SAS Enterprise BI Server shown on desktop monitor

SAS® Enterprise BI Server

Łatwe i szybkie we wdrożeniu środowisko Business Intelligence

Zmęczyły Cię próby dostarczenia na czas danych, analiz i raportów do wielu użytkowników? Kompleksowy pakiet oprogramowania Business Intelligence integruje siłę analityki SAS, różne interfejsy dla różnych grup użytkowników oraz narzędzia Microsoft Office, tak aby podejmowanie decyzji opartych na faktach było dostępne dla każdego.

Korzyści

Prowadź do sukcesu

Menadżerowie IT, dzięki wdrożeniu SAS Enterprise BI Server, mogą w pełni wykorzystać dotychczasowe inwestycje, szybko zintegrować wszystkie funkcjonalności BI z używanymi obecnie środowiskami oraz dostarczyć odbiorcom informację, której potrzebują, w momencie gdy jest im potrzebna. Dodatkowe korzyści to możliwość uwolnienia zasobów od wykonywania powtarzalnych zadań, co pozwala skupić się na bardziej strategicznych projektach i zapewnia, efektywne wykorzystanie zasobów IT w budowaniu sukcesu organizacji.

Konsoliduj dostawców

Menadżerowie śledzący wskaźniki, grupy użytkowników, którzy chcą przeglądać i budować raporty w środowisku webowym, analitycy, którzy potrzebują zaawansowanej eksploracji danych, pracownicy działów IT dostarczający, zarządzający i administrujący rozwiązaniami informatycznymi firmy - wszyscy otrzymują szerokie spektrum funkcjonalności BI spełniających ich potrzeby. Możesz wyeliminować potrzebę obsługi wielu rozwiązań BI i problemy związane z ciągłą integracją różnych technologii.

 

Uzyskaj spójne dane i wiarygodne wyniki

Centralnie zarządzane dane, reguły biznesowe, bezpieczeństwo oraz współdzielone metadane dają w efekcie spójną informację. Pochodzenie i wiarygodność prezentowanych rezultatów mogą być łatwo śledzone aż do najniższego poziomu. Użycie spójnej i stale aktualizowanej informacji minimalizuje zadania związane ze żmudnym, powtarzalnym weryfikowaniem, które raporty i które wyniki są prawidłowe. Każdy używa ostatniego, najbardziej aktualnego widoku centralnie utrzymywanych danych.

Korzystaj z analityki SAS z pomocą Microsoft Office

Użytkownicy biznesowi często preferują pracę w środowisku Microsoft Excel. Dlaczego im tego nie umożliwić? Zapewniamy dostęp do Analityki SAS oraz Business Intelligence z poziomu aplikacji Microsoft Office. Użytkownicy mogą łatwo pozyskać dane, których potrzebują, wykonać zapytania i analizy oraz tworzyć raporty. Mogą następnie użyć natywnych funkcjonalności ze znanego sobie środowiska Microsoft Office w celu dystrybucji raportów do innych odbiorców.

Screenshoty

Background E014768R

Funkcjonalności

SAS Enterprise BI Server shown on laptop
  • Portal wraz z łatwymi do dostosowania dashboardami
  • Wizualizacja biznesowa
  • Raportowanie webowe oraz na desktopie
  • Integracja z Microsoft Office
  • Zapytania i analizy ad-hoc
  • Serwer OLAP i eksploracja danych
  • Zarządzanie metadanymi biznesowymi
  • Wiele możliwości wdrożenia
  • Kreatory analiz i wdrażania modeli
  • Rozwój własnych aplikacji
Rozwiązanie SAS zwiększa jakość obsługi procesów biznesowych oraz zapewnia pełne wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie operacyjnym, strategicznym i handlowym, dzięki rzetelnej i aktualnej informacji o wielu aspektach działalności spółek Grupy Atlas.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top