SAS wspiera dyrektorów ds. informatyki w dążeniu do innowacyjności

Rolą nowoczesnego CIO (dyrektora ds. informatyki) jest z jednej strony większe zaangażowanie w tworzenie strategii biznesowej, a z drugiej – umiejętne dostosowywanie ekosystemu usług IT do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb organizacji. Zadaniem specjalisty na tym stanowisku jest również zsynchronizowanie strategii IT z ogólną wizją przedsiębiorstwa. Wymaga to doskonałej znajomości najnowszych technologii, sposobów ich implementacji oraz świadomości korzyści biznesowych, które mogą zapewnić. SAS, lider analityki biznesowej, dołączył do CIONET, największej międzynarodowej społeczności menedżerów IT, aby dzielić się wiedzą i wspierać dyrektorów ds. informatyki w dążeniu do innowacyjności.

( 15 lutego 2018 r. ) - W dobie cyfrowej transformacji rola działów IT dynamicznie ewoluuje. Mogą one pełnić funkcję dewelopera materializującego pomysły biznesu, integratora wbudowującego nowe produkty w istniejące struktury lub administratora utrzymującego ciągłość i spójność operacji biznesowych. Rośnie również pozycja zaufanych partnerów technologicznych, bez wsparcia których rozwój firm jest praktycznie niemożliwy. Ważną rolę zewnętrznych dostawców usług IT potwierdzają dane organizacji badawczej MIT CISR, współpracującej z CIONET, z których wynika, że firmy przeznaczają aż 60% budżetów IT na zewnętrzne innowacje. Wpływa to m.in. na zwiększenie spektrum prowadzonych projektów, wśród których coraz większe znaczenie mają innowacyjne zastosowania zaawansowanej analityki. W badaniu przeprowadzonym przez CIONET w Polsce aż 80% szefów IT wskazało, że obszar analizy danych będzie najistotniejszym dla ich firm w 2018 roku z punktu widzenia prowadzonych inwestycji.

Budowa organizacji w oparciu o dane

Poza zaawansowaną wiedzą technologiczną i odpowiednim doborem partnerów, nie mniej istotne są konsultacje z organizacjami zrzeszającymi specjalistów z danego obszaru, wymiana informacji i doświadczeń. CIONET spełnia te warunki, udostępniając platformę kontaktu dla dyrektorów ds. informatyki. Społeczność zrzesza ponad 500 liderów cyfryzacji w Polsce i ponad 7000 na całym świecie. CIONET aranżuje spotkania, prowadzi kampanie edukacyjne i badania przy współpracy z najlepszymi szkołami biznesu, a także przygotowuje publikacje, w których dzieli się wiedzą dotyczącą prowadzenia projektów informatycznych. Podczas corocznego wydarzenia CIONEXT (w czerwcu br. odbędzie się ono w Brukseli) społeczność przyznaje nagrodę European CIO of the Year Award dla najbardziej innowacyjnych oraz przedsiębiorczych dyrektorów ds. informatyki na świecie. W ramach członkostwa w CIONET SAS będzie wspierał organizacje w implementacji rozwiązań analitycznych poprzez dzielenie się wiedzą ekspercką i doświadczeniami z wdrożeń oraz prezentowanie korzyści, które firmy mogą odnieść, wykorzystując potencjał danych.

Polski oddział SAS od ponad 25 lat wspiera biznes w procesie cyfrowej transformacji w oparciu o dane. Firma jest liderem rynku analityki biznesowej, a realizowane przez nią wdrożenia docenianie są na całym świecie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu SAS doskonale rozumie rolę analityki w biznesie i cieszy się zaufaniem największych przedsiębiorstw w Polsce. Firma projektuje i wdraża innowacyjne rozwiązania, które służą do zarządzania relacjami z klientem, wykrywania nadużyć, zarządzania ryzykiem, optymalizacji łańcuchów dostaw, procesów logistycznych oraz wielu innych zastosowań. Rozwój technologii big data i dostęp do ogromnych zbiorów danych doprowadziły do powstania data driven organizations - przedsiębiorstw, które budują swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o informacje uzyskiwane z przetwarzania danych. Tym, co wyróżnia te organizacje, jest przede wszystkim przesunięcie środka ciężkości i koncentracja na precyzji działań, a nie tylko ich zasięgu - mówi Iwona Szylar-Grząka, Executive Director w SAS Polska.

Wyzwania współczesnego CIO

Do najważniejszych cech CIO należą otwartość na biznes i gotowość na zmiany, nawet te radykalne. Świat technologii ciągle ewoluuje, a firmy muszą nadążać za zmieniającymi się trendami, szukając sposobów na wykorzystanie ich w bieżącej działalności. Zdaniem ekspertów SAS, dyrektorzy ds. informatyki powinni być ambasadorami cyfrowej transformacji. Zachodzi ona dzięki szerokiemu wykorzystaniu technologii informacyjnych oraz analitycznych we wszystkich procesach przedsiębiorstwa: sprzedaży, obsłudze klientów, produkcji, finansach czy dystrybucji. Do zadań CIO należy wskazywanie kierunków rozwoju nie tylko działu IT, ale całej organizacji z uwzględnieniem wpływu nowych technologii.

Głównym wyzwaniem, przed którym stają dyrektorzy ds. informatyki, jest efektywne wykorzystanie dostępnego portfolio rozwiązań technologicznych do realizacji celów biznesowych, takich jak zwiększenie poziomu satysfakcji klientów czy wzrost sprzedaży. Wrogiem cyfrowej transformacji jest stagnacja, dlatego niezwykle ważne jest rozbudowywanie ekosystemu usług i aplikacji o nowe elementy - tłumaczy Krzysztof Frydrychowicz, Managing Director w CIONET.

Konsekwentne wsparcie polskiego biznesu

Członkostwo w CIONET jest dalszym etapem rozwoju strategii SAS zakładającej wsparcie polskich firm (przy współpracy z partnerami) w skutecznym wykorzystaniu analityki biznesowej. Na początku roku SAS ogłosił dołączenie do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji walczącej o prawa przychylne dla rozwoju branży teleinformatycznej. W ramach współpracy z obiema organizacjami SAS zamierza popularyzować na polskim rynku innowacyjność analityki oraz aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu prawa pozwalającego na implementację tej klasy rozwiązań informatycznych.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00