Nowe funkcje platformy SAS Viya wspierają organizacje w lepszym zarządzaniu zbiorami big data w projektach analitycznych

(12 maja 2021 r.) – Zróżnicowane i złożone środowiska danych stanowią wyzwanie dla organizacji szukających możliwości operacjonalizacji analityki i wykorzystania najnowszych technik AI w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Lider analityki, firma SAS, rozbudowuje platformę cloud-native SAS Viya o nowe funkcje ułatwiające zarządzanie danymi.

Analityka pozwala organizacjom wykorzystać potencjał big data do identyfikowania nowych możliwości biznesowych. Aby odnieść sukces, należy zacząć od wdrożenia technik umożliwiających odkrywanie, przygotowywanie i zarządzanie danymimówi Tapan Patel, senior marketing manager ds. sztucznej inteligencji i analityki w SAS. Nowe funkcje SAS Viya pozwalają firmom na katalogowanie zasobów informacyjnych zarówno w ramach środowiska chmurowego, jak i własnej infrastruktury IT organizacji, a także bezproblemowe przygotowywanie danych do analizy. To kluczowe działania zapewniające sukces procesów analitycznych dodaje.

W procesach analitycznych najwięcej czasu zajmuje przygotowywanie danych. Tymczasem specjaliści powinni bardziej skupić się na budowaniu dobrych modeli i szczegółowej prezentacji wniosków z analiz. Niezależnie od tego, czy dane są proste czy złożone, organizacje potrzebują innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają opanować chaos informacyjny, zwiększają elastyczność i ułatwiają ich efektywne wykorzystanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu, SAS prezentuje dwie nowe funkcje platformy SAS Viya.

SAS Studio Analyst

Analityka i sztuczna inteligencja stają się nieodłącznymi elementami codziennych działań. Organizacje muszą mieć dostęp do jakościowych danych we właściwym miejscu i czasie.

SAS Studio Analyst umożliwia analitykom i specjalistom data science szybkie dostarczanie danych na potrzeby procesów analitycznych. SAS Studio Analyst pozwala użytkownikom na przygotowanie danych w taki sposób, aby umożliwić efektywne zarządzanie nimi i ponowne wykorzystanie w kolejnych projektach. Dzięki temu organizacje mogą szybciej przeprowadzać inicjatywy z zakresu analityki i efektywnie przygotowywać dane na swoje potrzeby.

SAS Information Governance

W świecie nieograniczonych źródeł danych wiele organizacji ma trudności z pozyskaniem wszystkich dostępnych informacji, identyfikowaniem zawartości zbiorów danych czy ich oceną na potrzeby projektów analitycznych. Wraz ze wzrostem liczby danych pochodzących z coraz to nowych źródeł, problemy te stają się bardziej złożone, co wpływa na efekty analiz.

SAS Information Governance zapewnia intuicyjny katalog danych i możliwość wyszukiwania metadanych zarówno analitykom, jak i użytkownikom biznesowym czy specjalistom IT. Dzięki temu mogą oni wprowadzać, zarządzać i odkrywać źródła danych, jednocześnie dbając o ich bezpieczeństwo. Nowa funkcja platformy SAS Viya daje analitykom możliwość spędzenia większej ilości czasu na analizach, a nie na poszukiwaniu i organizacji danych.

Lepsze zarządzanie danymi w ochronie zdrowia

Właściwe zarządzanie danymi wpływa nie tylko na procesy biznesowe, ale także zdrowie i życie ludzi. Władze hrabstwa Riverside w południowej Kalifornii wykorzystują narzędzia analityczne SAS do integracji dużej liczby danych, z wielu różnych źródeł, dotyczących ponad 2,5 miliona osób. Informacje pochodzą m.in. z centrum medycznego, placówki psychiatrycznej, kilku klinik, a nawet więzienia. Połączenie i przygotowanie danych z wielu baz, a także zastosowanie technik analitycznych i wizualizacyjnych pozwala władzom określić, w jakim stopniu obywatele korzystają z usług medycznych, a także umożliwia tworzenie planów leczenia i przewidywanie ich skutków. Analityka oferuje możliwość stworzenia precyzyjnego profilu danej osoby, nawet jeżeli nie wszystkie dane, np. adres, są zgodne w poszczególnych bazach.

Wcześniej mieliśmy ogromny problem z integracją danychmówi Judi Nightingale, dyrektor ds. ochrony zdrowia w hrabstwie Riverside. Platforma SAS pozwoliła nam uzyskać zintegrowany profil każdej osoby i ograniczyć silosowe działania. Dzięki temu możemy szybciej i efektywniej reagować, zapewniając odpowiednie wsparcie wszystkim mieszkańcom hrabstwa.

Więcej informacji o wykorzystaniu SAS Viya przez władze hrabstwa Riverside można znaleźć na stronie: www.sas.com/en_us/customers/riverside-county.html

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00