เทคโนโลยีในฐานข้อมูล

SAS In-Database Technology

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณในที่ที่ข้อมูลนั้นอยู่

ลดเวลาที่ต้องใช้สำหรับกระบวนการเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ โดยดำเนินการตามวิธีเหล่านี้ภายในฐานข้อมูล เทคโนโลยีการประมวลผล In-database ของเรา จะช่วยให้แผนก IT ให้ข้อมูลที่ทั้งแม่นยำและทันสมัยกับหน่วยธุรกิจ

การขุดข้อมูลและประสิทธิภาพการทำงานกลุ่มไอทีที่มากขึ้น

อย่าพึ่งพาการแปลงข้อมูลและขั้นตอนการให้คะแนนที่ต้องทำด้วยตัวเอง การประมวลผลในฐานข้อมูลและตัวเร่งการให้คะแนนสามารถเพิ่มการทำเหมืองข้อมูลและผลผลิตของกลุ่มไอทีได้โดยการทำให้กระบวนการปรับใช้โมเดลเป็นไปโดยอัตโนมัติ การปรับใช้ที่เร็วขึ้นหมายความว่าทีมวิเคราะห์ของคุณจะมีเวลาในการมุ่งเน้นไปที่โครงการใหม่

การเข้าใช้งานข้อมูลที่คุณภาพดีเลิศได้อย่างง่ายดาย

ถ้าคุณคิดว่าการใช้งานง่ายหมายถึงความสามารถที่ลดขนาดลง ลองคิดใหม่ SAS In-database Technology ใช้งานได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็ยังให้คุณภาพของข้อมูลที่ครบถ้วนด้วย แม้แต่ผู้ใช้งานทางธุรกิจเองก็สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยใช้web interfaceที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือ wizard ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมในการใช้งานเลย

ข้อมูลสดใหม่และสม่ำเสมอ

ไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูลระหว่าง SAS และฐานข้อมูลสิ่งนี้จะช่วยลดต้นทุน ความซับซ้อน และเวลาแฝงของการเตรียมข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ของคุณ ทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้น

ช้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วยิ่งขึ้นจากการประมวลผลที่เร็วขึ้น

การประมวลผลในฐานข้อมูลช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบขนานขนาดใหญ่ (MPP) ที่นำเสนอโดยฐานข้อมูล นั่นหมายถึงความสามารถในการปรับขยายสูงและเวลาในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่เร็วขึ้น

เทคโนโลยี SAS ในฐานข้อมูลที่มีอยู่

SAS Scoring Accelerator

รองรับการทำงานบนแพลตฟอร์มข้อมูลเหล่านี้

 • Aster
 • DB2
 • Pivotal
 • Hadoop
 • Netezza
 • Oracle
 • SAS Scalable Performance Data Server
 • Teradata

  คุณสมบัติหลัก

  • Automatic publishing client
  • การใช้งาน In-database
  • รองรับโมเดล SAS® Enterprise Miner
  • รองรับแบบจำลองจาก SAS/STAT®
  • สภาวะแวดล้อมในขณะโปรแกรมทำงาน (Run-time environment)
  • การเผยแพร่และให้คะแนนแบบจำลอง
  • การติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของโมเดล

  SAS Data Quality Accelerator

  รองรับการทำงานบนแพลตฟอร์มข้อมูลเหล่านี้


  คุณสมบัติหลัก

  • Extraction
  • Gender analysis
  • Identification analysis 
  • Parsing
  • Pattern analysis
  • Standardization
  • การสร้าง Matchcode

  SAS In-Database Code Accelerator

  รองรับการทำงานบนแพลตฟอร์มข้อมูลเหล่านี้


  คุณสมบัติหลัก

  • การใช้งาน In-database
  • การประมวลผลจำนวนมากแบบคู่ขนาน (Massively parallel processing)
  • ได้รับประสิทธิภาพ

  สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีในฐานข้อมูลของ SAS

  เอกสารข้อมูลที่สำคัญ

  SAS Scoring Accelerator

  อ่านเอกสารข้อมูลที่สำคัญเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAS Scoring Accelerator

  ข้อมูลเชิงลึก

  ข้อมูลเชิงลึกของ BIG DATA

  รับข่าวสาร มุมมอง และข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่

  ข้อมูลเชิงลึก

  ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล

  รับข่าวสารล่าสุด มุมมอง และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลจากบรรดาหัวกะทิในวงการ