Ako SAS poskytuje lepší Náhľad Zákazníka

Znížte počet odchádzajúcich zákazníkov, zvýšte ziskovosť zákazníkov a zefektívnite prevádzky.

Ako SAS poskytuje lepší náhľad zákazníka

Priorita, optimalizácia založená na pravidlách, nestačí. Potrebujete skutočnú analytickú optimalizáciu, aby ste získali lepší náhľad zákazníka na zlepšenie zákazníckej skúsenosti, zvýšenie miery odozvy a zníženie nákladov na kampaň. SAS to dodáva.    

Komplexný pohľad na vašich zákazníkov a podnikanie

  • Ľahko pristupujte k svojim údajom bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú alebo kde sú, od starších systémov po Hadoop.
  • Integrujte viaceré online a off-line zdroje údajov, vrátane internetu vecí, zákazníkov, tovaru a údajov o polohe, pre komplexný kontextový pohľad na vašich zákazníkov a podnikanie.
  • Vytvárajte a udržiavajte kompletné profily zákazníkov, ktoré mapujú cesty zákazníkov v každom kontaktnom bode viacerými kanálmi.

Optimalizácia interakcie so zákazníkom v reálnom čase

  • Umožnite analyticky riadené skórovanie, segmentáciu a rozhodovanie na základe historických a súčasných interakcií pomocou pokročilej prediktívnej analytiky. 
  • Kombinujte s kontextom, aby ste vytvorili zmysluplné osobné interakcie v reálnom čase, ktoré zlepšia zákaznícku skúsenosť v konkrétnych dotykových bodoch. 
  • Namapujte analytiku na každú fázu životného cyklu zákazníka, aby ste mohli vždy a v pravý čas doručiť správne správy na to správne miesto.

Kompletná sada integrovaných riešení

  • Osvojte si základňu pre analytiku zákazníckych skúseností, ktorá pokrýva všetky potreby v oblasti údajov, analytiky a rozhodovania.
  • Neustále obohacujte existujúce údaje o nové typy a zdroje údajov, aby ste získali viac informácií, ktoré môžete spätne využiť pri svojich marketingových procesoch, a neustále sa zlepšovali.
  • Pracujte rýchlejšie a efektívnejšie s našou integrovanou sadou riešení postavenou na výkonnej platforme SAS.

Objavte, ako riešenia SAS® Customer Intelligence využívajú pokročilú analytiku, aby ste pochopili jedinečnosť zákazníka a vytvorili tak efektívny cielený marketing, ktorý umožňuje lepšie skúsenosti zákazníkov v reálnom čase.

Prečo SAS pre lepší náhľad zákazníka?  

Dnešní zákazníci sú mobilní a majú väčšiu kontrolu nad nákupným procesom, čo znamená, že maloobchodníci musia prehodnotiť, ako využiť zákaznícke údaje a poznatky z analytiky na zlepšenie zapojenia zákazníka.
Tu prichádza na rad SAS.    

Spojte sa so svojimi zákazníkmi v reálnom čase

Okamžité zapojenie a reagovanie na potreby zákazníkov pomocou kontextového počúvania a pokročilej integrácie údajov na zlepšenie zážitkov z nakupovania v predajni aj online.

Predajte viac

Pochopte, aké akcie vedú k transakciám a hodnote pre zákazníka. Zistite, ktorá správa alebo ponuka je najrelevantnejšia – a najlepší spôsob ich doručenia. Personalizujte interakcie tak, aby ste dosiahli najlepší výkon. A integrujte skúsenosti do všetkých kontaktných bodov počas celej cesty zákazníka.

Menej míňajte

Omnikanálový prístup vám umožňuje míňať menej ako vaši konkurenti na získavanie zákazníkov. Použite prediktívne modelovanie ako základ pre komplexný integrovaný marketing na zlepšenie výsledkov vašich marketingových interakcií.

Connect with SAS and see what we can do for you.

Back to Top