SAS® Scoring Accelerator

พบกับผลลัพธ์อันรวดเร็วด้วยเครื่องมือการให้คะแนนอันทรงประสิทธิภาพ

ช่วยให้คุณสามารถขจัดความไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายข้อมูลโดยไม่จำเป็น และความหน่วงจากการประมวลผลแบบดั้งเดิมที่ใช้ในการให้คะแนนข้อมูล นอกจากนี้ ยังป้องกันความล่าช้าต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลการวิเคราะห์ที่ขาดประสิทธิภาพ และยังช่วยคุณให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วจากข้อมูลประเภท big data ที่มีปริมาณมหาศาล เพื่อให้คุณตรวจพบโอกาสอันล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

พัฒนาประสิทธิภาพของแบบจำลอง

รองรับการประมวลผลการให้คะแนนข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งกว่าที่เคยเป็น โดยคุณสามารถนำแบบจำลองทางการวิเคราะห์เข้าสู่ฟังก์ชันเฉพาะสำหรับฐานข้อมูลแต่ละรายการ ซึ่งระบบสามารถดึงแบบจำลองเหล่านั้นไปใช้ได้โดยตรง

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำเหมืองข้อมูลและด้าน IT

ด้วยการติดตั้งใช้งานที่รวดเร็วและประหยัดเวลา ช่วยให้ทีมนักวิเคราะห์ของคุณมีเวลาในการทำงานอื่นๆ ต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลากับการติดตั้งมากนัก และคุณจะลดภาระในการต้องตรวจสอบโค้ดเพื่อการวิเคราะห์ในแบบจำลองต่าง ๆ ลง ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนด้านแรงงานลงได้อีกด้วย

ช่วยให้การใช้งานระบบการวิเคราะห์ของคุณ
มีความกระชับและคล่องตัวยิ่งขึ้น

คุณจะไม่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายข้อมูลไปมาระหว่าง SAS และฐานข้อมูลต่าง ๆ ในการให้คะแนนข้อมูล ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และความซับซ้อนของกระบวนการประมวลผลการให้คะแนน ทำให้ขั้นตอนการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณมีความฉับไวและคล่องตัวขึ้นอีกมาก

ลดการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน

การลดการเคลื่อนย้ายข้อมูลและการทำซ้ำจะช่วยเพิ่มคุณภาพของข้อมูล ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเป็นผลดีต่อการจัดการข้อมูล ซึ่งการให้คะแนนข้อมูลจากภายในฐานข้อมูลของเรา จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานโปรแกรมได้โดยที่รายละเอียดข้อมูลจะได้รับการวิเคราะห์โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการข้ามฐานข้อมูล

ตัวอย่างการใช้งาน

คุณสมบัติ

  • รูปแบบไลบรารีของ SAS
  • SAS® Enterprise Miner Score Export node
  • นำแบบจำลองเชิงเส้น SAS/STAT® มาใช้งานสำหรับ SAS® Model Manager
  • SAS® Scoring Accelerator สำหรับผู้ใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ดูรายละเอียดของโซลูชั่น ลิขสิทธิ์ การใช้งาน และอื่น ๆ

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของคุณเอง