Zarządzanie doświadczeniem klienta:
Czym jest i dlaczego ma znaczenie

Zarządzanie doświadczeniem klienta:
Czym jest i dlaczego ma znaczenie

Doświadczenie klienta określane jest jako sposób, w jaki klienci postrzegają – zarówno świadomie, jak i nieświadomie – swoje relacje z Twoją marką, wynikający ze wszystkich interakcji z nią podczas cyklu życia klienta.

Jeśli chodzi o zarządzanie doświadczeniem klienta, dobrze podsumowuje je w swojej definicji Gartner: „działania w zakresie projektowania i reagowania na interakcje klienta celem zaspokojenia lub przewyższenia jego oczekiwań, a w efekcie zwiększenia jego satysfakcji, lojalności i rzecznictwa”.

Zarządzanie doświadczeniem klienta to więcej niż dostarczanie usług Twoim klientom internetowym. To więcej niż wiedza o tym, gdzie klienci robią zakupy i jaką markę pokarmu dla psów kupują. To znajomość Twoich klientów tak całkowita, że jesteś w stanie tworzyć i dostarczać spersonalizowane doświadczenia, które zachęcą ich nie tylko do pozostania lojalnymi wobec Ciebie, ale także do przekonywania do Ciebie innych – a to stanowi najcenniejszy z możliwych rodzaj reklamy.

Zdobycie tak głębokiej wiedzy o klientach nie dzieje się samoistnie. Umożliwia ją wydobywanie informacji ze wszystkich punktów styku i kanałów komunikacji z klientem na terenie całej organizacji. Chodzi tu o wykorzystywanie ogromu danych klienta z kanałów internetowych i nie tylko oraz wydobywanie wartościowych informacji z danych w sposób szybki i precyzyjny.

Dlaczego zarządzanie doświadczeniem klienta jest ważne

Koncepcja doświadczenia klienta może brzmieć idealistycznie i ckliwie, ale każdy, kto ją tak postrzega, jest całkowicie oderwany od rzeczywistości. Doświadczenie klienta stało się w istocie kluczowym wyróżnikiem na dzisiejszym hiperkorkonkurencyjnym i hiperpołączonym rynku. Skuteczne zarządzanie doświadczeniem klienta wiąże się z wymiernymi wartościami biznesowymi. Dobre doświadczenia klienta mogą:

 • Wzmacniać preferencje wobec marki poprzez zróżnicowane doświadczenia.
 • Zwiększać przychody poprzez rosnącą sprzedaż wśród istniejących klientów i nową sprzedaż dzięki rekomendacjom.
 • Zwiększać lojalność klientów (i tworzyć rzeczników marki) dzięki cenionym i niezapomnianym interakcjom z klientem.
 • Zmniejszać koszty poprzez ograniczanie odpływu klientów.

Doświadczenie klienta określane jest jako sposób, w jaki klienci postrzegają – zarówno świadomie, jak i nieświadomie – swoje relacje z Twoją marką, wynikający ze wszystkich interakcji z nią podczas cyklu życia klienta.

Jeśli chodzi o zarządzanie doświadczeniem klienta, dobrze podsumowuje je w swojej definicji Gartner: „działania w zakresie projektowania i reagowania na interakcje klienta celem zaspokojenia lub przewyższenia jego oczekiwań, a w efekcie zwiększenia jego satysfakcji, lojalności i rzecznictwa”.

Zarządzanie doświadczeniem klienta to więcej niż dostarczanie usług Twoim klientom internetowym. To więcej niż wiedza o tym, gdzie klienci robią zakupy i jaką markę pokarmu dla psów kupują. To znajomość Twoich klientów tak całkowita, że jesteś w stanie tworzyć i dostarczać spersonalizowane doświadczenia, które zachęcą ich nie tylko do pozostania lojalnymi wobec Ciebie, ale także do przekonywania do Ciebie innych – a to stanowi najcenniejszy z możliwych rodzaj reklamy.

