Business woman with arm crossed on urban scene

AI och Analytics förändrar den offentliga sektorn i Sverige

Främja innovation och effektivitet.

Välkommen till SAS för den offentliga sektorn.

De nordiska myndigheterna och regeringarna har en unik position när det gäller förtroendeskapande. Samhällets förtroende för regeringen måste bevaras, därför kan tillvägagångssättet inte baseras på gårdagens metoder för att lösa morgondagens problem.

För att kunna tillhandahålla tjänster för medborgarna och säkerställa allas säkerhet och välfärd krävs innovation. Artificiell Intelligens och Analytics kan utnyttja offentlig data för att förbättra beslutsfattande och resultat. Du kan vara säker på att dina beslut kommer att skapa operativ effektivitet, stödja jämlikhet och förbättra resultaten för medborgarna.

Roderick Crawford, Senior Vice President, SAS Northern Europe, har tidigare ansvarat för SAS-försäljningen till den offentliga sektorn och berättar här hur användningen av Artificiell Intelligens (AI) och Analytics kan transformera leveransen av offentliga tjänster och därmed skapa fördelar för samhället och medborgarna. Du är välkommen att kontakta Roderick angående SAS-insikter och lösningar för offentlig sektor på Roderick.Crawford@sas.com. (3:20 minuter)

SAS i Sverige

Vi har en lång och framgångsrik tradition av att arbeta med viktiga myndigheter och förvaltningar i Sverige och Norden. Utöver den långa historien med den nordiska offentliga sektorn drar vi också nytta av stark expertis över EMEA. På global nivå stöder SAS regeringar i över 130 länder och med 650 olika mynidgheter, departement och förvaltningar.

Stärk offentliga beslutsprocesser med AI

Nya AI-tekniker kommer alltmer att automatisera komplexa uppgifter och öppna upp för tidigare dolda insikter inom den offentliga sektorn, vilket hjälper till att bekämpa bedrägeri, förbättra medborgartjänster och programeffektivitet. I takt med att världen blir alltmer digitaliserad, har vi sett en utveckling av AI-strategier där AI-teknologier används för en rad meningsfulla ändamål. En stark AI-handlingsplan och ett pro-innovations tänkande kan användas för att skydda utsatta samhällsmedlemmar, förbättra resultaten för allvarligt sjuka patienter, spara resurser genom smarta städer-projekt. Med tillväxten av AI-system kan vi också förvänta oss förändringar i regleringen och ytterligare diskussioner om etisk användning av AI.

Därför måste den offentliga sektorn matcha sina investeringar i AI med en solid AI-handlingsplan. Men vad kan AI göra för din organisation? Utforska mer för att lära dig hur du kan implementera AI och skapa mer värde.

Utforska AI

DEN OFFENTLIGA SEKTORN LEDER GENOM FÖRÄNDRING.


Hur Analytics och AI hjälper institutioner att hantera oförutsägbara utmaningar.

AI FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN


Ta ett kvantumhopp framåt i lösningen av din institutions problem.

Skapa intelligenta, effektiva, medborgarcentrerade tjänster med intelligenta beslut.

Nordiska regeringar och myndigheter fattar miljontals viktiga beslut varje dag. I takt med att volymen och komplexiteten i besluten ökar över myndigheterna i dagens utmanande samhälle måste alla avdelningar söka mer effektiva metoder för att förbättra noggrannheten, rimligheten och hastigheten i dessa beslut.

Tiden är rätt för att vara innovativ i tillvägagångssättet för beslutsfattande inom den offentliga sektorn. Ett tillvägagångssätt där Data och Analytics automatiserar eller ger stöd vid beslut och som bidrar till att skapa förtroende som samtidigt säkerställer optimala resultat för varje avdelning.   

INTELLIGENT DECISIONING KOMMER DRIVA OPERATIONELL EFFEKTIVITET, STÖTTA RÄTTVISA OCH FÖRBÄTTRA MEDBORGARSERVICE


Hur Analytics och AI hjälper.

