Landingpage_public

Data kan göra Sverige bättre

SAS Institute omsätter data till kunskap,
så att du kan skapa förändring.

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

Som samhälle står vi inför några stora utmaningar.
Med rätt kunskap kan vi skapa rätt lösningar.

Trots de senaste reformerna och konkreta initiativ har vi fortfarande stora samhällsproblem. Det är många som står utanför arbetsmarknaden och det är alltför många som är utsatta. Det är svårt att få ungdomar att utbilda sig och hälso- och sjukvårdssektorn står inför utmaningar inom flera områden. Priset är högt, inte bara för den enskilda medborgaren utan för samhället som helhet.

Lösningarna är politiska – och praktiska

Lyckligtvis finns det lösningar på problemen. Vi måste ändra grundläggande förhållanden och behov för att kunna ändra på fördelningen av resurser. Inte minst eftersom medborgarna generellt sett förväntar sig bättre service från den offentliga sektorn. Vilka lösningar som ska väljas är upp till politikerna, men att skapa ett beslutsunderlag för politikerna är en fråga om praktiskt analysarbete.

Under snart 40 år har offentliga ledare i ökande grad utnyttjat fördelarna med att samarbeta med SAS Institute om att skaffa insikt inom viktiga områden som arbete, hälsa, utbildning, sociala tjänster och riskbaserad kontroll.

Data som används på rätt sätt skapar grund för förändring, och kan leda till de nödvändiga och önskade resultaten både på kort och på lång sikt.

Nyckeln till högre effektivitet, färre fel och mindre resursspill finns i de stora mängder data som är tillgängliga idag. De utgör samtidigt grunden till att kunna målinrikta insatsen på rätt ställe, liksom analys som hjälper till att belysa vilka initiativ som fungerar och vilka som måste justeras.

line 112292

Odense kommun

För att säkra innovation och skapa långsiktiga resultat inom hälso- och sjukvårdsområdet har Odense kommun samarbetat med SAS Institute med att integrera analytiska och kunskapsbaserade verktyg. Läs mer här
line 112292

Kundreferens

Odense

Kommunal utveckling
Odense kommun integrerar analytiskt tankesätt.

Dataförståelse avgörande

Dataförståelse avgörande
I framtiden är dataförståelse den viktigaste kompetensen i organisationen.

Kontakta oss

Jonas Hertzberg

Jonas Hertzberg
Sr Manager, Sales Government, SE/FI
+46 70 624 25 89
jonas.hertzberg@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top