Nowa wersja SAS Viya – analityka w chmurze dla wszystkich

Nowa wersja SAS Viya zapewnia uproszczoną migrację do chmury, dostarcza kompleksowy model zarządzania procesami analitycznymi i umożliwia efektywny sposób operacjonalizacji analityki w ramach całej organizacji. SAS umacnia partnerstwo z Microsoft w zakresie integracji z platformą Azure. 

(9 lutego 2021 r.) – Firma SAS, lider analityki biznesowej, udostępniła najnowszą wersję SAS Viya – elastycznej, wydajnej i działającej w środowisku chmury obliczeniowej – platformy analitycznej. Ostatnie zmiany pozwolą klientom na szerszy i łatwiejszy dostęp do analityki w ramach całej organizacji, wdrożenie kompleksowego modelu zarządzania procesami analizy danych oraz jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie potencjału dostępnych danych i wyników analiz w procesach decyzyjnych.

SAS można określić mianem lidera wśród firm analitycznych, gdyż odkrywa na nowo sposób, w który analityka i uczenie maszynowe są wykorzystywane przez organizacje. Użytkownicy otrzymują precyzyjne wyniki, które pozwalają szybciej i z większą dokładnością podjąć niezbędne działania, aby stawić czoła nowym wyzwaniom biznesowym mówi Ritu Jyoti, wiceprezes działu badań nad sztuczną inteligencją w IDC. Nowa wersja platformy SAS Viya dostarcza użytkownikom, pełniącym różnorodne role w organizacji, zwinny, potężny i zaawansowany silnik analityczny wykorzystujący uczenie maszynowe, aby pomóc im uporządkować i zanalizować różnorodne zbiory danych znajdujące się środowiskach chmurowych.

Wiele organizacji przeżywa trudności związane z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19. SAS Viya jest mocnym wsparciem dla przedsiębiorstw w czasach niepewności. SAS Viya pomaga organizacjom spojrzeć na dane, klientów i operacje w nowy sposób, co ma istotne znaczenie dla transformacji procesów decyzyjnych mówi Jim Goodnight, CEO SAS. Firmy takie jak: Hanesbrands, Mercy, Banco Bradesco czy Qualitas Insurance Company każdego dnia wykorzystują potencjał SAS Viya w swoich działaniach. Organizacje oczekują dziś innowacyjnego przyspieszenia, a także ograniczenia kosztów w związku z trendem i koniecznością operacjonalizacji analityki. SAS Viya to brakujące ogniwo między rozwojem modeli analitycznych w wielu językach programowania a systemami dziedzinowymi, w których te modele są wdrażane i wykorzystywane.

SAS Viya oferuje kompleksową integrację z usługami Microsoft Azure

SAS Viya jest obecnie dostępne na platformie chmurowej Azure, co stanowi kolejny krok na drodze strategicznego, ogłoszonego w zeszłym roku partnerstwa SAS i Microsoft. Integracja Microsoft Azure i SAS Viya umożliwi klientom łatwe wdrożenie analityki SAS w ich środowisku chmurowym, w celu wykorzystania potencjału dostępnych danych. Użytkownicy będą mogli czerpać korzyści z najnowszych innowacji i usprawnień, a także centralnie zarządzać procesami analitycznymi. To wszystko pozwoli firmom koncentrować się na strategicznych procesach analitycznychi podejmować lepsze decyzje.

Nasze partnerstwo z SAS pomaga klientom przyspieszać rozwój inicjatyw z zakresu cyfrowej transformacji – powiedział Casey McGee, wiceprezes działu Global ISV Sales w Microsoft. Jesteśmy pod wrażeniem innowacji dostępnych w nowej wersji SAS Viya, które zapewniają doskonałe doświadczenia w pracy z Microsoft Azure i umożliwiają wykorzystanie potencjału analityki naszym klientom we wszystkich sektorach rynku. Ponadto pozwalają im podejmować decyzje biznesowe szybciej i bardziej efektywnie dzięki przetwarzaniu danych w chmurze, co stanowi wyróżnik usług oferowanych przez SAS i Microsoft.

Oferta „Predict & Plan Consumer Demand” stworzona w oparciu o SAS Viya jest już dostępna na Microsoft Azure Marketplace. SAS posiada ogromne doświadczenie zdobyte podczas pracy z firmami z branży retail i FMCG w zakresie prognozowania popytu, zwiększania marży, optymalizacji stanów magazynowych i wparcia obszaru customer experience. W połączeniu z elastycznością, którą daje Microsoft Azure, pozwala ono na automatyzację złożonych zadań planistycznych, które wpływają na większą efektywność łańcucha dostaw. To pierwsze z wielu rozwiązań analitycznych w chmurze dedykowanych konkretnym branżom, które SAS i Microsoft planują wspólnie stworzyć.