TA BESLUT I REALTID GENOM ATT OPERATIONALISERA INSIKTER OCH ELIMINERA RISK OCH OSÄKERHET


Integrera AI i processerna.

Förebyggande åtgärder och snabbare resultat i utredningar

Bedrägeri kan anta olika former, inklusive digitala bedrägerier, olaglig skatteplanering, bedrägliga självdeklarationer, inköpsbedrägerier och mycket mer. Det digitala samhället vi lever i idag har ökat möjligheterna för bedragare att rikta sina aktiviteter mot den offentliga förvaltningen. Som ett resultat är investeringar i AI och Data Analytics avgörande för att etablera en robust strategi som skyddar mot både nya och gamla typer av bedrägerier genom att kunna upptäcka och förebygga.

Genom att använda AI och Data Analytics kan förvaltningen automatisera processer för att analysera stora datamängder och identifiera misstänkta mönster som indikerar potentiellt bedrägeri. AI kan också hjälpa till att förbättra utredningar av bedrägerimisstankar genom att identifiera de mest relevanta dokumenten och uppgifterna som kan hjälpa till att lösa fallet snabbare.

I slutändan kan användningen av AI och Data Analytics hjälpa till att förbättra förmågan att förebygga, upptäcka och bekämpa bedrägeri inom offentlig sektor och skydda de medel som är avsedda att stödja viktiga offentliga tjänster och program.

HUR AI OCH DATA ANALYTICS KAN HJÄLPA NORDISKA REGERINGAR ATT FÖREBYGGA BEDRÄGERIER OCH SÄKERSTÄLLA ATT SKATTEBETALARE FÅR VÄRDE FÖR PENGARNA.


Fraud: a tax that Nordic citizens can’t afford.

SKYDDA SKATTEBETALARNAS PENGAR MED EN ROBUST UPPHANDLINGSPROCESS MED KONTINUERLIG ÖVERVAKNING FÖR ATT AVSLÖJA AVANCERADE BEDRÄGERIER I SAMBAND MED UPPHANDLING.
 


Innovativ teknik för att bekämpa utmaningar inom offentliga upphandlingar.

(2 min 06 sec)

Cloud first. Cloud Smart

SAS stödjer ditt AI-ekosystem genom att ta på sig design och leverans av programvara, dataskydd, infrastruktur och tjänster i en hanterad miljö, medan du bara registrerar dig, loggar in och kommer igång. Oavsett vilken SAS Cloud-alternativ du väljer, anpassar vi den digitala lösningen till dina behov så att du kan fokusera på att lösa dina analytiska utmaningar och snabbt uppnå värde. Få den nödvändiga kapaciteten och friheten att vara innovativ med Analytics och AI-teknologier i molnet. 

Modernisera med din föredragna molnleverantör för snabbare, säker åtkomst till din data.

Kundhistoria

Artificial intelligence and IoT analytics keep aircraft
operational for crucial missions

Offentlig förvaltning - i Norden.

Vårt arbete med den offentliga sektorn i Norden. Vi har en lång och framgångsrik tradition av att arbeta med viktiga myndigheter och förvaltningar i Norden. Förutom den långa historien med den nordiska offentliga sektorn, drar vi också nytta av stark expertis över EMEA. På global nivå stöder SAS regeringar i över 130 länder med 650 olika mynidgheter och förvaltningar.

Kontakta oss för att se hur vi kan stödja dina planer inom offentlig förvaltning.

Vi finns här för att hjälpa till.

SAS och molnet

Innovation är i luften med AI i SAS Cloud

SAS för hälso- och sjukvården

Få inspiration om AI och innovation inom hälso- och sjukvården

SAS och skatter

Transformera effektiviteten för skatter med nya analyser av data

SAS & Försvar

Transformera effektiviteten och stärk den nationella säkerheten