SAS Institute laureatem Ogólnopolskiego Godła Firma Przyjazna Klientowi

Warszawa (3 lutego 2016 r.) – Firma SAS Institute zdobyła Godło Ogólnopolskiego Programu Certyfikującego Firma Przyjazna Klientowi. Organizatorem Programu jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania, niezależna instytucja otoczenia biznesu zajmująca się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Przyznawane laureatom Godła są wyrazem uznania dla wysokiej jakości obsługi i skutecznej polityki zarządzania relacjami z klientami.

Podstawą procesu certyfikacyjnego jest badanie satysfakcji klientów realizowane w formie wywiadów telefonicznych. W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród klientów SAS Institute, firma uzyskała bardzo dobre wyniki we wszystkich analizowanych obszarach. Klienci cenią uprzejmość i kompetencje pracowników SAS (100% pozytywnych opinii). Równie wysoko ocenione zostały takie aspekty, jak indywidualne podejście do klienta oraz klarowność komunikacji (100% pozytywnych wskazań). Za najsilniejszą stronę SAS Institute klienci uznali ofertę produktową, zwracając uwagę na możliwości oprogramowania oraz na jego intuicyjność. Poziom satysfakcji klientów SAS Institute jest również bardzo wysoki – 96% pozytywnych wskazań, 50% respondentów oceniło swoje zadowolenie na 10 punktów w 10-stopniowej skali, a 91% respondentów jest skłonnych zarekomendować SAS Institute swoim przyjaciołom lub znajomym.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top