SAS Anti-Money Laundering

SAS® Anti-Money Laundering

Skuteczna ochrona i pełna zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML)

Monitorowanie transakcji pod kątem działań przestępczych w oparciu o analizę ryzyka ich występowania.Tylko SAS dostarcza wysokowydajną analitykę i zaawansowane metody wykrywania zagrożeń pozwalające na analizowanie ogromnych wolumenów danych – w ciągu minut zamiast godzin, a także na utrzymywanie zgodności z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej. Wdrożenie rozwiązań SAS to nie tylko realizacja wymogów regulacyjnych, ale również skuteczna ochrona reputacji instytucji.

Korzyści

Monitorowanie większych ilości transakcji w krótszym czasie

Przetwarzanie ponad 2 miliardów transakcji w ciągu jednej nocy. Testowanie, dostrajanie i symulowanie scenariuszy w ciągu sekund, a nie w godzin. Możliwość monitorowania wielu ryzyk w jednym cyklu przetwarzania danych pozwala na dodawanie wielu scenariuszy i czynników ryzyka bez lub przy niewielkim wydłużeniu czasu przetwarzania danych.

Wyższa jakość i trafność alertów

Mechanizm predykcyjnej analityki alertów ocenia ich wiarygodność, zanim zostaną przekazane analitykom śledczym. To znacząco ogranicza ilość fałszywych alarmów (false positives), ogranicza czas potrzebny na analizę alertów oraz dokładniej wskazuje działania i związki, które stwarzają największe ryzyka.

Szybsze i bardziej dokładne dochodzenia

W pełni dostosowywalny interfejs zarządzania alertami zapewnia całościowy widok alertów i spraw w toku. Intuicyjny interfejs zapewnia szybki dostęp do wszystkich adekwatnych informacji, co przyśpiesza proces rozpatrywania i podejmowania decyzji, zapewniając sprawniejszą segregację spraw. Siatki relacji pomagają śledczym szybciej analizować podejrzanych, dzięki możliwości szybkiej oceny informacji o podejrzanych zachowaniach.

Szybkie i skuteczne namierzanie przestępców i zorganizowanych gangów

Dzięki analityce powiązań, można zobrazować powiązania transakcyjne, co pomaga w ustaleniu źródła funduszy i zachowań mogących wskazywać na działalność zorganizowanych grup przestępczych. Model danych wykorzystany w rozwiązaniu uwzględnia scenariusze z wykorzystaniem banków korespondentów, co zwiększa możliwości wykrywania przestępstw. Moduł analiz odstępstw od zachowań grup podobnych podmiotów porównuje zachowanie podmiotu do jego zachowań w przeszłości oraz do zachowań grup podmiotów podobnych.

Zmniejszenie kosztów utrzymania zgodności z przepisami AML

Mniej fałszywych alarmów oznacza, że analitycy śledczy więcej czasu mogą poświęcić na dogłębną analizę złożonych zdarzeń oraz tych niosących ze sobą wysokie ryzyko. Z chwilą wykrycia podejrzanego działania, jednolity proces workflow zwiększa sprawność i skuteczność prowadzonych dochodzeń.

Szybkie wdrożenie i uruchomienie ochrony

Zastosowany w rozwiązaniu model danych specjalnie dostosowany pod kątem sektora usług finansowych jest zoptymalizowany pod kątem wykrywania przestępczości finansowej. Uwzględnia on najlepsze praktyki z dziedziny zarządzania danymi wypracowane w ramach ponad stu zrealizowanych wdrożeń, co pozwala skrócić czas wdrażania.

Screenshoty

Funkcjonalności

SAS Anti-Money Laundering
  • Wysokowydajna analityka i wizualizacje. Wysokowydajne dostrajanie scenariuszy skraca czas ich przygotowywania z godzin do pojedynczych minut.
  • Zarządzanie danymi. Możliwości kompleksowego zarządzania danymi zapewniają dostęp do danych z różnych kanałów poprzez prosty w obsłudze intuicyjny interfejs.
  • Analizy due dilligence/KYC. Ciągły monitoring klientów. Ocena nowych klientów oraz behawioralna analiza istniejących. Ściślejsza obserwacja klientów uznanych za średnio i wysoce ryzykownych.
  • Zarządzanie alertami. Elastyczny interfejs zarządzania alertami zapewnia możliwość scentralizowanego zarządzania sprawami.
  • Obserwacja i zgłaszanie podejrzanych działań. Sprawny i elastyczny silnik scenariuszy automatyzuje monitorowanie transakcji i wykrywanie zachowań podejrzanych, które muszą być zgłaszane zewnętrznym organom nadzoru (raporty SAR i CTR).
  • Weryfikacja z listami zastrzeżeń. Istnieje możliwość importowania do systemu list sankcji i zastrzeżeń pozwalających na wykrywanie osób, organizacji lub regionów obarczonych wysokim ryzykiem, stwarzających zagrożenie naruszenia prawa.
  • Analityka zgodności prawnej. Modele predykcyjne pozwalają na ocenienie szansy tego, czy dany alert zaowocuje śledztwem zakończonym powodzeniem.
  • Zintegrowane zarządzanie sprawami. Web’owy interfejs użytkownika umożliwiający zarządzanie, obsługę dochodzeń i sprawozdawczości na potrzeby analityków i śledczych.
Zakres funkcjonalności

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top