Fraud management

SAS® Fraud Management

Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom transakcyjnym

Umożliwia obserwację zachowań klienta we wszystkich liniach biznesowych instytucji oraz identyfikację zachowań podejrzanych, w tym wskazujących na nadużycia. Dzięki wykorzystaniu rozbudowanego systemu analitycznego działającego na jednolitej platformie korporacyjnej, 100% transakcji i autoryzacji może być ocenianych w czasie rzeczywistym, co pozwala na sprawniejsze zwalczanie nadużyć płatniczych, jednocześnie zmniejszając uciążliwość tych działań dla klientów.

Korzyści

Korporacyjna platforma wykrywania nadużyć płatniczych

Monitorowanie wielu produktów i usług, kanałów i linii biznesowych z wykorzystaniem jednej platformy. Elastyczny interfejs rozwiązania (API) umożliwia integrowanie izolowanych źródeł danych, a także uwzględnianie różnych strategii i wymagań operacyjnych w odniesieniu do różnych portfeli i linii produktów w skali całej instytucji.

Większa skuteczność wykrywania nadużyć przy jednoczesnym zmniejszeniu niedogodności dla klientów

Zastosowane w rozwiązaniu podejście hybrydowe wykorzystuje dane instytucji jako podstawę modelu, następnie integruje z nimi zgrupowane dane konsorcjalne po to, aby stworzyć lepszy model predykcyjny dostrojony do danej organizacji. Zaawansowane techniki modelowania, które są chronione patentami, zapewniają większe możliwości wykrywania nadużyć i większą stabilność modelu. To przekłada się na redukcję fałszywych alarmów, a tym samym mniejsze niedogodności dla klientów.

Lepsze zrozumienie wzorców zachowań klientów

Nasze niepowtarzalne podejście polega na gromadzeniu danych o zachowaniach klientów ze wszystkich źródeł i analizowaniu ich pod kątem powtarzalnych schematów i odstępstw od nich przy każdym ocenianiu transakcji, co pozwala na łatwe wykrywanie zmian w zachowaniach. Opatentowana przez SAS specjalna technika modelowania łączy w sobie szereg zoptymalizowanych sieci neuronowych z mechanizmem segmentacji adaptacyjnej, która ewoluuje wraz ze zmianami zachowań, prowadząc do coraz trafniejszego dostrajania modeli w miarę upływu czasu.

Scoring 100% transakcji w czasie rzeczywistym

Integracja z systemami autoryzacyjnymi w czasie rzeczywistym i możliwość scoringu 100% transakcji w czasie rzeczywistym zapewnia sprawniejsze i szybsze wykrywanie nadużyć – jeszcze w punkcie sprzedaży (POS). Dostosowywalne reguły profilowania zachowań i modeli scoringowych pozwalają trafnie oszacowywać i monitorować ryzyko nadużyć w odniesieniu do rachunków i klientów.

Funkcjonalności

Fraud management hero left
  • Scoring transakcji w czasie rzeczywistym. Możliwość oceny 100% transakcji płatniczych, wypłat i wpłat w bankomatach oraz innych operacji niefinansowych.
  • Czas reakcji poniżej sekundy. Stała wysoka przepustowość, nawet w środowiskach o dużym obłożeniu transakcyjnym.
  • Rozbudowana zaawansowana analityka.
    • Unikatowe podejście „sygnaturowe”.
    • Zaawansowane modele sieci neuronowych.
    • Hybrydowe podejście do modelowania.
    • Champion/challenger.
    • Możliwość wdrażania i monitorowania licznych modeli anty-fraudowych.

  • Integracja z systemami autoryzacji. Sprawna współpraca w czasie rzeczywistym z dynamicznymi listami zastrzeżeń i integracja z systemami autoryzacji.
  • Rozbudowane możliwości pisania reguł i raportowania. Reguły i raporty można dostosowywać do potrzeb poprzez w pełni konfigurowalny interfejs API.
  • Elastyczne zarządzanie alertami i sprawami. Umożliwia rozszerzenie zakresu dostępnych informacji o klientach i podejmowania decyzji na poziomie wielu linii biznesowych organizacji.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów wdrożenia. Rozwiązanie SAS pozwala na identyfikowanie podejrzanych transakcji znacznie skuteczniej, niż w przypadku rozwiązań, które wykorzystywaliśmy wcześniej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top