Abstract data visualization art variation on cobalt blue

SAS Data Science Hackathon

23 listopada 2019 | SAS Innovation Hub | Warszawa

SAS Hackathon 2018

SAS Data Science Hackathon to turniej dla studentów, którego celem jest stworzenie kompleksowego projektu analitycznego z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego, począwszy od przygotowania danych aż po opracowanie modelu analitycznego i zaprezentowanie wyników przed Jury złożonym z ekspertów.

Weź udział w rywalizacji, aby rozwinąć swoje kompetencje analityczne i wygrać nagrody!

Turniej poprzedzony zostanie jednodniowym szkoleniem poprowadzonym przez mentorów z SAS Polska, które pozwoli zapoznać się ze środowiskiem SAS@Viya, w którym docelowo uczestnicy będą realizować zadanie konkursowe. Szkolenie odbędzie się 16 listopada 2019 roku.

Program

16 listopada 2019: Szkolenie

Znajomość oprogramowania SAS nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w hakatonie. Podczas szkolenia mentorzy SAS zaprezentują dostepne w modelu cloud narzędzia SAS, które będą potem wykorzystywane do realizacji zadań konkursowych. Uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na drużyny, z których każda będzie miała dostęp do oprogramowania w celu jego wypróbowania i przetestowania. Udział w szkoleniu stanowi podstawowy warunek uczestnictwa w hakatonie. Zapraszamy uczestników do zabrania własnych laptopów.

23 listopada 2019: Hakaton

Zespoły uzyskają dostęp do zbioru danych i zadań do rozwiązania. Każda z drużyn będzie mieć do dyspozycji jeden komputer z oprogramowaniem SAS, które jest niezbędne do realizacji zadania konkursowego. Możliwe będzie również korzystanie z własnych laptopów. Po rozwiązaniu zadania drużyny będą miały czas na opracowanie wyników i ich prezentację przed Jury.

16 listopada 2019
09:30
Rejestracja
10:00
Początek szkolenia
12:30Obiad
13:30Szkolenie
16:00Zakończenie szkolenia
23 listopada 2019
09:30
Rejestracja
10:00
Powitanie i prezentacja zadania
10.30Praca w zespołach
13:30Obiad
14:30Praca w zespołach
17:30Przerwa
18:30Prezentacja wyników i ocena projektów przez Jury
20:00Wręczenie nagród

Ocena projektów

Prace przedstawione przez drużyny zostaną poddane analizie i ocenie przez Jury według następujących kryteriów:

  • Poprawność metodologiczna (20% - waga kryterium w ostatecznej ocenie)
  • Ocena jakości zaproponowanego modelu (np. wartość MAPE) (30%)
  • Innowacyjność/kreatywność zaproponowanego rozwiązania (30%)
  • Atrakcyjność prezentowanych wniosków i wyników (20%)

Nagrody

Członkowie zwycięskiej druzyny (miejsce 1) otrzymają atrakcyjne nagrody. Każdy z członków trzech drużyn, które znajdą sie na podium (miejsca od 1 do 3) będzie miał możliwość bezpłatnego uczestnictwa w jednym ze szkoleń organizowanych przez SAS. Więcej informacji o ofercie można znaleźć na stronie Centrum Szkoleniowego SAS.

 

Oprogramowanie

Oprogramowanie, które zostanie wykorzystane podczas hakatonu to SAS@Viya. Wiedza z zakresu oprogramowania SAS nie jest konieczna do zgłoszenia udziału w hakatonie. Udział w szkoleniu 16 listopada zapewni niezbędną wiedzę potrzebną do korzystania z narzędzi SAS.

Zespoły

W hakatonie mogą wziąć udział 1,2 lub 3-osobowe zespoły studentów. Można skompletować własny zespół wcześniej lub dołączyć do drużyny w trakcie wydarzenia. Każda druzyna będzie mieć do dyspozycji jeden komputer z dostępem do oprogramowania. Zachęcamy również do przyniesienia własnych laptopów, gdyż będzie możliwe uzyskanie dostępu do narzędzi SAS na własnym sprzęcie.

23 listopada 2019  |  Warszawa

SAS Innovation Hub
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa

Rejestracja na SAS Data Science Hackathon zostanie uruchomiona
po 10 października 2019

Back to Top