SAS® ENTERPRISE BI SERVER

Simplify and speed business intelligence deployment.

Tired of trying to provide data, analyses and reporting capabilities to different users? This comprehensive BI software integrates the power of SAS, role-based interfaces and Microsoft Office so everyone can make fact-based decisions.

Data preparation

Includes interactive data preparation tools that make it easy to apply required data transformations, derive new variables and run intelligent feature selection methods, such as variable selection based on trees and random forests.   

Customizable model templates

Provides out-of-the-box model building templates that can be customized and shared across projects and users.

Self-service machine learning techniques

Includes linear regression, logistic regression, decision trees, random forests, generalized linear models, gradient boosting, neural networks, Bayesian network and support vector machines.

Champion model identification

Uses a variety of interactive, customizable assessment techniques to automatically select the champion model for each segment.

Model exception identification

Provides standardized, easy-to-understand reports that pinpoint issues with models and identify the best models with high confidence. You can then easily recognize underperforming models.   

Model retraining

Lets you retrain models over time using new data and variables, including REST endpoints.

Scalable processing

Runs analytical procedures on a single machine, via grid computing or in-memory processing.

Flexible model deployment

Lets you deploy models in database or in Hadoop to score new data using SAS Scoring Accelerator.

 Add-on to SAS® Enterprise Miner

SAS Factory Miner runs as an add-on to SAS Enterprise Miner.

Build and retrain hundreds of predictive models across multiple segments – quickly and easily. Then automatically pick the best model for each segment.

SAS Factory Miner showing neural network on desktop monitor

Be a driver for success. 

IT managers deploying SAS Enterprise BI Server can make use of previous investments, integrate BI capabilities quickly into existing environments and get decision makers the information they need. When they need it. This, with the added benefit of freeing resources from tedious tasks to focus on more strategic projects, ensures that IT is a driving force behind organizational success.

Automate model development.

Managers looking for dashboards. Groups wanting to view or build reports from a web-based solution. Analysts needing advanced data exploration. IT staffs deploying, managing and maintaining enterprise solutions. A wide breadth of BI capabilities meets the needs of all types of users. You eliminate the need to maintain multiple BI solutions and the headaches of constantly integrating different technologies.

SAS Factory Miner showing neural network template on desktop monitor
SAS Factory Miner showing tree diagram on desktop monitor

Explore new ideas faster.

Apply machine learning and predictive analytics techniques to large, complex data sets, and get the results fast. If a model fails, you can try again quickly using different inputs or ideas. As variables change or new variables are found, you can test them without having to rebuild the entire data mining flow or challenge an existing set of algorithms.     

Put models into operation quickly.

Deploy champion models in different production environments with just the click of a button. SAS Factory Miner automatically generates complete scoring code – including all necessary data prep and transformation steps. And retraining models is easy because all assets related to model development and deployment are centrally managed and accessible via REST endpoints.

SAS Factory Miner showing flexible automation capabilities on desktop monitor

Explore More on SAS® Factory Miner and Beyond

WHITE PAPER

 

Learn how the SAS Analytics Life Cycle can guide you through the iterative process of going from raw data to predictive modeling to automated decisions, faster.   

 

Read white paper

SAS is a Leader in The Forrester Wave™: Multimodal Predictive Analytics and Maching Learning Solutions, Q3 2018

REPORT

 

Learn why Gartner named SAS a Leader in the Magic Quadrant for Data Science Platforms.

 

Read report

Analytics Insights abstract background

INSIGHTS

 

Get the lastest news, views and insights on analytics from the brightest minds in the business.  

 

Get insights

Connect with SAS and see what we can do for you.

SAS Enterprise BI Server shown on desktop monitor

SAS® Enterprise BI Server

Łatwe i szybkie we wdrożeniu środowisko Business Intelligence

Zmęczyły Cię próby dostarczenia na czas danych, analiz i raportów do wielu użytkowników? Kompleksowy pakiet oprogramowania Business Intelligence integruje siłę analityki SAS, różne interfejsy dla różnych grup użytkowników oraz narzędzia Microsoft Office, tak aby podejmowanie decyzji opartych na faktach było dostępne dla każdego.

Korzyści

Prowadź do sukcesu

Menadżerowie IT, dzięki wdrożeniu SAS Enterprise BI Server, mogą w pełni wykorzystać dotychczasowe inwestycje, szybko zintegrować wszystkie funkcjonalności BI z używanymi obecnie środowiskami oraz dostarczyć odbiorcom informację, której potrzebują, w momencie gdy jest im potrzebna. Dodatkowe korzyści to możliwość uwolnienia zasobów od wykonywania powtarzalnych zadań, co pozwala skupić się na bardziej strategicznych projektach i zapewnia, efektywne wykorzystanie zasobów IT w budowaniu sukcesu organizacji.

Konsoliduj dostawców

Menadżerowie śledzący wskaźniki, grupy użytkowników, którzy chcą przeglądać i budować raporty w środowisku webowym, analitycy, którzy potrzebują zaawansowanej eksploracji danych, pracownicy działów IT dostarczający, zarządzający i administrujący rozwiązaniami informatycznymi firmy - wszyscy otrzymują szerokie spektrum funkcjonalności BI spełniających ich potrzeby. Możesz wyeliminować potrzebę obsługi wielu rozwiązań BI i problemy związane z ciągłą integracją różnych technologii.

 

Uzyskaj spójne dane i wiarygodne wyniki

Centralnie zarządzane dane, reguły biznesowe, bezpieczeństwo oraz współdzielone metadane dają w efekcie spójną informację. Pochodzenie i wiarygodność prezentowanych rezultatów mogą być łatwo śledzone aż do najniższego poziomu. Użycie spójnej i stale aktualizowanej informacji minimalizuje zadania związane ze żmudnym, powtarzalnym weryfikowaniem, które raporty i które wyniki są prawidłowe. Każdy używa ostatniego, najbardziej aktualnego widoku centralnie utrzymywanych danych.

Korzystaj z analityki SAS z pomocą Microsoft Office

Użytkownicy biznesowi często preferują pracę w środowisku Microsoft Excel. Dlaczego im tego nie umożliwić? Zapewniamy dostęp do Analityki SAS oraz Business Intelligence z poziomu aplikacji Microsoft Office. Użytkownicy mogą łatwo pozyskać dane, których potrzebują, wykonać zapytania i analizy oraz tworzyć raporty. Mogą następnie użyć natywnych funkcjonalności ze znanego sobie środowiska Microsoft Office w celu dystrybucji raportów do innych odbiorców.

Screenshoty

Background E014768R

Funkcjonalności

SAS Enterprise BI Server shown on laptop
  • Portal wraz z łatwymi do dostosowania dashboardami
  • Wizualizacja biznesowa
  • Raportowanie webowe oraz na desktopie
  • Integracja z Microsoft Office
  • Zapytania i analizy ad-hoc
  • Serwer OLAP i eksploracja danych
  • Zarządzanie metadanymi biznesowymi
  • Wiele możliwości wdrożenia
  • Kreatory analiz i wdrażania modeli
  • Rozwój własnych aplikacji
Rozwiązanie SAS zwiększa jakość obsługi procesów biznesowych oraz zapewnia pełne wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie operacyjnym, strategicznym i handlowym, dzięki rzetelnej i aktualnej informacji o wielu aspektach działalności spółek Grupy Atlas.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top