การทุจริตในบริษัท และอาชญากรรมทางการเงิน

เริ่มต้นการป้องกันเชิงรุกอันเป็นหนึ่งเดียวกัน

ค้นพบกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย รับมุมมองของภัยคุกคามของทั้งสถาบันอย่างสมบูรณ์แบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการติดตาม ทบทวนและสืบสวนของคุณ เฉพาะ SAS เท่านั้นที่สร้างแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ร่วมกันและโซลูชั่น module-based สำหรับการบริหารจัดการการทุจริตบริษัท การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า
การต่อต้านการฟอกเงิน และการบริหารจัดการกรณีต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

เข้าใจสถานะโดยรวมของคุณได้ดียิ่งขึ้น

พัฒนารูปแบบความเสี่ยงของลูกค้าทุกช่องทางอย่างครอบคลุม โดยใช้การวิเคราะห์เชื่อมโยงทั้งองค์กร เพื่อระบุรูปแบบพฤติกรรมที่ซับซ้อนและการ
เชื่อมโยงที่น่าสงสัยระหว่างลูกค้า บัญชี หรือองค์กร

ต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ติดตามธุรกรรมและความเสี่ยงต่าง ๆ โดยใช้เวลาน้อยลง ผ่านระบบที่รวบรวมกระบวนการต่อต้านการทุจริตและการฟอกเงิน และสามารถรองรับสถานการณ์ที่หลากหลายและปัจจัยความเสี่ยงได้ทันท่วงที

ลดผลบวกลวง (false positives) มากถึง 76%

มีเพียง SAS ที่ใช้การวิเคราะห์สัญญาณเตือนเชิงคาดการณ์ เพื่อลดผลบวกลวง ด้วยระบบการตัดสินใจอัตโนมัติและการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อบ่งชี้ภัยคุกคามอย่างแม่นยำยิ่งขึ้นก่อนเริ่มกระบวนการสืบสวน

สนับสนุนความร่วมมือระหว่างทีมป้องกันการทุจริตและ
ทีมป้องกันการฟอกเงิน (AML)

รวมศูนย์การจัดการกรณี (case management) รวมถึงคลังเก็บข้อมูลร่วมกันจาก
หลากหลายช่องทาง และแบ่งปันเครื่องมือต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

โซลูชั่นแบบครบวงจร

คุณสมบัติ

 • วิธีการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ
  • แนวทางการวิเคราะห์แบบผสมผสาน (hybrid analytics) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบเพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพในการคาดการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
  • การวิเคราะห์แบบเชื่อมโยงทั้งองค์กร ค้นพบพฤติกรรมที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นเจ้าของร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • กรณีธนาคารตัวแทนต่างประเทศ ถูกรวมอยู่ในแบบจำลองข้อมูลการบริการเฉพาะทางทางการเงิน
  • การตรวจจับความผิดปกติกลุ่มเทียบเคียง เปรียบเทียบพฤติกรรมองค์กรกับพฤติกรรมในอดีต และพฤติกรรมของกลุ่มที่อยู่ในระดับเดียวกัน
  • การตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลลูกค้า สามารถจัดอันดับลูกค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และอัปเดตคะแนนลูกค้าปัจจุบันหากจำเป็น
 • การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสถานการณ์ และการวิเคราะห์หาทางเลือก ช่วยลดระยะเวลาในการวิเคราะห์จากชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาที
 • การจัดการข้อมูลในองค์กร แนวทางขององค์กรด้านการจัดการข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลที่ผสมผสานข้อมูลแบบองค์รวม คุณภาพข้อมูล และการจัดการข้อมูลต้นฉบับในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
 • การจัดการการเตือนที่ยืดหยุ่น อินเตอร์เฟซที่ปรับแต่งได้รวบรวมการเตือนจากระบบติดตามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในลักษณะเดียวกัน และจัดลำดับโดยอัตโนมัติ รวมถึงกำหนดเส้นทางของกรณีที่น่าสงสัย
 • Centralized case management สร้าง workflow อัตโนมัติ สำหรับประเภทงานที่มีความหลากหลาย – การทุจริต การฟอกเงิน และอื่น ๆ

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ดูรายละเอียดของโซลูชั่น ลิขสิทธิ์ การใช้งาน และอื่น ๆ

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของคุณเอง