Ako SAS poskytuje lepší Náhľad Zákazníka

Znížte počet odchádzajúcich zákazníkov, zvýšte ziskovosť zákazníkov a zefektívnite prevádzky.

Ako SAS poskytuje lepší náhľad zákazníka

Priorita, optimalizácia založená na pravidlách, nestačí. Potrebujete skutočnú analytickú optimalizáciu, aby ste získali lepší náhľad zákazníka na zlepšenie zákazníckej skúsenosti, zvýšenie miery odozvy a zníženie nákladov na kampaň. SAS to dodáva.    

Komplexný pohľad na vašich zákazníkov a podnikanie

 • Ľahko pristupujte k svojim údajom bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú alebo kde sú, od starších systémov po Hadoop.
 • Integrujte viaceré online a off-line zdroje údajov, vrátane internetu vecí, zákazníkov, tovaru a údajov o polohe, pre komplexný kontextový pohľad na vašich zákazníkov a podnikanie.
 • Vytvárajte a udržiavajte kompletné profily zákazníkov, ktoré mapujú cesty zákazníkov v každom kontaktnom bode viacerými kanálmi.

Optimalizácia interakcie so zákazníkom v reálnom čase

 • Umožnite analyticky riadené skórovanie, segmentáciu a rozhodovanie na základe historických a súčasných interakcií pomocou pokročilej prediktívnej analytiky. 
 • Kombinujte s kontextom, aby ste vytvorili zmysluplné osobné interakcie v reálnom čase, ktoré zlepšia zákaznícku skúsenosť v konkrétnych dotykových bodoch. 
 • Namapujte analytiku na každú fázu životného cyklu zákazníka, aby ste mohli vždy a v pravý čas doručiť správne správy na to správne miesto.

Kompletná sada integrovaných riešení

 • Osvojte si základňu pre analytiku zákazníckych skúseností, ktorá pokrýva všetky potreby v oblasti údajov, analytiky a rozhodovania.
 • Neustále obohacujte existujúce údaje o nové typy a zdroje údajov, aby ste získali viac informácií, ktoré môžete spätne využiť pri svojich marketingových procesoch, a neustále sa zlepšovali.
 • Pracujte rýchlejšie a efektívnejšie s našou integrovanou sadou riešení postavenou na výkonnej platforme SAS.

Why choose SAS® for better customer insight?

Today's customers are mobile and have more control over the purchasing process – which means retailers must rethink how to use customer data and insights from analytics to improve customer engagement. That's where SAS comes in.

Connect with your customers in real time

Engage and respond to customer needs instantly using contextual listening and advanced data integration to enhance both in-store and online shopping experiences.

Sell more

Understand what actions drive transactions and customer value. Know which message or offer is most relevant – and the best way to deliver it. Personalize interactions to drive the best performance. And integrate the experience across all touch points throughout the customer journey.

Spend less

An omnichannel approach enables you to spend less on customer acquisition than your competitors. Use predictive modeling as the basis for comprehensive integrated marketing to improve the outcomes of your marketing interactions.

CUSTOMER SUCCESS

Working Smarter With SAS®

Understanding customer preferences

SAS helped a US women's specialty retailer:

 • Create stronger and more profitable customer relationships and boost customer satisfaction.
 • Improve data integration and analysis capabilities to get complete data about each customer's journey across all channels.
 • Use real-time data analysis to segment customers and create timely, relevant promotions.

Finding out how channels affect each other

SAS helped a Japanese mail-order apparel and lifestyle goods company:

 • Provide more digital media to its customers via more online channels.
 • Shift away from traditional catalog shopping to receiving and handling orders across multiple channels.
 • Generate large volumes of digital marketing, which saves on printing and distribution costs.

Communicating with customers in real time

SAS helped the second-largest online retailer in the UK:

 • Improve the customer experience and deliver personalized product offers to known customers across channels.
 • Segment anonymous customers by browser information, using open source technology to drive a personalized online experience at the lowest possible cost.
 • Easily access multiple data sources and quickly act on key information.

Explore More on Customer Insight

OVERVIEW

 

Optimizing the Retail Customer Experience

Discover how SAS helps retailers identify real-time signals – transactions, web interactions, opinions, sentiments and locations – then expand their audience and deepen connections with existing customers.

WHITE PAPER

 

Brilliant decision?

Learn how to automate decision making to improve customer experience and drive profitability in a rapidly changing world.

PODCAST SERIES

 

Reimagine Marketing

Tomorrow’s level of customer experience and personalization will need to be even smarter than it is today, more immersive, more trust-enabling. The question is are brands and consumers ready?

Connect with SAS and see what we can do for you.