Fundacja COPD wykorzystuje SAS Viya, aby poprawić sytuację osób dotkniętych skutkami pandemii

Gdy pandemia COVID-19 zaczęła się rozprzestrzeniać na świecie, 320 milionów ludzi cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc poczuło się zagrożonych bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak SAS Viya i wbudowana w nią sztuczna inteligencja (AI) pomogły Fundacji COPD przeanalizować nieustrukturyzowane dane, zidentyfikować wzorce i opracować wyniki analiz dotyczące najpilniejszych potrzeb osób chorych. Wspólnie udało się zidentyfikować kluczowe wyzwania: dostęp do tlenu, leków, pracy oraz usług z zakresu rehabilitacji oddechowej. To sprawiło, że w początkowych stadiach pandemii fundacja mogła zapewnić swoim podopiecznym odpowiednią pomoc, w momencie, gdy była ona najbardziej oczekiwana przez potrzebujących.

University College w Dublinie pomaga ratować pacjentki i ich dzieci z pomocą SAS Viya

Stan przedrzucawkowy to poważna komplikacja ciąży mająca wpływ na 1/10 ciąż na całym świecie. Co roku z tego powodu umiera 50 tys. kobiet i pół miliona dzieci. Badacze z University College w Dublinie (UCD) wraz z AI Healthcare Hub rozwijają narzędzie, które pomaga lekarzom praktykom szybciej i trafniej stawiać diagnozy, aby przeciwdziałać tego typu powikłaniom, a w efekcie ratować życie matek i ich dzieci. SAS Viya zapewnia potrzebne komponenty umożliwiające sprawne sterowanie cyklem analitycznym, dzięki czemu badacze z UCD mogą interaktywnie badać dane oraz tworzyć i wdrażać modele analityczne w ramach jednego środowiska.

Przejęcie firmy Boemska sprawia, że platforma SAS Viya jest bardziej skalowalna i wszechstronna

Przejęcie przez SAS w styczniu 2021 r. firmy Boemska z Wielkiej Brytanii, która zajmuje się zarządzaniem procesami analitycznymi, sprawi, że będzie można szybciej wdrożyć platformę SAS Viya w chmurze. Ponadto stanie się ona bardziej wszechstronna i kompatybilna z modelami open source wykorzystywanymi w aplikacjach mobilnych i korporacyjnych. Produkty Boemska ułatwiają opracowywanie i wdrażanie modeli decyzyjnych opartych na technologiach low- i no-code do zadań takich jak: wykrywanie nadużyć, podejmowanie decyzji w obszarze medycyny czy identyfikacji wad produkcyjnych. Boemska oferuje również narzędzia do monitorowania obciążenia infrastruktury, które pozwalają zoptymalizować migrację do chmury.

SAS współpracuje z SingleStore, aby pomóc klientom prezentować wszystkie dane w chmurze

SAS i SingleStore, firma zajmująca się bazami danych, wypracowały strategiczne partnerstwo pod koniec 2020 roku w celu poprawy wydajności, redukcji kosztów i wsparcia klientów w projektach analitycznych oraz podejmowaniu decyzji w oparciu o technologię chmury obliczeniowej. Współpraca obu podmiotów oznacza, że klienci SAS będą mogli łatwiej uzyskać informacje w czasie rzeczywistym, na podstawie danych znajdujących się w dowolnym środowisku chmurowym.

O SAS Viya

SAS Viya to platforma analityczna w chmurze do zarządzania danymi, wykorzystująca sztuczną inteligencję, działająca w oparciu o nowoczesną, skalowalną architekturę. Jest ona wciąż aktualizowana, aby umożliwić wykorzystanie potencjału analityki wszystkim i wszędzie. SAS Viya łączy w sobie najlepsze praktyki w zakresie podejmowania decyzji, potencjał sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki, dzięki czemu organizacje mogą transformować swoje procesy decyzyjne, aby zwinnie reagować na zachodzące zmiany.

Nagranie rozmowy Jima Goodnighta i CEO Microsoftu Satyi Nadelli na temat SAS Viya oraz współpracy obu firm. Więcej szczegółów dotyczących nowej wersji SAS Viya, a także partnerstwa SAS i Microsoft będzie można usłyszeć podczas wirtualnego wydarzenia „Travel to Faster, Trusted Decisions in the Cloud”, które odbędzie się w czwartek, 11 lutego 2021 w godz. 15.00 – 17.30.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00