U progu analitycznej ekonomii

Analityka jest dziś obecna w każdej dziedzinie gospodarki, napędza innowacje i umożliwia transformację procesów biznesowych i usług publicznych.

( 12 lutego 2018 r. ) - Nie ulega wątpliwości, że cyfryzacja jest głównym czynnikiem bieżących zmian społecznych i gospodarczych na świecie. Na początku opierała się na rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej. Kolejne etapy polegały na usieciowieniu oraz wykorzystaniu Internetu na potrzeby rozwoju aplikacji zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i konsumentów. Obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój gospodarki opartej o dane. Dzięki postępowi w zakresie dostępnych technologii, algorytmów i narzędzi analityka stała się łatwiej dostępna nie tylko dla dużych, ale również średnich i małych firm.

Wraz z eksplozją danych i powszechnym dostępem do zaawansowanych narzędzi na naszych oczach powstaje nowa analityczna gospodarka, w ramach której ludzie i maszyny muszą współpracować ze sobą, aby przyspieszyć innowacje i utrzymać konkurencyjność. W celu sprostania współczesnym wyzwaniom przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowych platform analitycznych, które umożliwiają realizację pełnego cyklu analitycznego w celu przetworzenia danych w decyzje. Ważnym trendem jest również tzw. demokratyzacja analityki przejawiająca się w szerszym i łatwiejszym dostępie do narzędzi analitycznych wewnątrz organizacji dla różnych grup użytkowników. Nowa platforma SAS Viya jest odpowiedzią na te wyzwania i potrzeby wszystkich osób wykorzystujących dane w swojej pracy - mówi Kamil Konikiewicz, Analytics Practice Lead for Middle East & Eastern Europe w SAS.

Polskie firmy chcą inwestować w nowe technologie

Biznes zwiększa inwestycje w technologie do analizy dużych zbiorów danych (big data). Jak wynika z badania SAS, 83% firm ze Stanów Zjednoczonych, jednego z najlepiej rozwiniętych technologicznie rynków na świecie, przeznaczyło w ostatnim czasie środki na projekty big data, a pozostałe planują taką inwestycję w perspektywie najbliższych lat. IDC szacuje, że rynek big data osiągnie w 2020 r. wartość 203 mld dolarów. Kolejnym obszarem wzrostu inwestycji są technologie machine learning i Artificial Intelligence (AI). Wykorzystanie rozwiązań opartych o AI już dziś przynosi imponujące efekty w dziedzinach, takich jak motoryzacja, marketing i sprzedaż czy medycyna. Sztuczna inteligencja posiada potencjał, dzięki któremu wiele branż będzie mogło się rozwinąć. Polskie firmy coraz częściej również deklarują zamiar inwestowania w rozwiązania z zakresu big data, AI i machine learning.

W ostatnich latach na polskim rynku obserwujemy gwałtowny wzrost zainteresowania zaawansowanymi technologiami analitycznymi. Sięgają po nie już nie tylko giganci operujący na rynku masowym, ale też mniejsi gracze - np. firmy dystrybucyjne czy produkcyjne. Machine learning nie jest już technologią zarezerwowaną wyłącznie dla zagadnień związanych z procesami dotyczącymi klienta detalicznego (targetowanie kampanii, rekomendacja produktów czy ocena ryzyka kredytowego). Znajduje też coraz szersze zastosowanie w obszarach, takich jak optymalizacja łańcucha dostaw w handlu i logistyce, przewidywanie awarii w produkcji czy poszukiwanie nisz produktowych w celu tworzenia nowych rozwiązań lub ofert - mówi Kamil Konikiewicz.

SAS Analytics Day

SAS bierze aktywny udział w dyskusji na temat rozwoju polskiego rynku i popularyzacji innowacyjnych rozwiązań analitycznych. Firma organizuje również szereg spotkań i warsztatów dla firm. Najbliższym z nich będzie SAS Analytics Day zaplanowany na 6 marca w Warszawie. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane przykłady projektów zrealizowanych w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym, publicznym, w handlu i dystrybucji oraz branży paliwowej. Lista zagadnień obejmuje między innymi tematy, takie jak analityka kanałów cyfrowych, zdarzeń i ścieżek klienckich, zastosowanie modelowania i optymalizacji w branży retail, zaawansowana analityka w sektorze publicznym, text mining na danych call center, a także deep learning, AI i machine learning. W przerwach pomiędzy prezentacjami w Strefie Demo uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić w praktyce możliwości najnowszych technologii analitycznych opartych m.in. o nową generację silnika analitycznego SAS Viya.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00