Badanie SAS i ACFE: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w walce z nadużyciami wzrośnie trzykrotnie do 2021r.

Zaawansowana analityka i biometria stają się najważniejszymi elementami programów przeciwdziałania nadużyciom. To jeden z głównych wniosków badania przeprowadzonego przez organizację Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) i SAS.

(10 lipca 2019 r.) - Biznes ponosi ogromne straty w związku z nadużyciami. Według raportu „Nadużycia w sektorze finansowym” autorstwa EY i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w 2018 roku, 32% organizacji straciło z tego powodu od 1 do 10 mln PLN. Zdaniem respondentów, do najskuteczniejszych metod walki z nadużyciami, obok m.in. czynności podejmowanych przez samodzielne zespoły wewnętrzne (89% odpowiedzi), należy wykorzystanie rozwiązań IT (80%).

Biznes planuje inwestycje w technologie antyfraudowe

Mimo że biznes rozumie, jak ważną rolę w walce z nadużyciami odgrywają nowe technologie, według raportu Anti-Fraud Technology Benchmarking Report tylko 13% organizacji wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do wykrywania i zapobiegania temu zjawisku. W najbliższym czasie odsetek ten ulegnie zwiększeniu. Kolejne 25% respondentów planuje wdrożyć rozwiązania z zakresu AI (Artificial Intelligence) i ML (Machine Learning) w ciągu roku lub dwóch lat. Zwiększy się również stopień implementacji innych technik analitycznych. Do 2021 r. 72% organizacji przewiduje wdrożenie zautomatyzowanego monitoringu, systemów raportowania wyjątków i wykrywania anomalii. W tym samym okresie, 52% respondentów badania ACFE i SAS planuje implementację rozwiązań z zakresu analityki predykcyjnej i modelowania (obecnie techniki te są wykorzystywane w 30% firm), natomiast stopień wykorzystania wizualizacji danych ma wzrosnąć z 35% do 47%.

Do walki z nadużyciami organizacje coraz częściej wykorzystują biometrię, która umożliwia rozpoznawanie osób na podstawie ich cech fizycznych. Metoda ta zakłada weryfikację użytkowników przed zalogowaniem do systemu, na podstawie m.in. linii papilarnych, tęczówki oka czy kształtu twarzy (tzw. funkcja rozpoznawania twarzy). Stanowi ona element programów antyfraudowych u ponad ¼ respondentów badania ACFE i SAS. Kolejne 16% planuje wdrożyć tę metodę do 2021 roku.

Implementacja nowych technologii i metod badawczych ma związek ze wzrostem budżetów na działania mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom. 55% uczestników badania planuje zwiększenie funduszy na ten cel w ciągu najbliższych dwóch lat.

Zrozumienie technologii i strategii biznesowych, które wdrażają inne firmy, pomaga określić, w jakim kierunku zmierza rynek i zaplanować inwestycje w rozwiązania z zakresu przeciwdziałania nadużyciom - tłumaczy James Ruotolo, Starszy dyrektor ds. produktów i marketingu w dziale fraud i security intelligence w SAS. Znaczne zwiększenie w najbliższych latach poziomu implementacji sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i modelowania predykcyjnego pokazuje, że zaawansowana analityka pomaga specjalistom ds. przeciwdziałania nadużyciom pozostać o krok przed przestępcami. Inauguracyjny raport Anti-Fraud Technology Benchmarking Report prezentuje wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad 1000 członków ACFE. Respondenci reprezentowali 24 różne sektory, w tym między innymi sektor finansowy oraz administrację publiczną. Partnerami raportu są SAS, Intel i Capgemini.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00