SAS® Detection and Investigation for Government 

การป้องกันเชิงรุกเกี่ยวกับการทุจริต การจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่รัฐในทางมิชอบ และไม่เหมาะสม

ตรวจจับ ป้องกัน และจัดการทั้งการทุจริตแบบฉวยโอกาสและแบบมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั่วทั้งองค์กร SAS® Detection and Investigation for Government ให้กรอบแนวทางแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวซึ่งใช้หลายเทคนิค – ทั้งกฎเกณฑ์ทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ โมเดลการคาดการณ์ การทำเหมืองข้อมูล การรายงานความผิดปกติ การวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงเครือข่าย ฯลฯ – เพื่อระบุกิจกรรมการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น และยับยั้งการทุจริตได้ทันท่วงที การกำหนดเป้าหมาย อย่างแม่นยำในการลดผลบวกลวงอย่างแม่นยำ ทำให้แน่ใจได้ว่า ธุรกรรมส่วนใหญ่ถูกต้อง และต่อเนื่องโดยปราศจากความล่าช้า

SAS Detection and Investigation for Government แสดงรายละเอียดสัญญาณเตือนบนหน้าจอภาพของคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป

ตรวจจับการทุจริตด้วยความแม่นยำยิ่งขึ้น และลดความสูญเสียจากการทุจริต

ทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน บูรณาการ และผ่านการรับรองความถูกต้อง รวมถึงรวบรวมกิจกรรมทางโปรแกรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การประมวลผลการวิเคราะห์แบบไร้จุดอ่อนในธุรกรรมทั้งหมด (ไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่าง) ใช้หลายเทคนิค – รวมถึงกฎทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ การสร้างโมเดลการคาดการณ์ การเรียนรู้ของเครื่อง AI และ machine learning การทำเหมืองข้อมูล การค้นหา และการค้นพบ การรายงานความผิดปกติ และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเครือข่าย อีกทั้งการให้คะแนนออนไลน์แบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณระงับการทำธุรกรรมที่เป็นการทุจริตได้ทันท่วงที คุณสามารถค้นหาฐานข้อมูลของผู้ทุจริต เพื่อตรวจจับผู้กระทำผิดซ้ำ และบันทึกผล ผู้ที่ถูกอ้างถึง และผู้ต้องสงสัยในระบบ

SAS Detection and Investigation for Government แสดงความเชื่อมโยงเครือข่ายบนจอภาพของคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป

มีมุมมองความเสี่ยงการทุจริตแบบองค์รวม

ระบุความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล และกิจกรรมที่ดูเสมือนไม่สัมพันธ์กันด้วยอินเตอร์เฟซแบบแสดงภาพอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยให้คุณวิเคราะห์กิจกรรม และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันผ่านมิติเครือข่าย ช่วยให้คุณเข้าใจภัยคุกคามแบบใหม่ได้มากขึ้น และป้องกันความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแต่เนิ่น ๆ โดยใช้แผนภาพเครือข่ายทางสังคม และความสามารถในการทำเหมืองข้อมูลอันซับซ้อน ความสามารถในการค้นหา และค้นพบของโซลูชั่น ช่วยให้คุณค้นหาด้วยข้อความอิสระ ข้อมูลตามฟิลด์หรือการผสมผสานระหว่างวิธีการทางโปรแกรม และข้อมูลภูมิสารสนเทศ จากข้อมูลภายใน และภายนอก รวมถึงช่วยให้คุณปรับแต่งการค้นหาโดยใช้ฟิลเตอร์เชิงโต้ตอบ และการออกแบบเฉพาะเพื่อพนักงานสืบสวน และคุณสามารถพัฒนาโมเดลอย่างต่อเนื่อง และปรับแต่งระบบเพื่อกำหนดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทิศทางการทุจริต

SAS Detection and Investigation for Government แสดงสรุปสัญญาณเตือนบนจอภาพของคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป

เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 

การให้คะแนนโมเดลผลตอบแทนและความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำขึ้น และจัดลำดับสัญญาณเตือนก่อนไปถึงยังพนักงานสืบสวน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทน (ROI) ของพนักงานสืบสวน โดยทำให้แน่ใจได้ว่าพวกเขากำลังทำเคสที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด ลำดับงานที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือการจัดการ case management อย่างชาญฉลาดช่วยให้คุณสืบสวน จัดเก็บ และแสดงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงบทสัมภาษณ์และหลักฐานที่จำเป็นต่อการฟ้องร้อง ทางอาญาหรือทางแพ่ง การชดเชยความเสียหายโดยผู้กระทำผิดและการเรียกเก็บค่าชดเชย ข้อมูลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้ใช้งานจะถูกจัดเก็บอย่างอัตโนมัติโดยระบบ และคุณสามารถปรับแต่งระดับของรายละเอียด การจัดเก็บเพื่อตอบสนองความต้องการตามแนวทางการปฏิบัติของคุณ

