Backgrounds 84A1005
SAS Event Stream Processing Engine Screenshot on Monitor

SAS® Event Stream Processing

Analiza strumieni danych oraz podejmowanie błyskawicznych i precyzyjnych decyzji

W miarę jak do firmy w szybkim tempie napływają ogromne ilości danych, trzeba działać szybko, zanim jeszcze te dane zostaną zapisane lub staną się nieaktualne. Długi czas reakcji prowadzi do utraty szans lub przeoczenia sygnałów alarmowych. SAS Event Stream Processing umożliwia bardzo szybkie analizowanie wielkich zbiorów danych w trakcie ich napływania, dzięki czemu użytkownik wie, co wymaga podjęcia działań, a co można zignorować.

Korzyści

 

Błyskawiczna informacja, natychmiastowe działanie

Strumienie danych z pionów operacyjnych, systemów transakcyjnych, czujników i urządzeń są cenniejsze, kiedy udaje się wychwycić zawarte w nich ważne informacje w czasie rzeczywistym. Niezależnie od rodzaju lub źródła danych oprogramowanie SAS do przetwarzania danych strumienia zdarzeń pomaga w ustaleniu, które informacje wymagają natychmiastowej uwagi, co można zignorować, a co należy zapisać w pamięci.

Podejmowanie racjonalnych decyzji po rzetelnej analizie

Dysponując dokładnymi danymi, jesteś zawsze przygotowany do podjęcia właściwych działań. Oprogramowanie SAS do przetwarzania strumienia zdarzeń oferuje jakość przetwarzania strumienia danych, wstępnie zdefiniowane wyrażenia analityczne oraz integrację zaawansowanej analityki umożliwiającą dopasowywanie złożonych wzorców.

Skalowanie w miarę wzrostu ilości danych

Szybsze, lepsze i wydajniejsze przetwarzanie strumieni danych pozwala analizować setki milionów zdarzeń na sekundę, przy minimalnym czasie oczekiwania na odpowiedź. Ciągłe zapytania są opracowywane szybciej w elastycznym modelu przetwarzania wątkowego z natywną obsługą aktualizacji, usunięć i wstawień w czasie, kiedy dane są w ruchu.

Przejęcie pełnej kontroli i szybka adaptacja do zmian

Niezależnie od tego, jak szybki jest strumień danych lub ile jest tych danych, ani nawet z ilu źródeł one pochodzą - możesz je wszystkie kontrolować poprzez jeden intuicyjny interfejs. Możesz definiować wzorce i uwzględniać scenariusze z różnych części firmy, co pozwala zachować elastyczność i rozwiązywać problemy w miarę, jak się pojawiają.

Zrzuty ekranu

Backgrounds 84A1005

Funkcjonalności

 • Wyjątkowa wydajność przetwarzania. Przewaga nad innymi mechanizmami przetwarzania strumieni danych wynikająca z możliwości przetwarzania milionów zdarzeń na sekundę oraz krótkiego czasu oczekiwania na odpowiedź.
 • Możliwość konsolidowania źródeł danych. Szeroka gama adapterów źródeł danych pozwala wykorzystywać aktualnie potrzebne źródła - w tym strumienie zarówno usystematyzowanych, jak i nieusystematyzowanych danych - z opcją uwzględnienia kolejnych źródeł w przyszłości.
 • Adaptowalna analiza danych w strumieniu. Intuicyjny interfejs wizualny ułatwia definiowanie, testowanie i korygowanie modeli strumieni zdarzeń, eliminując potrzebę angażowania wyspecjalizowanych programistów.
 • Reakcja w czasie rzeczywistym. Wizualizacja strumienia, alerty i powiadomienia zapewniają natychmiastowe zrozumienie danych i stanowią wskazówkę pozwalającą zrozumieć sytuację oraz zareagować na bieżące zdarzenia.
 • Wydajna szczegółowa analiza strumieni danych. Strumienie danych są nieustannie oceniane dzięki obróbce danych w strumieniu, wstępnie zdefiniowanym regułom jakości danych, normalizacji oraz innym zadaniom zarządzania danymi, które pozwalają szybko oczyszczać i filtrować napływające dane.
 • Skalowalność. Inwestycje w sprzęt są zoptymalizowane dzięki rozproszonej sieci przetwarzania w pamięci, której skala zwiększa się liniowo w miarę wzrostu ilości danych.

   Informacje techniczne

   Axeda IoT Excellence 2014

   SAS zdobył tytuł IoT Excellence Award Connexion 2014, na corocznej konferencji Axeda (obecnie PTC), w uznaniu naszych umiejętności i wiedzy w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie the Internet of Things.

   Chcesz dowiedzieć się więcej?

   Back to Top