® สำหรับ...

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

หัวหน้าฝ่ายการเงินใช้ SAS อย่างไร

เพิ่มรายได้รักษาผลกำไรและวางแผนการเติบโตของธุรกิจ

มีเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อรองรับกระบวนการวางแผนที่สอดคล้องและโปร่งใส

พัฒนากลยุทธ์การพยากรณ์เพื่อดูภาพรวม และควบคุมด้วยความมั่นใจ

ลูกค้าแนะนำ

กองทุนสัตว์ป่าโลก

การบริจาคเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความพยายามในการอนุรักษ์ของ WWF นั่นคือสิ่งที่ SAS สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง SAS Analytics ช่วยให้องค์กรสามารถระบุวิธีการติดต่อ เช่น แค็ตตาล็อกไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรืออีเมล ที่ตรงกับผู้บริจาคแต่ละราย และสื่อสารกับผู้สนับสนุนในลักษณะรายบุคคล

โดยรวมนั้น เราพบว่า เมื่อเราสามารถสื่อสารกับสมาชิกได้ในระดับรายบุคคล เข้าใจโครงสร้างต้นทุนดีขึ้นกว่าเดิม และกำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมด้วยระบบนี้แล้ว เราสามารถทำการระดมทุนเพื่อภารกิจด้านกานอนุรักษ์ของเราได้ ด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่น้อยลงอย่างมากสำหรับเงินทุนที่ได้มาจำนวนเท่ากัน Mac Mirabile Director of Strategic and Financial Analysis

World Wildlife Fund Facts & Figures

>1 ล้าน

ผู้สนับสนุนการอนุรักษ์

500,000

จดหมายน้อยลง

25%

รายได้ที่ดีขึ้นสำหรับหลายแคมเปญ

ทรัพยากรที่แนะนำสำหรับหัวหน้าฝ่ายการเงิน

สรุปโซลูชั่น

ป้องกันการฉ้อโกงข้อมูลประจำตัวและการฉ้อโกงทางดิจิทัลด้วยมุมมองความเสี่ยงแบบ 360 องศา

เรียนรู้ว่าโซลูชันการวิเคราะห์การฉ้อโกงข้อมูลประจำตัวของเราสามารถปกป้องลูกค้าและองค์กรของคุณจากภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างไร

เอกสารข้อมูล

สถานะของการแปลงระบบดิจิตอล (DX) สำหรับธุรกิจขนาดกลาง: ห้าขั้นตอนสู่ความสำเร็จของ DX

Daniel Newman จาก Futurum Research นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ CIO ต้องเผชิญ วิธีเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น และเป้าหมายที่จะช่วยขับเคลื่อนบริษัทของคุณไปข้างหน้า

บทความ

การจัดการความเสี่ยงจากการฉ้อโกง: 10 แนวโน้มที่คุณต้องจับตามอง

รายชื่อ 10 อันดับแรกนี้ ย้ายจากแนวโน้มที่เห็นว่ามีผลกระทบน้อยที่สุดไปมากที่สุด แบ่งปันความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฉ้อโกงหลายคน รวมถึง Frank McKenna และ Mary Ann Miller

ซอฟต์แวร์ที่แนะนำสำหรับหัวหน้าฝ่ายการเงิน

Connect with SAS and see what we can do for you.