Inwestycja w przyszłość: szkolenie online
z języka SAS 4GL

Rynek pracy programistów jest rynkiem pracownika. To właśnie osoby znające języki programowania mogą przebierać w ofertach. Jak przewiduje Komisja Europejska, tylko w tym roku zabraknie aż 410 tysięcy specjalistów w tej dziedzinie1. Warto więc już dzisiaj zainwestować w rozwój kompetencji informatycznych, które są niewątpliwym atutem na rynku pracy. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie językami programowania, firma SAS organizuje szkolenia online z języka SAS 4GL, cykl webinariów oraz konsultacji z ekspertami SAS.

( 16 marca 2017 r. ) - Rozwój technologii wpłynął nie tylko na nasz sposób życia czy komunikacji, ale przede wszystkim na charakter wykonywanej pracy. Technologia całkowicie zredefiniowała rynek pracy. Obecnie pracownicy muszą więc być bardziej elastyczni, otwarci na zdobywanie nowej wiedzy i nawet kilkukrotne zmiany specjalizacji w ciągu swojego życia. Z tego względu warto rozwijać umiejętności, które pozwolą z sukcesem odnaleźć się w nowej sytuacji na rynku pracy.

Mimo że umiejętność programowania staje się jedną z ważniejszych kompetencji na rynku pracy, jak wynika z raportu Grand Coallition for Digital Jobs, jedynie co trzydziesta osoba w Europie zatrudniona jest w sektorze związanym z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Tempo kształcenia ekspertów w dziedzinie nowych technologii jest niewystarczające: Komisja Europejska przewiduje wręcz, że do 2020 roku deficyt specjalistów sięgnie prawie pół miliona2. Potwierdzają to również prognozy i badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które wskazują na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, legitymujących się znajomością rozwiązań z zakresu nowych technologii. Tylko w tym roku przedsiębiorstwa rozpoczną rekrutację około 40-50 tysięcy pracowników znających języki programowania3.

Technologiczny rynek pracy

Firmy coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, którzy potrafią przełożyć wnioski z badań na konkretne decyzje biznesowe. Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia zaawansowanych metod analitycznych i ich wykorzystania w różnych dziedzinach biznesu, znajomość języków używanych do analizy danych staje się coraz cenniejszą umiejętnością na rynku pracy.

Obecnie firmy, niezależnie od prowadzonej działalności, coraz częściej poszukują pracowników, którzy nie tylko znają języki obce, ale posiadają chociażby podstawową znajomość popularnych języków programowania. Młode osoby wkraczające na rynek pracy są tego świadome: studenci coraz chętniej angażują się w projekty technologiczne, uczęszczają na specjalistyczne kursy i uczestniczą w programach stażowych, pozwalających rozwinąć kompetencje, które okażą się nieocenionym atutem dla przyszłego pracodawcy. Mając na uwadze gruntowne przemiany na rynku pracy, firma SAS organizuje szkolenia online, aby zwiększyć szanse młodych osób rozpoczynających karierę zawodową - mówi Magdalena Hoch, Koordynator Programu Akademickiego w SAS.

Szkolenie dla studentów

Jednym z najbardziej popularnych języków programowania służących do analizy danych jest SAS 4GL. Umożliwia on przetwarzanie i sprawną analizę danych, wykorzystując wbudowane procedury, realizujące potężny zasób algorytmów i metod analitycznych. SAS 4GL działa skutecznie nawet wtedy, gdy dysponujemy zbiorami danych o milionach rekordów.

Firma SAS, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu, organizuje kurs programowania dla studentów, który jest prowadzony w formie webinariów oraz konsultacji online z ekspertami SAS. Program nauczania składa się z serii ośmiu zajęć z cyklu „Wprowadzenie do SAS 4GL”, poświęconych przetwarzaniu danych.

Zajęcia dotyczą podstawowych konstrukcji programistycznych wykorzystywanych w ramach SAS Data Step oraz Makro Programowania. Przewidziana jest również samodzielna praca słuchaczy z wykorzystaniem środowiska SAS University Edition.

  

Komisja Europejska, Innovation Leadership Skills for the High-Tech Economy - Demand, Supply and Forecasting, 2017
Komisja Europejska, Innovation Leadership Skills for the High-Tech Economy - Demand, Supply and Forecasting, 2017
Ibidem

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00