Platformy Data Science najszybciej rozwijającym się segmentem analityki biznesowej

Jak wynika z raportu Gartnera, przychody z segmentu platform Data Science były niemal dwukrotnie wyższe niż z całego rynku oprogramowania analitycznego. Tylko w 2015 roku odnotowano 20% wzrost jego wartości, która sięgnęła kwoty 2,4 miliarda dolarów. Towarzyszy temu rosnące zainteresowanie analityką predykcyjną, która do 2020 roku przyciągnie około 40% wszystkich inwestycji w technologie analityczne.

( 12 kwietnia 2017 r. ) - Nowy raport Gartnera definiuje platformy Data Science jako zintegrowane środowisko aplikacji, umożliwiające tworzenie i kompleksowe wdrożenie wszystkich rodzajów rozwiązań do analizy danych. Platformy te powinny wspierać różne grupy użytkowników.  Z jednej strony specjalistów Data Science w tworzeniu i zarządzaniu zaawansowanymi modelami w celu wydobycia pogłębionej i wartościowej wiedzy. Z drugiej - użytkowników biznesowych, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy i umiejętności analitycznych, zapewniając im wygodny i interaktywny sposób eksploracji i wizualizacji danych. 

Popularność platform Data Science wynika z wyzwań, przed jakimi stają dziś firmy i instytucje. Organizacje muszą być przygotowane do przetwarzania wielkich zbiorów danych w czasie rzeczywistym oraz wykorzystania zaawansowanych technik analitycznych, które zapewnią im kompleksowy wgląd w kluczowe wskaźniki, niezbędne do podejmowania decyzji. Jednak firmy inwestujące w rozwiązania analityczne często nie posiadają wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie, tworzą i wprowadzają modele analityczne z opóźnieniem bądź odnotowują trudności we współpracy pomiędzy działami analitycznymi a działami biznesowymi. Jedynie co dziesiąte przedsiębiorstwo nie narzeka na deficyt ekspertów związanych z analityką biznesową[1]. Z tego względu dostawcy wychodzą naprzeciw potrzebom biznesu, oferując narzędzia umożliwiające konstruowanie i wdrażanie modeli przez różne grupy użytkowników, w tym również użytkowników biznesowych, którzy nie posiadają przygotowania technicznego.

W raporcie „Magic Quadrant for Data Science Platforms” rozwiązania SAS zostały uznane za najlepsze na rynku platform analitycznych. Platforma SAS wspiera realizację całego cyklu analitycznego, zapewniając pełen zestaw funkcjonalności w zakresie zarządzania danymi, zaawansowanej analityki oraz zautomatyzowanej operacjonalizacji wyników analiz.  Narzędzia SAS mogą być wykorzystywane zarówno na pojedynczych stacjach roboczych, jak i w wysoko wydajnych środowiskach przetwarzania rozproszonego.

SAS po raz kolejny znalazł się w kwadrancie liderów w raporcie firmy analitycznej Gartner - powiedział Robert Moreira, SAS Analytics Marketing Manager. Rozwiązania analityczne SAS wspierają potrzeby każdej grupy użytkowników. Rozwijamy naszą ofertę, wprowadzając na rynek nowe narzędzia, które wychodzą naprzeciw zmieniającym się wymaganiom klientów.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00