In-database technologies

SAS In-Database Technology

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณในที่ที่ข้อมูลนั้นอยู่

ภาพหน้าจอของเทคโยโลยี SAS In-Database

ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายข้อมูล ข้อมูลเชิงลึกที่เร่งรัด

ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วจากการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ

รันโมเดลของคุณ “ในฐานข้อมูล” ผ่านการประมวลผลในฐานข้อมูล ใช้ประโยชน์จากแผนการดำเนินการสืบค้นที่ได้รับการปรับปรุงและความสามารถในการประมวลผลแบบขนานโดยการย้ายการวิเคราะห์ไปยังข้อมูล ส่งผลให้มีความสามารถในการปรับขนาดสูงและใช้เวลาในการทำความเข้าใจได้เร็วขึ้น

ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น

บอกลาการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองและขั้นตอนการให้คะแนนสำหรับกรณีการใช้งานการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์และการเรียนรู้ของเครื่อง ทำให้กระบวนการปรับใช้โมเดลเป็นแบบอัตโนมัติด้วยการประมวลผลในฐานข้อมูลและตัวเร่งการให้คะแนน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้อมูลและทีมปฏิบัติการด้าน IT

เข้าถึงคุณภาพข้อมูลที่เหนือกว่าได้อย่างราบรื่น

ดำเนินการฟังก์ชันคุณภาพข้อมูล เช่น เคส การดึงข้อมูล การสร้างรหัสการจับคู่ และการวิเคราะห์การระบุตัวตน ภายในฐานข้อมูล ขจัดค่าใช้จ่าย I/O ของเครือข่าย และใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมแบบหลายโหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลไม่เคยออกจากฐานข้อมูล

ข้อมูลที่มีความสดใหม่และสอดคล้องกันอยู่เสมอ

ลดการเคลื่อนที่ของข้อมูลโดยการแบ่งชั้นและจัดตำแหน่งการวิเคราะห์และ AI ในฐานข้อมูล การตัดการเชื่อมต่อ กระบวนการแบบแมนนวล และการเคลื่อนย้ายข้อมูลซ้ำๆ ทำให้การตัดสินใจช้าลง กำจัดการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่ไม่จำเป็นเพื่อลดเวลาการประมวลผลลงอย่างมาก

ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี SAS In-Database

SAS Viya เป็นระบบคลาวด์เนทีฟและรองรับระบบคลาวด์อื่นๆ

ใช้ SAS ตามที่คุณต้องการ – จัดการโดย SAS หรือจัดการด้วยตนเอง และในที่ที่คุณต้องการ

โลโก้ Microsoft Azure
โลโก้ Amazon Web Services
โลโก้ Google Cloud
เรียนรู้เกี่ยวกับ SAS บน OpenShift

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี SAS In-Database และอื่นๆ

คู่มือผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์ SAS In-Database: คู่มือผู้ใช้

ชุมชน

เผยแพร่และเรียกใช้โมเดลการให้คะแนน SAS ใน Azure Databricks

ชุมชน

เผยแพร่และเรียกใช้โมเดลการให้คะแนน SAS ในการวิเคราะห์ของ Azure Synapse