คุณสมบัติเด่น

  • การจัดการข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกจากทุกช่องทาง – สร้างรายการที่ต้องจับตา บุคคลที่สาม ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแปลง และอื่น ๆ – ไม่ว่าจะเป็นระบบหรือฟอร์แมตใด และรวบรวมกฎและเครื่องมือปัจจุบันอย่างลงตัว
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วย AI สร้างชุดการวิเคราะห์ขั้นสูงและเทคนิค AI รวมถึงหลักสถิติสมัยใหม่ machine learning การเรียนรู้เชิงรุก และอัลกอริธึมการวิเคราะห์ข้อความ
  • การจัดการแบบจำลองเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และการวิเคราะห์ รวมกฎความไม่สมเหตุสมผลแบบสำเร็จรูป การตรวจจับความผิดปกติและโมเดลการคาดการณ์ และช่วยให้คุณสร้างและจัดการกฎทางธุรกิจโมเดลการวิเคราะห์ สัญญาณเตือน และรายการที่ต้องจับตาอย่างมีเหตุผล 
  • การตรวจจับและสร้างสัญญาณเตือน ช่วยให้การตรวจจับกิจกรรมต้องสงสัยเป็นระบบ โดยใช้การประมวลผลการให้คะแนนการทุจริต ซึ่งรวบรวมกฎทางธุรกิจ การตรวจจับความผิดปกติ และการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อให้คะแนนธุรกรรมแบบเรียลไทม์
  • การจัดการสัญญาณเตือน รวบรวมสัญญาณเตือนจากหลายระบบติดตาม และเชื่อมโยงแต่ละระบบเข้าด้วยกันผ่านลักษณะเฉพาะร่วมกัน เพื่อมุมมองความเสี่ยงแบบสมบูรณ์สำหรับแต่ละหน่วยหรือกลุ่ม
  • การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม ให้อินเตอร์เฟซแผนภาพที่เป็นเอกลักษณ์เหนือกว่ามุมมองด้านรายการธุรกรรมและบัญชี เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันและความสัมพันธ์ของมิติเครือข่าย
  • การค้นหาและการค้นพบ ให้คุณค้นหาด้วยข้อความอิสระ ข้อมูลตามฟิลด์หรือการผสมผสานระหว่างวิธีการ โปรแกรม และข้อมูลภูมิสารสนเทศ จากข้อมูลภายในและภายนอก รวมถึงช่วยให้คุณปรับแต่งการค้นหา โดยใช้ฟิลเตอร์เชิงโต้ตอบ
  • การจัดการกรณีต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด อำนวยความสะดวกต่อมุมมองการสืบสวนอย่างเป็นระบบ โดยลำดับขั้นตอนการทำงานแบบ workflow และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • ตัวเลือกการใช้งานที่ยืดหยุ่น ให้คุณเลือกการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ – โฮสติ้ง (hosting) ด้วย SAS ทั้งที่เว็บไซต์ของคุณหรือเลือกทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน นำเสนอโฮสติ้ง (hosting) ที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ – SAS ได้รับการรับรอง และมีประสบการณ์ในด้านการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ที่ละเอียดอ่อน (HIPAA) ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลส่วนบุคคล (PII) และข้อมูลด้านภาษี (IRS publication 1075)

โซลูชั่นนี้ทำงานบน SAS® Viya® ซี่งมีความสามารถในการเอาชนะความท้าทายทางการวิเคราะห์ต่าง ๆ ตั้งแต่การทดลองเบื้องต้นสู่ภารกิจที่มีความสำคัญ SAS® Viya® ขยายแพลตฟอร์มของ SAS เพื่อช่วยให้ทุกคน – ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientists) นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักพัฒนาโปรแกรม และผู้บริหาร – สามารถร่วมมือกันและรับรู้ผลลัพธ์ทางนวัตกรรมได้เร็วขึ้น

แหล่งข้อมูลที่แนะนำ


อ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์ SAS® Detection and Investigation for Government ฉบับย่อ 


ค้นพบแนวทางปฏิบัติต่อการทุจริตที่บริษัทสามารถพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและช่วยประหยัดเงินได้หลายล้านดอลลาร์


เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อต่อสู่กับการทุจริตภาษีในสัมมนาออนไลน์นี้

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ดูรายละเอียดของโซลูชั่น ลิขสิทธิ์ การใช้งาน และอื่น ๆ

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของคุณเอง