Industri 4.0

Vad det är och varför det är viktigt

Industri 4.0 – eller den fjärde industriella revolutionen – förenar den digitala och den fysiska världen med hjälp av sensorer, sakernas internet inom industrin (IIoT) och teknik som artificiell intelligens och maskininlärning. Dessa tekniker används i allt från FoU och tillverkning till försörjningskedjor och logistik samt andra verksamhetsområden för att registrera och analysera realtidsdata i syfte att skapa förändringar i hur komponenter och produkter tillverkas, magasineras, används och underhålls.

Industri 4.0 – historia

Industri 4.0 för oss till en ny digital verklighet med väsentliga förändringar i hur spelplanen för tillverkning, företagande och arbete ser ut. Den första industriella revolutionen mekaniserade manuellt arbete med vatten och ånga. I den andra möjliggjorde elektricitet och produktionslinor en ny nivå av kostnadseffektivitet. I den tredje drog vi fördel av datorer och automatisering för att göra driften snabbare, bättre och smartare. Den fjärde industriella revolutionen bygger vidare på detta genom att göra fabrikssystem – och deras processer – smarta, autonoma, realtidsbaserade och uppkopplade mot försörjningskedjor och hela ekosystem.

Industri 4.0 började 2010 när det tyska förbundsministeriet för utbildning och forskning började utforska framväxande, högteknologiska trender och deras potential att tjäna samhället och göra det möjligt för människor – och företag – att göra mer med mindre. Den första officiella användningen av begreppet Industri 4.0 skedde nästföljande år då företag över hela världen på allvar började tala om dess potential.

Sedan gick det snabbt. Man insåg att internet kan användas för att förenkla datainsamlingen, vidarekoppla digitala data och möjliggöra sakernas internet (IoT) som redan hade börjat slå igenom i olika länder. Sedan dess verkar internationella samarbeten för att förbättra interoperabilitet, möjliggöra datainsamling och dataanalyser i realtid med komplett virtualisering samt dra fördel av IoT.

Idag är Industri 4.0 en verklighet – inte bara ett koncept – som kan realiseras fullständigt genom stora och små digitaliseringsinitiativ och i smarta fabriker. Företag över hela världen engagerar sig i den digitala transformationen av sina produktionsprocesser, monteringslinor och tillgångsintensiva arbetsmoment med tekniker från Industri 4.0.

Volvo Lastvagnar

Läs om hur dotterbolaget till Volvo AB minimerade oplanerade driftstopp med fjärrdiagnosticering och förebyggande underhållstjänster baserat på IoT-teknik, analys och AI från SAS.

Tillsammans med artificiell intelligens minskar IoT-data stilleståndstiden så att lastbilarna kan fortsätta rulla.

Industri 4.0 idag

Genom övergången till Industri 4.0-teknikernas realtidsdata och kontinuerliga analys kan företag från grunden förändra hur de driver företag och gör affärer.

The Internet of Things: Understanding the Adventure

Den här guiden ger dig insikter som hjälper dig på din IoT-resa oavsett om du utforskar potentialen hos IoT eller aktivt planerar ditt företags framtida resa.

AIoT: How IoT Leaders Are Breaking Away

Vi frågade 450 företagsledare om effekterna av AI kombinerat med IoT (AIoT). Enligt svar på studien ger möjligheterna med AIoT redan resultat.

5 Steps to Accelerate Value From Your Industrial IoT Data

Den här e-boken förklarar hur du skapar en omfattande strategi för industrins IoT (IIoT), vad du bör få ut av en edge-to-enterprise-analyslösning och hur du bedömer IIoT-lösningar.

Vem använder Industri 4.0?

Industri 4.0 kommer i allt högre grad driva produktionsprocesserna hos framgångsrika företag – och de som investerar i smarta maskiner och smarta fabriker idag kommer inom kort att bli marknadsledare. Upptäck hur industrier över hela världen använder Industri 4.0 för att uppnå sin digitala transformation och strategiska affärsmål.

Ståltillverkare

Ståltillverkare använder Industri 4.0 för att bygga motståndskraftigare försörjningskedjor genom förbättrad datainsamling gällande efterfrågan och förbättrade dataanalyser i hela verksamheten.

Mat, dryck och konsumentförpackade varor

Dessa tillverkare anammar tekniker från Industri 4.0 för att stötta komplexa tillverkningsprocesser och försörjningskedjor i syfte att skapa konkurrensfördelar. Till exempel används maskininlärningsmodeller för att förutsäga och optimera avkastningen från tillverkningsprocesserna.

Kemisk industri

Kemiska anläggningar blir till smarta fabriker genom att använda tekniker från Industri 4.0 för att analysera sensordata, upptäcka nya sätt att öka antalet tillverkade enheter samt avkastningen från tillverkningsprocesserna, minska energiförbrukningen och möjliggöra prediktivt underhåll.

Biltillverkare

Teknikerna inom Industri 4.0 såsom IoT möjliggör en hög grad av autonom och agil tillverkning. Dessa tekniker bidrar också till prediktiva underhållslösningar för uppkopplade fordon – och möjligheter till nya inkomstkällor./span>

Tillverkare av högteknologiska produkter

Dessa tillverkare använder tekniker från Industri 4.0 (som IoT och smarta maskiner) för att minska kostnader för insatsvaror och massproduktion – och skapa nya inkomstkällor genom att förutsäga konsumenternas krav och utmanövrera konkurrenterna.

IoT-data blir värdefull först när den analyseras och lägger grunden för smarta beslut.

Georgia-Pacific är en framgångssaga för Industri 4.0

Georgia-Pacific använder sig av sensordata, IoT och maskininlärning för att öka effektiviteten, minska driftstopp och svara på marknadsförhållanden.

Så fungerar Industri 4.0

Integreringar som möjliggör realtidsdataflöden mellan olika system är inget nytt. Men att registrera realtidsdata från den fysiska världen och använda den för att möjliggöra storskalig kommunikation mellan maskiner (M2M) i syfte att driva smarta och autonoma produktionsprocesser i fabriker, försörjningskedjor, lager med mera är nytt – och en central del i Industri 4.0. Och värdet blir ännu större när data från produktionsverksamheten sammanförs med verksamhetsdata från FoU, CRM, ERP, försörjningskedjan, lager och logistik samt kundtjänstsystem. Företag kan uppnå nya nivåer av effektivitet, automation, drifttid och svarstid gällande kundärenden – och möjliggöra helt nya affärs- och tjänstemodeller.

Förutsättningarna för att uppfylla dessa värden ges via en rad nya tekniker:

 • Sakernas internet, Internet of Things (IoT). IoT-anslutna enheter och maskiner har kapaciteten att förbättra hur vi lever och arbetar – och hur produktionslinor, produktionsprocesser, logistiksystem, försörjningskedjor och andra delar av verksamheten fungerar. Till exempel kan IoT möjliggöra smarta fabriker som övervakar industriella maskiner för att upptäcka problem och sedan automatiskt justera driften för att undvika driftstörningar.
 • Big data. Big data är begreppet för de stora och svårhanterliga datamängder – strukturerade och ostrukturerade – som företag dagligen översvämmas av. Men det är inte mängden data som är avgörande. Det som räknas är vad företagen gör med all denna information. Big data kan analyseras för att ge insikter som leder till bättre beslutsfattande och strategiska affärsdrag.
 • Molntjänster. Molntjänster är abonnemangsbaserade tjänstemodeller som ger skalbarhet och snabb, kostnadseffektiv dataleverans – även i realtid – i olika system. De har också stöd för IoT-funktioner vilket i sin tur kan möjliggöra effektivare drift och nya affärsmodeller.
 • AArtificiell intelligens (AI) och maskininlärning. Med AI kan maskiner lära sig av erfarenheter, anpassa sig till nya inmatningar och utföra uppgifter på ett människoliknande sätt. Maskininlärning, en gren av AI, är en metod för dataanalys som automatiserar konstruktionen av analytiska modeller och gör det möjligt för system att lära sig av data, identifiera mönster och fatta beslut med minimal mänsklig insats – funktioner som är avgörande för att skapa autonoma, smarta fabriker.
 • Digitala tvillingar och simuleringar. och simuleringar. Industri 4.0 gör det möjligt för företag att samla in och använda data för att skapa en virtuell, digital tvilling (kopia) av verksamhetsdelar eller områden som produktionslinor, smarta fabriker och försörjningskedjor. Den digitala tvillingen kan användas för att simulera ändringar i driften, processmodifieringar och andra variabler för att bättre förstå deras effekt, genomföra justeringar och bilda beslutsunderlag innan ändringar implementeras.
 • 3D-printing och additiv tillverkning.  Med 3D-printing kan tillverkare centralisera sin produkt- och komponentdesign – genom att lagra dem som digital kod – och använda 3D-printing för att skapa prototyper och förlägga tillverkningen till flexibla, smarta fabriker med tillgänglig kapacitet eller mindre, smarta fabriker närmare kunden. Detta möjliggör kortare produktionsomgångar till lägre material- och logistikkostnader och bättre möjligheter att svara på marknaden. I stället för att komponenter tillverkas, skickas och lagras centralt kommer kunder i framtiden att kunna köpa och ladda ner komponenternas ritningar och 3D-printa eller tillverka dem lokalt.
 • Edge computing. Edge computing, eller kantdatorsystem som det heter på svenska, gör det möjligt att analysera data där – eller nära där – de skapas (till exempel i en del av utrustningen på en oljerigg till havs) och vidta åtgärder baserat på analysens resultat. Data behöver inte överföras till en server för analys, något som tar tid och kanske inte alltid är möjligt. Genom att eliminera tiden för dataöverföring minskar edge computing datalatensen och svarstiden.
 • Cyberfysiska system (CPS). Cyberfysiska system är smarta maskiner som förenar datorassisterade mjukvarukomponenter och internetanslutna mekaniska och elektroniska komponenter som kommunicerar med datacenter för att möjliggöra semiautonomt eller autonomt beslutsfattande och drift. I produktionsprocesser stöttar de smart tillverkning genom att förbättra fabrikens flexibilitet, produktivitet och förmåga att anpassa sig till nya marknadskrav.
 • Autonoma mobila robotar (AMRs). Autonoma robotar har länge använts för att utföra komplexa uppgifter med hög hastighet och precision – till exempel i produktionslinor – och de kommer i allt högre grad att arbeta sida vid sida med människor och lära sig av dem genom maskininlärning. AMR kan smart ta sig fram på anläggningen och undvika hinder för att samla in och dela big data (som miljöförhållanden) från inuti en flotta eller anläggning. Denna realtidsdata och synlighet kan användas för att automatisera korrigerande åtgärder eller göra det möjligt för människor att fatta informerade beslut i rätt tid för att förbättra företagets resultat.
 • Horisontell- och vertikal systemintegration. Horisontell integration syftar på nätverkande mellan enskilda maskiner, delar av utrustning och/eller produktionsenheter. Vertikal integration innebär vanligtvis anslutning och kontroll av olika delar av en verksamhet och dess utökade försörjningskedja inklusive partner och leverantörer. Med Industri 4.0 integreras företagsavdelningarnas funktioner och kapaciteter för bättre samverkan i hela verksamheten vilket möjliggör verkligt automatiserade värdekedjor.
 • Cybersäkerhet. Cybersäkerhet omfattar tekniker, processer och kontroller som samverkar för att skydda system, nätverk och data mot cyberattacker. Detta är kritiskt för företag som investerar i digitalisering för Industri 4.0.

