Artificiell intelligens - Vad AI är och varför det är viktigt 

Öka den mänskliga kreativiteten med AI

Varför välja SAS för AI-lösningar?

Förbättra din kreativitet. Öppna upp för nya möjligheter. Öka produktiviteten. Förstärk effekten. Vi integrerar AI-funktioner i vår programvara för att ge dig mer intelligenta och automatiserade lösningar. Vår AI-teknik stöder olika miljöer och skalningar för att möta olika affärsbehov, alltifrån Machine Learning, Computer Vision, naturlig språkbearbetning (NLP), prognostisering och optimering.

Real People Powering Real AI

SAS believes in the power of AI, fueled by human ingenuity.

A LEADER WITH
GARTNER

SAS är den enda leverantören som är ledande inom Magic Quadrant för Data Science och Machine Learning Platforms under alla åtta år av dess existens.

COMPOSITE AI & SAS

Composite AI är kombinationen av olika AI-tekniker för att uppnå bästa resultat och SAS har hjälpt kunderna att bygga sådana system i flera år. Med composite AI kan du flytta gränserna för innovation och lösa alla problem.

Hur SAS levererar AI för att förbättra mänsklig intelligens.

Machine Learning

Machine Learning och Deep Learning hittar insikter dolda i data utan att uttryckligen informeras om var man ska leta eller vad som ska konkluderas. Våra AI-lösningar innehåller omfattande, intuitiva verktyg för Mahcine Learning med automatiserad funktionsteknik, vilket resulterar i bättre rekommendationer för ett snabbare och smartare beslutsfattande.

Rogers Communications använde Machine Learning för att bli mer kundfokuserade och för att halvera kundklagomål.

Språkbehandling

NLP möjliggör förståelse, interaktion och kommunikation mellan människor och maskiner. Våra AI-lösningar använder NLP för att automatiskt upptäcka kritiska affärsinsikter och växande trender från stora mängder strukturerat och ostrukturerat innehåll.

Royal Bank of Scotland använder NLP för att driva förändring och möta kundernas behov bättre än någon annan bank.

Computer Vision

Computer Vision analyserar och tolkar vad som finns på en bild eller video. Våra AI-lösningar använder computer vision för att påskynda intelligent automatisering med enkla verktyg för bildbehandling, bildigenkänning och objektdetektering.

Amsterdam UMC använder AI vid tumörbedömningar vilket förbättrar strategierna för cancerbehandling. 

Forecasting & Optimization

Prognostisering hjälper dig att förutspå framtiden. Om du dessutom behöver förhålla dig till begränsade resurser är optimering avgörande för att få bästa möjliga resultat. SAS finns med dig under hela arbetet och hjälper dig att skapa prognoser samt optimera arbetsflöden, vilket möjliggör automatisering i stor skala för att förutspå resultat och optimera ditt beslutsfattande.

Honda använder prognoser och optimering för att minska garantikostnader och förutsäga framtida efterfrågan på fordonsdelar och tjänster.

Branschapplikationer för AI

Oavsett vilken bransch kan AI och Machine Learning hjälpa dig att göra mer, veta mer och uppnå mer. Utforska hur SAS-lösningar med inbyggda AI-funktioner redan förbättrar mänsklig kreativitet för att öppna upp nya möjligheter inom branscher som bank, myndigheter, detaljhandel, tillverkning, hälso- och sjukvård samt biovetenskap.

Sätta AI i bruk med teknik från SAS

Data Management

Data Management

Bra data är avgörande för att bygga effektiva modeller som ger tillförlitliga resultat från AI. Genom vår datahantering kommer du åt och kan integrera data oavsett källa. Rekommendationsmotorn förenklar förberedelse av data samtidigt som datastyrning spårar ändringar så du vet vilka modeller som måste läras om.

Visualisering

Visualisering

Analytisk visualisering är nyckeln till datarelationer, upptäcker insikter och tolkar resultaten från AI-lösningar. SAS visualiseringsverktyg förändrar hur du konsumerar och agerar på insikter.

Implementering

Implementering

Oavsett organisationens storlek kommer effektiv implementering av analytiska lösningar påskynda din innovationstakt. SAS kan hjälpa dig att effektivt implementera komplexa AI-projekt till en produktionsmiljö där du också snabbt ser värdet, utan att störa annan operationell verksamhet.

Beslutsstöd

Beslutsstöd

Beslutsstöd kombinerar affärsregler med analytiska modeller för att leverera objektiva, repeterbara åtgärder. SAS levererar beslutsstödsfunktioner som påskyndar och förstärker mänskligt beslutsfattande i realtid för att möjliggöra en bättre upplevelse för dina kunder.

SAS investerar 1 miljard dollar i artificiell intelligens.

SAS, som driver framtidens analytics, investerar 1 miljarder dollar i AI under de närmaste tre åren genom mjukvaruutveckling, utbildning, experttjänster och mer. Detta åtagande bygger på vår redan starka AI-grund, som innehåller avancerad analys, machine learning, deep learning, NLP och computer vision.

AI har varit en integrerad del av SAS programvara i åratal. Idag hjälper vi kunder i alla branscher att dra nytta av framsteg inom AI, och vi fortsätter att inkludera AI-tekniker som machine learning och deep learning i lösningar från SAS. Jim Goodnight CEO SAS

Vilka är nyheterna med SAS® Viya® 3.4

Kolla in de nya funktionerna i den senaste versionerna.

SAS AI Center of Excellence

Med AI finns tillväxtmöjligheter som du aldrig kunnat föreställa dig. SAS AI Center of Excellence (CoE) erbjuder en unik möjlighet att samarbeta med oss och använda vår expertis inom AI för att utforska kreativa sätt att utvekcla ditt företag.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.