SAS Data Science Hackathon - analityczny turniej dla studentów

W minioną sobotę SAS zorganizował turniej analityczny dla studentów - SAS Data Science Hackathon. Zadaniem uczestników było stworzenie kompleksowego projektu analitycznego z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego, począwszy od przygotowania danych, aż po opracowanie modelu analitycznego i zaprezentowanie wyników przed jury złożonym z ekspertów SAS oraz Nestlé.

(25 listopada 2019 r.) - W przedostatni weekend listopada 7 grup studentów wcieliło się w rolę specjalistów data science w dziale analiz dużej firmy produkcyjnej. Otrzymali oni dane dotyczące historycznej wartości zamówień oraz informacje o kwotach przeznaczonych na działania marketingowe. Zadaniem uczestników SAS Data Science Hackathon była analiza historycznego wolumenu zamówień, określenie trendów, sezonowości itp. Następnie studenci musieli przeprowadzić analizę wpływu wydatków na cele promocyjne i wolumen zamówień. Na tej podstawie mieli zaproponować model predykcyjny dla zagregowanej, miesięcznej wartości zamówień przy założeniu trzymiesięcznego horyzontu prognozy. Dane do zadania konkursowego zostały przygotowane przez ekspertów z Nestlé Poland – partnera wydarzenia.

Uczestnicy wykonywali zadanie konkursowe w środowisku SAS® Viya®, które umożliwia funkcjonalne pokrycie pełnego cyklu analitycznego zarówno poprzez użycie interfejsów typu drag & drop, jak i dowolnego języka programowania, takiego jak: SAS 4GL, Python, R, Java, LUA lub wykorzystanie REST API. Prace konkursowe były ocenianie według czterech kryteriów: poprawności metodologicznej, oceny jakości zaproponowanego modelu, kreatywności oraz atrakcyjności prezentowanych wniosków i wyników. Uczestnicy musieli wykazać się w każdym z tych aspektów, gdyż miały one równy wpływ na ocenę końcową – mówi Anna Muszyńska, Country Leader w SAS Polska – przewodnicząca Jury SAS Data Science Hackathon.

I miejsce w SAS Data Science Hackathon zajęła drużyna w składzie: Aleksandra Łuczak i Paulina Tomaszewska z Politechniki Warszawskiej oraz Maciej Tomaszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Członkowie drużyn, które zajęły miejsca od 1 do 3, otrzymali nagrody finansowe. Ponadto reprezentanci zwycięskiego zespołu otrzymali vouchery uprawniające do bezpłatnego udziału w dowolnie wybranym szkoleniu organizowanym przez SAS Polska. Dla zdobywców 2-go i 3-go miejsca przygotowano vouchery na bezpłatne podejście do wybranego egzaminu SAS wraz z kursem e-learningowym. Nagrodą specjalną w SAS Data Science Hackathon był płatny staż w zespole analitycznym partnera wydarzenia – Nestlé Poland.

Wypełnić lukę kompetencyjną

Jak wynika z danych McKinsey Global Institute, do 2020 roku globalny deficyt specjalistów data science wyniesie 4 miliony. Najskuteczniejszym sposobem, aby stawić czoła temu problemowi jest edukacja oraz pozycjonowanie analityki wśród studentów, jako technologii, z którą warto wiązać przyszłość zawodową. W tym celu SAS organizuje na całym świecie turnieje analityczne z atrakcyjnymi nagrodami.

Ponadto firma wspiera uczelnie i placówki naukowe w tworzeniu programów nauczania i bezpłatnie udostępnia w chmurze platformę SAS® Viya® for Learners. System jest dostosowany do celów edukacyjnych i pozwala zrozumieć, jak przebiega cały cykl analityczny. Stanowi on skuteczne narzędzie zarówno dla początkujących analityków, jak i osób, które rozpoczęły przewód doktorski z zakresu data science. Użytkownicy mogą programować, wykorzystując nie tylko język SAS, ale również Python czy R. Studenci i wykładowcy, stając się członkami globalnej społeczności SAS, otrzymują dostęp do kursów online, poradników, platform e-learningowych, dokumentów archiwalnych oraz wsparcia technicznego.

SAS Data Science Hackathon odbył się 23 listopada 2019 roku w SAS Innovation Hub w Warszawie. Partnerem wydarzenia była firma Nestlé Poland. Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00