot framtiden i en enda skalbar miljö.


       SAS VIYA SAS VIYA
       ADVANCED
       SAS VIYA
       ENTERPRISE
       SAS VIYA
       PROGRAMMING
        Åtkomst till och integration av data
        Dataförberedelse och datakvalitet
        Datakatalog och datastyrning  
        Hantering av arbetsbelastning
        Visualisering och rapportering
        Statistik
        Matrisprogrammering  
        Maskininlärning och djupinlärning
        Modellanvändning och -hantering  
        Prognoser  
        Textanalys  
        Optimering  
        Ekonometri  
        Analys av händelseströmmar      
        Beslutsstöd/digitalt beslutsfattande      

       SAS VIYA SAS VIYA
       ADVANCED
       SAS VIYA
       ENTERPRISE
       SAS VIYA
       PROGRAMMING

       Analyserna ni behöver – levererade på era villkor.

       SAS finns här för er – oavsett om ni vill använda ett eget moln SAS Cloud eller en av leverantörerna nedan för tjänsterna.

       SAS Cloud icon
       Microsoft Azure logo
       Google Cloud logo
       Amazon Web Services logo
       Red Hat OpenShift logo