Biznes potrzebuje powszechnego dostępu
do danych

Dane są obecnie najcenniejszym zasobem biznesu. Jednak samo gromadzenie i przetwarzanie danych jest tylko punktem wyjścia. Firmy muszą wiedzieć, jak wykorzystać dostępne informacje do tworzenia strategii biznesowych i budowania przewagi rynkowej. Tego celu nie da się dziś zrealizować bez zaawansowanych platform analitycznych, z których mogą korzystać różne grupy użytkowników - od programistów i specjalistów data science po osoby bez przygotowania technicznego.

( 30 maja 2017 r. ) - Dzięki wykorzystaniu analityki firmy mogą wydobywać potrzebne informacje z wielu różnych zbiorów danych w celu tworzenia scenariuszy biznesowych oraz przewidywania przyszłych zdarzeń i trendów. W dobie Big Data firmy potrzebują kompleksowych platform analitycznych, które umożliwiają realizację pełnego cyklu analitycznego, zapewniając pełen zestaw funkcjonalności w zakresie zarządzania danymi, zaawansowanej analityki oraz zautomatyzowanej operacjonalizacji wyników. Efektywne podejmowanie decyzji opartych na danych (data-driven decisions) wymaga również uwolnienia informacji z rąk wąskiego grona specjalistów i zapewnienia dostępu do danych i analiz pracownikom z różnych działów, którzy nie posiadają wiedzy i umiejętności analitycznych. Wymaga to zarówno zmian proceduralnych, określenia zasad dostępu do informacji, jak i wdrożenia intuicyjnych i przyjaznych w obsłudze narzędzi analitycznych.

Przykładem takiego rozwiązania jest SAS Viya - platforma, która wprowadza nowy sposób budowania rozwiązań analitycznych. Otwarta, gotowa do pracy w chmurze platforma in-memory zapewnia skalowalne i odporne na awarie środowisko przetwarzania. Dzięki SAS Viya możliwa staje się integracja wszystkich etapów cyklu analitycznego - bez względu na to, czy są zdefiniowane w języku SAS, czy innym języku programowania (takim jak Python, Java lub Lua) - bądź przywołane z aplikacji przy pomocy publicznych interfejsów REST API. Z platformy korzystać mogą zarówno specjaliści data science, programiści, analitycy biznesowi, jak i kadra zarządzająca oraz inni użytkownicy biznesowi.

SAS Viya jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich osób wykorzystujących dane w swojej pracy. Mamy świadomość, że analityka przestała być domeną tylko wysokiej klasy specjalistów, dlatego nowa platforma jest dostosowana do potrzeb różnych grup odbiorców. Począwszy od użytkowników biznesowych, przez analityków, data scientists, aż po programistów - mówi Mariusz Dzieciątko, Business Solution Manager w SAS Polska.

Użytkownicy biznesowi - dostępne w ramach platformy rozwiązania oferują możliwość samoobsługowej analizy i wizualizacji danych przez osoby bez przygotowania technicznego. Mogą oni w łatwy sposób odkrywać istotne związki między danymi, a także tworzyć i udostępniać interaktywne raporty. Tej grupie użytkowników dedykowany jest produkt SAS Visual Analytics.

Analitycy biznesowi wykorzystują platformy analityczne zarówno do eksploracji danych, jak i budowania modeli predykcyjnych. Ułatwiają one współpracę ze statystykami w celu szybszego dopracowania stworzonych modeli i podejmowania lepszych decyzji. Do analityków biznesowych skierowany jest produkt SAS Visual Statistics.

Specjaliści data science czerpią korzyści z łatwiejszego zastosowania technik uczenia maszynowego i technologii data mining. Za sprawą spójnego i przyjaznego interfejsu wizualizacji i programowania, „badacze danych” mogą przyspieszyć budowanie modeli oraz generowanie kodu przenośnego i skalowalnego w różnych środowiskach. Narzędziem przeznaczonym dla tej grupy odbiorców jest SAS Visual Data Mining and Machine Learning.

Analitycy
, w tym pracownicy działów wykrywania nadużyć, wykorzystują platformy analityczne w procesie wykrywania nieprawidłowości i podejrzanych zdarzeń, a także inteligentnego zarządzania priorytetowymi powiadomieniami. Tej grupie użytkowników rekomendowana jest odświeżona wersja rozwiązania SAS Visual Investigator.

Programiści mają dostęp do danych, usług i metod analitycznych dzięki interfejsom SAS, Python, Java i Lua, a także otwartym interfejsom API REST.

Aby móc się rozwijać, biznes potrzebuje dzisiaj szerokiego dostępu do danych, dlatego analityka odgrywa coraz większą rolę. Wyzwaniem dla firm analitycznych nie jest już dzisiaj wyłącznie dostosowanie produktów i usług do konkretnych branż i obszarów biznesowych. Kolejnym zadaniem jest przystosowanie rozwiązań do potrzeb różnych grup użytkowników, zajmujących się w firmie procesami analitycznymi.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00