SAS จับมือ IIASA ริเริ่มโครงการปัญญาประดิษฐ์จากมวลชนเพื่อติดตามการตัดไม้ทำลายป่า

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day บริษัท SAS และสถาบัน International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ได้จับมือกันมุ่งใช้องค์ความรู้จากมวลชนสร้างแนวทางอัจฉริยะในการอนุรักษ์โลก

SAS มุ่งสร้างชุมชนนักนวัตกรรมของโลกที่ใช้เทคโนโลยีสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่ผู้คนและโลกใบนี้ เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลกปีนี้ SAS และ International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) จึงร่วมมือกันพัฒนาปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่จากมวลชน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจโลกใบนี้ได้ดียิ่งขึ้น

IIASA เป็นสถาบันวิจัยอิสระระดับนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาแนวทางนโยบายและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วนของมนุษยชาติ IIASA ศึกษาการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำความเข้าใจความเกี่ยวเนื่องกันของระบบนิเวศในโลก โดยมุ่งเน้นประเด็นเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่ระบบต่าง ๆ ของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่ระดับที่มากเกินกว่าประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร้างแบบจำลองด้วยวิธีแบบเก่าของมนุษย์ จึงเป็นเรื่องยากที่มนุษย์จะเข้าไปแทรกแซงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

"การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน ซึ่งทำให้ต้องใช้โซลูชั่นเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เราจึงตัดสินใจร่วมมือกับ SAS" Albert van Jaarsveld ซีอีโอสถาบัน IIASA กล่าว "ด้วยการผนวกรวมศักยภาพของแพลตฟอร์มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเรา เข้ากับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (computer vision) ของ SAS ตลอดจนศักยภาพด้านสติปัญญาของบุคคลทั่วไปที่มีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าว เราจะพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเพิ่มคุณค่าให้กับความเข้าใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างมาก และจะประเมินการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมบนโลกได้อย่างแทบจะทันทีทันใด"

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังและแม่นยำไม่อาจเกิดขึ้นได้เอง การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์จำเป็นต้องเริ่มต้นจากสติปัญญาของมนุษย์ SAS และ IIASA จึงร่วมมือกันสร้างแอปพลิเคชั่นที่ใช้ความร่วมมือจากมวลชน (crowdsourcing) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้สติปัญญาของมวลมนุษย์ โดยกำลังเปิดรับอาสาสมัคร ซึ่งก็คือมวลชนในชุมชนวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่นักเรียนโรงเรียนมัธยมในห้องเรียนเสมือนในปัจจุบัน ไปจนถึงศิลปิน วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพ มาเริ่มดำเนินโครงการ ด้วยการพิจารณาภาพป่าดิบชื้น โดยภาพเหล่านี้จะแสดงให้เห็นผืนแผ่นดินทั้งบริเวณที่ยังสมบูรณ์และบริเวณที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของมนุษย์

"เนื่องจากการวิเคราะห์ภาพเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญของการประเมินและการคาดคะเนการตัดไม้ทำลายป่า เราจึงขอความร่วมมือให้คนทำในสิ่งที่เทคโนโลยีมองไม่เห็น ด้วยการตรวจดูและรายงานภาพที่มีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นในระดับเล็กน้อยทั่วโลก" van Jaarsveld กล่าว "การใช้วิธี crowdsourcing มาช่วยพัฒนาอัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์ และย่นระยะเวลาการวิเคราะห์ซึ่งแต่ก่อนต้องใช้เวลานานหลายปี จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการตอบสนองเชิงนโยบายที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์ป่าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น"

เมื่อมีใครรายงานว่าภูมิภาคใดมีร่องรอยของการได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ เท่ากับว่าพวกเขาได้มีส่วนช่วยทำให้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์สามารถแยกแยะระหว่างบริเวณถนน (ซึ่งเป็นร่องรอยการได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์) กับแม่น้ำ (ซึ่งไม่ใช่) ได้อย่างง่ายดาย แต่แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์จะไม่รู้ความแตกต่างดังกล่าวจนกว่าจะได้รับการฝึกฝนที่มากพอผ่านการเรียนรู้ด้วยการสังเกตจากมนุษย์ นอกจากนี้ ผลจากแบบจำลองยังทำให้แอปพลิเคชั่น crowdsourcing มุ่งเน้นการตัดสินโดยมนุษย์ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างมาก แบบจำลองดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์ ทำให้สามารถนำความใส่ใจและความเข้าใจของมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดสำหรับหลากหลายโครงการที่มุ่งติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก

ด้วยการผนวกรวมพลังของมวลชนเข้ากับพลังของคอมพิวเตอร์ SAS และ IIASA จะทำให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อส่งเสริมมวลชนนักวิทยาศาสตร์ในการวิจัยอันล้ำยุคซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจ คาดคะเน และเจริญรุ่งเรืองในโลกที่เราอยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ แม้ว่าระยะแรกของการร่วมมือครั้งนี้จะมุ่งเน้นประเด็นเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า ในขั้นต่อไปทั้งสององค์กรยังมีแผนจะขยายแพลตฟอร์มนี้ให้ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่ง crowdsourcing จะช่วยสร้างประโยชน์แก่สังคมได้

ในขั้นแรก ทุกคนสามารถมีบทบาทในการทำให้ปัญญาประดิษฐ์ฉลาดขึ้นและช่วยยกระดับสมรรถภาพในการอนุรักษ์ผืนป่าบนโลกของเรา ตั้งแต่นักเรียนที่ขณะนี้ไม่ได้มีการเรียนในห้องเรียน ไปจนถึงมืออาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์และทุกคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองกลุ่มนี้ กิจกรรมนี้ช่วยให้เราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิธีที่ง่ายดายอย่างการดูรูปภาพเท่านั้น เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ sas.com/rainforest เพื่อจำแนกภาพที่มีร่องรอยของการตัดไม้ทำลายป่า คุณก็จะมีส่วนช่วยให้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ในทุก ๆ ครั้ง

ความร่วมมือเชิง crowdsourcing กับ IIASA ในครั้งนี้มีพื้นฐานมาจากพันธกิจของ SAS ทั้งในด้านความฉลาดรู้ทางข้อมูลและการเคลื่อนไหวในนาม Data for Good ซึ่งมุ่งส่งเสริมการใช้ข้อมูลอย่างมีความหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกระดับโลก

เกี่ยวกับ IIASA

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) เป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมของโลกในศตวรรษที่ 21 ข้อค้นพบของเราได้สร้างทางเลือกที่มีคุณค่าให้กับผู้วางนโยบายในการสร้างอนาคตของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป IIASA เป็นสถาบันอิสระและได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยที่มีชื่อเสียงในแอฟริกา อเมริกา เอเชีย และยุโรป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iiasa.ac.at

เกี่ยวกับ SAS

SAS เป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยซอฟต์แวร์และบริการเชิงนวัตกรรม SAS ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกค้าทั่วโลกในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นความอัจฉริยะ กล่าวคือ SAS ช่วยสร้าง "พลังสู่การรับรู้" หรือ THE POWER TO KNOW®

SAS และชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ทั้งหมดของ SAS Institute Inc. เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SAS Institute Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ สัญลักษณ์ ® หมายถึงการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ชื่อแบรนด์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้น ๆ Copyright © 2019 SAS Institute Inc. สงวนลิขสิทธิ์

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative software and services, SAS empowers and inspires customers around the world to transform data into intelligence. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

ข้อมูลติดต่อสำหรับกองบรรณาธิการ:

Cherie Ho +65 6398 3385