Kto korzysta z analityki?

Ostatnie postępy technologiczne zwiększyły skalę możliwości analityki. Większa ilość danych, lepsze i tańsze opcje w zakresie pamięci masowej, większa moc obliczeniowa oraz możliwość przetwarzania rozproszonego i współdzielonego oraz różnorodność algorytmów ułatwiają stosowanie analityki do rozwiązywania poważnych problemów i uzyskiwania odpowiedzi na podstawie danych – niezależnie od branży.