Beyond Tomorrow – innowacyjność i odporność organizacji w niepewnych czasach

Biznes wciąż szuka sposobów na poradzenie sobie z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19, której druga fala właśnie obejmuje Europę. W obecnych, niepewnych czasach możliwość opracowywania trafnych prognoz w oparciu o narzędzia analityczne stała się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. To i inne zagadnienia będą przedmiotem wielu dyskusji analityków, specjalistów data science, przedstawicieli biznesu i sektora akademickiego podczas Beyond Tomorrow – największej konferencji SAS poświęconej analityce biznesowej i sztucznej inteligencji. Wydarzenie odbędzie się w formie wirtualnej w dniach 23-25 listopada br.

(22 października 2020 r.) – Świat cały czas przechodzi zmiany, zarówno natury ekonomicznej, społecznej, jak i politycznej. Niektóre z nich są przewidywalne, a inne, jak koronawirus, zaskakują wszystkich. Walce o ratowanie życia chorych towarzyszą dyskusje dotyczącego tego, jak będzie wyglądał świat po zakończeniu pandemii oraz jak można przygotować organizacje na tego typu kryzysy w przyszłości. Odpowiedzi na te pytania skrywają dane, które generujemy podczas wszystkich procesów cyfrowych. Dzięki rozwiązaniom analitycznym umożliwiającym kompleksowy wgląd w każdy aspekt działania organizacji i jej otoczenia, strategiczne decyzje są podejmowane z pewnością  i przyczyniają się do budowania odporności organizacji na nieprzewidziane sytuacje.

Aby organizacja była naprawdę odporna, musi być zdolna do kontynuowania działalności pomimo nieprzewidywalnych zdarzeń oraz braku odpowiednich zasobów ludzkich, czy infrastruktury. Większość organizacji dysponuje dużą ilością danych, które mogą pomóc w kształtowaniu i ukierunkowywaniu reakcji na kryzys i odegrają kluczową rolę w umożliwieniu jak najszybszego powrotu do normalności. Szybkość, z jaką można stawić czoła zaistniałym problemom, jest ważnym wskaźnikiem dla organizacji, ponieważ czas trwania sytuacji kryzysowej przekłada się na straty dla biznesu.

 „Niespokojny geniusz” gościem SAS Beyond Tomorrow

Każdy z 3 dni konferencyjnych rozpocznie wystąpienie gościa specjalnego. Zaproszeni do udziału w wydarzeniu eksperci Raymond Kurzweil, Richard Van Hooijdonk i Rik Vera będą mówić o przyszłych trendach, startegiach i zmianach, które wpłyną na biznes i społeczeństwo. Pierwszy z nich to jeden z największych wizjonerów współczesnego świata, którego predykcje niejednokrotnie potwierdzały się w praktyce. Przewidział powstanie autonomicznych samochodów, bezprzewodowego Internetu czy sztucznej inteligencji. Wall Street Journal okrzyknął go mianem „niespokojnego geniusza”, natomiast PBS wymieniła Kurzweila wśród „16 rewolucjonistów, którzy stworzyli Amerykę”. Wizjoner wierzy, że dzięki nowym technologiom staniemy się superinteligentnymi, superwytrzymałymi i superzdrowymi istotami, które nazywa osobliwościami (ang. singularity). Kurzweil jest zdania, że technologia sprawi wręcz, że staniemy się nieśmiertelni. Ta teoria spolaryzowała ludzi świata nauki – niektórzy widzą w nim szarlatana, a inni geniusza. Jedno jest pewne, koło Raymonda Kurzweila nie sposób przejść obojętnie, a SAS Beyond Tomorrow będzie jedną z okazji, aby posłuchać wypowiedzi tej nietuzinkowej postaci.

Kolejnym keynote speakerem, który wygłosi prelekcję podczas konferencji SAS Beyond Tomorrow, będzie Richard Van Hooijdonk, futurysta i badacz trendów tłumaczący, jak technologia wpływa na nasze życie, pracę oraz sposób prowadzenia biznesu. Swoją prezentację przedstawi również Rik Vera, menedżer z 25-letnim doświadczeniem eksperckim w obszarze sprzedaży i marketingu, autor książki „Managers The Day After Tomorrow”.

Biznes w czasach niepewności

Każdy dzień konferencji Beyond Tomorrow zostanie poświęcony innym obszarom i zagadnieniom.

Executive Experience Day zgromadzi przedstawicieli zarządów i wysokiego kierownictwa wiodących firm i instytucji z trzech kontynentów. Będzie okazją do pogłębionej dyskusji i wymiany doświadczeń w gronie liderów zmian, którzy wytyczają nowatorskie kierunki rozwoju w swoich branżach i specjalizacjach. Kryzys wywołany przez COVID-19 pokazał bardzo dobitnie, że wczesne i zdecydowane działanie ma kluczowe znaczenie dla zniwelowania jego skutków. Ważne jest, aby zrozumieć, że tego typu problemy mogą występować coraz częściej. Dlatego posiadanie gotowego planu reagowania ma kluczowe znaczenie dla każdego szczebla władzy i dla każdej branży. Podczas dyskusji roundtable liderzy biznesu z różnych branż będą rozmawiać o strategiach sukcesu na dziś oraz zmianach, które niesie nowa era rozwoju świata i biznesu.

Industry Day będzie poświęcony doświadczeniom firm z różnych branż i regionów świata. Zostaną zaprezentowane przykłady wykorzystania wiedzy i technologii w celu zniwelowania wpływu epidemii na prowadzoną działalność i wyniki finansowe. Prelegenci zaprezentują różne podejścia i najlepsze praktyki w zakresie wykorzystania danych i analiz w procesach decyzyjnych. Będzie to okazja do zdobycia wiedzy i inspiracji w zakresie budowania zwinności i odporności organizacji, a także przygotowania jej na przyszłe zdarzenia. Uczestnicy będą mogli wybrać sesje dedykowane poszczególnym branżom, takim jak: finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz retail, gdzie analityka może być wykorzystywana na różne sposoby, od przewidywania popytu na towary, materiały i usługi po szybką ocenę wielu czynników ryzyka w celu utrzymania wypłacalności finansowej i łańcucha dostaw.

Data Science Day jest skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie tylko użytkowników systemów SAS, ale także specjalistów data science, przedstawicieli sektora akademickiego oraz wszystkich, którzy na co dzień pracują z danymi lub chcieliby w tym kierunku rozwijać swoją karierę. Będzie można poznać rozwiązania SAS, propozycję szkoleń i programów nauczania, historie osób, które na co dzień pracują z danymi oraz dowiedzieć się, jak działa analityka w chmurze. W programie dnia miedzy innymi: doświadczenia specjalistów data science reprezentujących różne branże, sesja „Talk of the Geeks”, a także sesja dla sektora akademickiego.

Konferencja Beyond Tomorrow odbędzie się pod hasłem „Be Curious. Innovate Fast. Gain Resilience.” i zgromadzi miedzynarodową widownię z kilkudziesięciu krajów. Spotkanie zorganizowane przez firmę SAS, globalnego lidera rynku analityki i AI, potrwa trzy dni, podczas których odbędzie się 8 paneli dyskusyjnych, 27 sesji branżowych oraz 9 edukacyjnych i akademickich. Ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w 6 prezentacjach demo oraz 4 warsztatach.

Więcej informacji na temat Beyond Tomorrow, agenda wydarzenia i rejestracja.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00