Zdobycie tak głębokiej wiedzy o klientach nie dzieje się samoistnie. Umożliwia ją wydobywanie informacji ze wszystkich punktów styku i kanałów komunikacji z klientem na terenie całej organizacji. Chodzi tu o wykorzystywanie ogromu danych klienta z kanałów internetowych i nie tylko oraz wydobywanie wartościowych informacji z danych w sposób szybki i precyzyjny.

Dlaczego zarządzanie doświadczeniem klienta jest ważne

Koncepcja doświadczenia klienta może brzmieć idealistycznie i ckliwie, ale każdy, kto ją tak postrzega, jest całkowicie oderwany od rzeczywistości. Doświadczenie klienta stało się w istocie kluczowym wyróżnikiem na dzisiejszym hiperkorkonkurencyjnym i hiperpołączonym rynku. Skuteczne zarządzanie doświadczeniem klienta wiąże się z wymiernymi wartościami biznesowymi. Dobre doświadczenia klienta mogą:

 • Wzmacniać preferencje wobec marki poprzez zróżnicowane doświadczenia.
 • Zwiększać przychody poprzez rosnącą sprzedaż wśród istniejących klientów i nową sprzedaż dzięki rekomendacjom.
 • Zwiększać lojalność klientów (i tworzyć rzeczników marki) dzięki cenionym i niezapomnianym interakcjom z klientem.
 • Zmniejszać koszty poprzez ograniczanie odpływu klientów.

Informacje marketingowe

Zapoznaj się ze spostrzeżeniami wpływowych marketingowców na szereg aktualnych tematów.

Informacje marketingowe

Zapoznaj się ze spostrzeżeniami wpływowych marketingowców na szereg aktualnych tematów.

Więcej na temat zarządzania doświadczeniem klienta

Więcej na temat zarządzania doświadczeniem klienta

Wyzwania, przed jakimi stoją marketingowcy

 • Tworzenie spójnych doświadczeń z marką we wszystkich kanałach. Choć klienci mogą być skłonni do akceptowania różnych poziomów usług z różnych kanałów, oczekują oni, że Twoja propozycja wartości marki pozostanie spójna. Szybki wzrost liczby kanałów utrudnia jednak zapewnienie tej spójności we wszystkich kanałach.
 • Integracja doświadczeń w kanałach i doświadczeń z marką. Zintegrowane doświadczenia w kanałach są wysoce pożądane, ale trudne do osiągnięcia. Barierami mogą być tu technologia, starsze procesy i terytorializm organizacyjny.
 • Konsolidacja danych w jednym widoku klienta. Posiadanie jednego widoku klienta dla różnych interakcji, kanałów, produktów i czasu, umożliwiłoby stworzenie ujednoliconej, skoordynowanej komunikacji z klientem. Silosy działowe, fragmentaryczne dane i niespójne procesy sprawiają, że wyzwanie to wydaje się nie do pokonania.

Wyzwania, przed jakimi stoją marketingowcy

 • Tworzenie spójnych doświadczeń z marką we wszystkich kanałach. Choć klienci mogą być skłonni do akceptowania różnych poziomów usług z różnych kanałów, oczekują oni, że Twoja propozycja wartości marki pozostanie spójna. Szybki wzrost liczby kanałów utrudnia jednak zapewnienie tej spójności we wszystkich kanałach.
 • Integracja doświadczeń w kanałach i doświadczeń z marką. Zintegrowane doświadczenia w kanałach są wysoce pożądane, ale trudne do osiągnięcia. Barierami mogą być tu technologia, starsze procesy i terytorializm organizacyjny.
 • Konsolidacja danych w jednym widoku klienta. Posiadanie jednego widoku klienta dla różnych interakcji, kanałów, produktów i czasu, umożliwiłoby stworzenie ujednoliconej, skoordynowanej komunikacji z klientem. Silosy działowe, fragmentaryczne dane i niespójne procesy sprawiają, że wyzwanie to wydaje się nie do pokonania.

Trzy kroki do właściwego zarządzania doświadczeniem klienta

Tak wiele czynników może mieć wpływ na doświadczenie klienta – skąd wiadomo, w którym miejscu zacząć? Oto trzy kroki do skutecznego zarządzania doświadczeniem klienta:

 1. Twórz i utrzymuj kompletne profile klientów.
 2. Personalizuj wszystkie interakcje z klientem.
 3. Dostarczaj właściwe informacje we właściwe miejsce we właściwym czasie – za każdym razem.

