SAS Institute laureatem Ogólnopolskiego Godła Firma Przyjazna Klientowi

Warszawa (3 lutego 2016 r.) – Firma SAS Institute zdobyła Godło Ogólnopolskiego Programu Certyfikującego Firma Przyjazna Klientowi. Organizatorem Programu jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania, niezależna instytucja otoczenia biznesu zajmująca się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Przyznawane laureatom Godła są wyrazem uznania dla wysokiej jakości obsługi i skutecznej polityki zarządzania relacjami z klientami.

Podstawą procesu certyfikacyjnego jest badanie satysfakcji klientów realizowane w formie wywiadów telefonicznych. W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród klientów SAS Institute, firma uzyskała bardzo dobre wyniki we wszystkich analizowanych obszarach. Klienci cenią uprzejmość i kompetencje pracowników SAS (100% pozytywnych opinii). Równie wysoko ocenione zostały takie aspekty, jak indywidualne podejście do klienta oraz klarowność komunikacji (100% pozytywnych wskazań). Za najsilniejszą stronę SAS Institute klienci uznali ofertę produktową, zwracając uwagę na możliwości oprogramowania oraz na jego intuicyjność. Poziom satysfakcji klientów SAS Institute jest również bardzo wysoki – 96% pozytywnych wskazań, 50% respondentów oceniło swoje zadowolenie na 10 punktów w 10-stopniowej skali, a 91% respondentów jest skłonnych zarekomendować SAS Institute swoim przyjaciołom lub znajomym.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top