Industri 4.0 teknologier i arbete: den smarta fabriken

För att bättre förstå hur dessa tekniker uppfyller de löften som Industri 4.0 ger ska vi ta en titt på hur de möjliggör smarta fabriker. I en smart fabrik kan avancerade analyser (som maskininlärning) behandla en stor del av de enorma datavolymer som skapas i smarta sensorer och IoT samtidigt som det finns mer agila processer för att integrera datan och hålla takten med kundkrav. Smarta fabriker kan tillverka produkter på begäran, lokalisera leverantörer över hela världen och hantera kundfeedback via sociala medier innan kundtjänstmedarbetare ens nås av klagomålet. De låter företag strömma data i realtid vilket ger insikter som möjliggör direkta ändringar på plats i källmaterial, maskinfunktioner och till och med inom kundservice. Det betyder att smarta fabriker med IoT kan:

 • tillverka produkter av högre kvalitet.
 • förbättra interna tillverkningsprocesser.
 • förbättra kundupplevelsen (CX).

En bättre produkt
Smarta fabriker låter företag strömma realtidsdata vilket ger insikter som möjliggör direkta ändringar på plats i källmaterial, maskinfunktioner och till och med inom kundservice. Till exempel kan smarta sensorer säkerställa att varje tillverkad produkt – oavsett om det handlar om klädesplagg eller banbrytande medicinsk utrustning – är av samma kvalitet som den föregående. Tänk bara hur många miljoner dollar detta kan spara genom att undvika produktförluster, kundklagomål och skador på varumärket. Faktum är att IoT inom produktion hjälper till att säkerställa att smarta maskiner som upptäcker en defekt produkt kan självkorrigera och kanske till och med avhjälpa defekten innan ytterligare fel uppstår. Resultatet är bättre produkter och mindre svinn.

En smartare process
Teknikerna inom Industri 4.0 minskar riskerna för större förluster orsakade av oplanerade driftstopp som försenar produktionen och försämrar medarbetarnas produktivitet. I smarta fabriker som använder IIoT kan tillverkare automatiskt övervaka slitage i realtid med hjälp av sensorer. Maskininlärning skapar precisa modeller som är unika för varje process och som kan övervaka tidsintervaller för när komponenter och maskiner behöver bytas ut. Om till exempel skärbladen i en pappersfabrik är något slöa kan det leda till ojämna kanter som kunder ogillar – något som kan ta åtskilliga buntar för en mänsklig inspektör att upptäcka. Prediktivt underhåll kan bidra med att schemalägga bladbyte innan det här felet ens uppstår. Och ännu bättre – bytet kan schemaläggas till när fabriken inte är i drift så att ingen produktionstid går till spillo. Det ökar företagets övergripande agilitet – vilket är precis vad digitalisering handlar om.

Nöjdare kunder
Snabbare och mer flexibla produktionsprocesser är bara en del av ekvationen. Genom att analysera de stora datavolymer som sensorer registrerar medan produkter används på kundernas arbetsplatser kan tillverkare får en bättre förståelse för när, eller om, en produkt misslyckas, hur de används och hur produktionsprocessen kan anpassas med hänseende på detta. Genom avancerade analyser som text mining och maskininlärning kan de också snabbt behandla offentliga kommentarer om produkterna på sociala medier och bemöta klagomål från kunder i realtid.

Nästa steg

Läs mer om analysverktyg för tillverkare

Lösningar för Industri 4.0

SAS® Quality Analytic Suite erbjuder datahantering, enkelt skapande av analysmodeller, tidiga varningar och grundorsaksanalys.