 

 

Twórz i utrzymuj kompletne profile klientów

Aby oferować wybitne doświadczenia klienta, musisz znać swojego klienta lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Oznacza to tworzenie i utrzymywanie kompletnych profilów klientów, które pomogą Ci zrozumieć i zmierzyć podróże Twoich klientów w każdym punkcie styku w różnych kanałach. Im lepiej znasz swoich klientów, tym skuteczniej będziesz mógł dostarczać im odpowiednie oferty. Im bardziej trafne będą Twoje oferty, tym bliższe staną się relacje między Twoją firmą a Twoim klientem – poprawiając mierniki takie jak lojalność i retencja.

Dawniej firmy wykorzystywały dane ustrukturyzowane, np. demograficzne, transakcyjne i logowania, aby tworzyć profile klientów. Dzisiaj należy korzystać także z nowych typów danych – dotyczących mediów społecznościowych, wideo, RFID, czujników, geolokacji itp. – powiązanych ze sobą przy pomocy koordynacji wielokanałowej. Należy także dodać historię kontaktów, reakcji i transakcji wplecioną w różne fazy cyklu życia klienta, a także wartość klienta, rentowność, analizę behawioralną i wskaźniki skłonności.

Analizując tradycyjne, ustrukturyzowane dane w połączeniu z nowymi ich typami, możesz:

 • Nauczyć się, jak poprawiać doświadczenie klienta w konkretnych punktach styku.
 • Zrozumieć, czego chcą Twoi klienci i jakie mają względem Ciebie oczekiwania.
 • Szybciej podejmować lepsze decyzje.

Pamiętaj o personalizacji

Posiadając dokładne zrozumienie klienta, możesz wykorzystywać tę wiedzę do personalizacji każdej interakcji. Pamiętaj, aby koncentrować się nie tylko na kliencie, ale też na kontekście, w jakim on działa. Twoje dane mogą pomóc Ci w utrzymaniu tej koncentracji, szczególnie jeśli stale wzbogacasz istniejące (podstawowe) dane o nowe źródła. Dodanie do koncentracji na kliencie kontekstu może pomóc w dostarczaniu trafnych, przemyślanych ofert, rekomendacji, porad i działań usługowych, gdy klient jest najbardziej otwarty.

Pamiętaj, że klienci charakteryzują się większą obecnością, mocą i wyborem, niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli nie dostarczysz im osobistego, trafnego i przemyślanego przekazu we właściwym czasie, natychmiast ich zniechęcisz. Jeśli jednak przekaz będzie właściwy, zwiększysz ich lojalność wobec marki.

Właściwy przekaz, właściwe miejsce, właściwy czas – za każdym razem

Aby dostarczyć jak największą wartość w każdym punkcie styku z klientem – i polepszyć doświadczenie klienta – należy stosować analitykę w konkretnych fazach cyklu życia klienta celem dostarczenia właściwego przekazu we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Każda faza cyklu życia jest ważna – od początkowego wzięcia pod uwagę, przez aktywną ewaluację, po moment zakupu, a nawet doświadczenia pozakupowe. Każda faza stanowi szansę na poprawę doświadczenia klienta. Każda z nich stanowi ponadto okazję na zdobycie większej ilości informacji, które można wprowadzić do procesu marketingowego i wykorzystać następnym razem.

Trzy kroki do właściwego zarządzania doświadczeniem klienta

Tak wiele czynników może mieć wpływ na doświadczenie klienta – skąd wiadomo, w którym miejscu zacząć? Oto trzy kroki do skutecznego zarządzania doświadczeniem klienta:

 1. Twórz i utrzymuj kompletne profile klientów.
 2. Personalizuj wszystkie interakcje z klientem.
 3. Dostarczaj właściwe informacje we właściwe miejsce we właściwym czasie – za każdym razem.

 

 

Twórz i utrzymuj kompletne profile klientów

Aby oferować wybitne doświadczenia klienta, musisz znać swojego klienta lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Oznacza to tworzenie i utrzymywanie kompletnych profilów klientów, które pomogą Ci zrozumieć i zmierzyć podróże Twoich klientów w każdym punkcie styku w różnych kanałach. Im lepiej znasz swoich klientów, tym skuteczniej będziesz mógł dostarczać im odpowiednie oferty. Im bardziej trafne będą Twoje oferty, tym bliższe staną się relacje między Twoją firmą a Twoim klientem – poprawiając mierniki takie jak lojalność i retencja.

Dawniej firmy wykorzystywały dane ustrukturyzowane, np. demograficzne, transakcyjne i logowania, aby tworzyć profile klientów. Dzisiaj należy korzystać także z nowych typów danych – dotyczących mediów społecznościowych, wideo, RFID, czujników, geolokacji itp. – powiązanych ze sobą przy pomocy koordynacji wielokanałowej. Należy także dodać historię kontaktów, reakcji i transakcji wplecioną w różne fazy cyklu życia klienta, a także wartość klienta, rentowność, analizę behawioralną i wskaźniki skłonności.

Analizując tradycyjne, ustrukturyzowane dane w połączeniu z nowymi ich typami, możesz:

 • Nauczyć się, jak poprawiać doświadczenie klienta w konkretnych punktach styku.
 • Zrozumieć, czego chcą Twoi klienci i jakie mają względem Ciebie oczekiwania.
 • Szybciej podejmować lepsze decyzje.

Pamiętaj o personalizacji

Posiadając dokładne zrozumienie klienta, możesz wykorzystywać tę wiedzę do personalizacji każdej interakcji. Pamiętaj, aby koncentrować się nie tylko na kliencie, ale też na kontekście, w jakim on działa. Twoje dane mogą pomóc Ci w utrzymaniu tej koncentracji, szczególnie jeśli stale wzbogacasz istniejące (podstawowe) dane o nowe źródła. Dodanie do koncentracji na kliencie kontekstu może pomóc w dostarczaniu trafnych, przemyślanych ofert, rekomendacji, porad i działań usługowych, gdy klient jest najbardziej otwarty.

Pamiętaj, że klienci charakteryzują się większą obecnością, mocą i wyborem, niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli nie dostarczysz im osobistego, trafnego i przemyślanego przekazu we właściwym czasie, natychmiast ich zniechęcisz. Jeśli jednak przekaz będzie właściwy, zwiększysz ich lojalność wobec marki.

Właściwy przekaz, właściwe miejsce, właściwy czas – za każdym razem

Aby dostarczyć jak największą wartość w każdym punkcie styku z klientem – i polepszyć doświadczenie klienta – należy stosować analitykę w konkretnych fazach cyklu życia klienta celem dostarczenia właściwego przekazu we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Każda faza cyklu życia jest ważna – od początkowego wzięcia pod uwagę, przez aktywną ewaluację, po moment zakupu, a nawet doświadczenia pozakupowe. Każda faza stanowi szansę na poprawę doświadczenia klienta. Każda z nich stanowi ponadto okazję na zdobycie większej ilości informacji, które można wprowadzić do procesu marketingowego i wykorzystać następnym razem.

Rozwiązania dla zarządzania doświadczeniem klienta od SAS

Rozwiązania dla zarządzania doświadczeniem klienta od SAS

Chcesz więcej informacji?

Chcesz więcej informacji?

Big Data

Dowiedz się więcej na temat big data poprzez artykuły, badania i inne ważne źródła informacji.

Big Data

Dowiedz się więcej na temat big data poprzez artykuły, badania i inne ważne źródła informacji.

Analityka

Zdobądź najświeższe informacje na temat analityki poprzez dotyczące jej artykuły i badania.

Analityka

Zdobądź najświeższe informacje na temat analityki poprzez dotyczące jej artykuły i badania.

Zagrożenia i nadużycia

Dowiedz się więcej na temat zagrożeń i nadużyć poprzez artykuły, badania i inne ważne źródła informacji.

Zagrożenia i nadużycia

Dowiedz się więcej na temat zagrożeń i nadużyć poprzez artykuły, badania i inne ważne źródła informacji.