Nowości w ofercie technologicznej SAS

Tegoroczna edycja konferencji SAS Forum Polska „Z analityką jutro zaczyna się dziś” była doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi komponentami technologii SAS i szerokim zakresem funkcjonalności dostępnych narzędzi do zarządzania danymi, raportowania, wizualizacji i zaawansowanej analityki.

( 18 października 2016 r. ) Analityka biznesowa jest dziś fundamentem, na którym przedsiębiorstwa budują swoje operacje i przyszłe strategie biznesowe. Rozwój technologii prowadzi do powstawania coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań i ich innowacyjnych zastosowań. Cyfrowy biznes potrzebuje wysokiej wydajności pozwalającej na przetwarzanie wielkich zbiorów danych, coraz częściej w czasie rzeczywistym, oraz zaawansowanych technik analitycznych, które umożliwiają wszechstronną analizę danych o zróżnicowanej strukturze i zapewniają kompleksowy wgląd w kluczowe wskaźniki niezbędne do podejmowania decyzji. Powszechne wykorzystanie analityki w organizacjach wymaga również dostosowania zasad i interfejsów obsługi narzędzi do umiejętności użytkowników biznesowych bez przygotowania technicznego.

Najnowsza oferta technologiczna SAS odpowiada na wyzwania rynkowe i rosnące potrzeby klientów w zakresie funkcjonalności, wydajności i skalowalności rozwiązań. Szczególnie istotne są dziś wyjątkowe funkcjonalności oprogramowania w zakresie data mining i machine learning oraz jego łatwa integracja z rozwiązaniami open source. Strategia rozwoju technologii SAS przewiduje dalszą rozbudowę funkcjonalności między innymi w zakresie wsparcia dla środowiska Hadoop, przetwarzania in-memory i wykorzystania środowisk w chmurze (cloud computing).

SAS Viya – nowa otwarta platforma technologiczna

Nowoczesne organizacje i ich działy IT są zmuszone posługiwać się wieloma narzędziami i językami programowania oraz opanować odpowiednie umiejętności w tym zakresie. Potrzebują spójnej infrastruktury analitycznej, która byłaby łatwa do zarządzania, zapewniała wydajność i skalowalność przetwarzań, odporność na awarie oraz bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwalała na korzystanie z dowolnego języka programowania lub narzędzia wybranego przez użytkownika. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, SAS wprowadza nową platformę technologiczną SAS Viya, która jest w stanie sprostać najbardziej złożonym zadaniom analitycznym dziś i w przyszłości. Dzięki płynnemu, skalowalnemu i odpornemu na awarie środowisku przetwarzania, SAS Viya zapewnia kompleksową platformę wspierającą zarówno proste, jak i bardzo złożone strategie konkurowania analityką. SAS Viya umożliwia instalowanie i uruchamianie narzędzi w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych, a także we własnej infrastrukturze sprzętowej przedsiębiorstwa.

Integracja z Open Source

Dużą zaletą funkcjonalności rozwiązań SAS jest możliwość ich integracji z rozwiązaniami open source, co odpowiada na potrzeby programistów, analityków i specjalistów data science. W środowisku SAS Viya można z łatwością wykorzystać istniejące zasoby SAS, ponieważ jest ono kompatybilne z platformą SAS 9.4. Integracja SAS z rozwiązaniami open source, takimi jak np. Python zapewnia możliwość wykorzystania dotychczasowych kodów i umiejętności przez użytkowników, którzy do tej pory nie znali SAS oraz wykorzystania algorytmów SAS do obliczeń z zakresu zaawansowanej analityki. Daje też pewność, że algorytmy są przetestowane i będą wspierane w przyszłości. Inne korzyści to łatwiejsza integracja wyników modelowania z infrastrukturą technologiczną firmy, usprawnienia operacyjne wynikające z używania wspólnych modeli danych, scentralizowanej administracji i nadzoru oraz najlepszych na świecie rozwiązań analitycznych. SAS Viya umożliwia integrację poprzez API platform i języków SAS, Python, Java, Lua oraz w tworzenie i wywoływanie usług w standardzie REST.

Cognitive Computing

SAS od kilkudziesięciu lat wykorzystuje technologie kognitywne w swoich rozwiązaniach analitycznych. Obecnie ma miejsce istotna zmiana w zakresie wykorzystania tych technik, która polega na możliwości zastosowania uczenia maszynowego i wysokowydajnego przetwarzania danych do zwiększenia automatyzacji i precyzji interakcji między komputerami i ludźmi. Rozwiązania SAS, w tym nowa platforma SAS Viya, zawierają najważniejsze komponenty technologii kognitywnego przetwarzania danych. Są to między innymi mechanizmy przetwarzania języka naturalnego oraz zestaw nowych algorytmów analitycznych. Pozwalają one deweloperom na tworzenie systemów kognitywnego przetwarzania danych i wykorzystywanie ich do przetwarzania szybkich strumieni danych — początkowo tekstów i grafiki, a wkrótce także dźwięku i materiałów wideo. Najnowsze rozwiązanie analityczne SAS w segmencie kognitywnego przetwarzania danych to SAS Visual Data Mining and Machine Learning.

SAS 9.4 – kompleksowe środowisko analityczne

Równolegle do SAS Viya wciąż rozwijana jest platforma SAS 9.4, która wspiera kompleksowe portfolio produktów analitycznych. Rozwiązania dostępne na platformie SAS 9.4 umożliwiają realizację pełnego cyklu analitycznego od poziomu pozyskiwania danych i zarządzania nimi przez wizualizację i raportowanie, aż po zaawansowaną analizę. Oprogramowanie SAS wykorzystuje przetwarzanie rozproszone i technologię in-memory, zapewniając wysoką wydajność, pozwalającą na skuteczne i efektywne przetwarzanie danych cyfrowej ery. W ramach rozwoju linii produktowej SAS 9.4 udostępniane są także nowe rozwiązania bazujące na tej technologii. Wśród nich można wymienić nową wersję SAS Data Loader for Hadoop – narzędzia, które umożliwia samoobsługowe i elastyczne zarządzanie danymi w klastrach Hadoop oraz przygotowywanie ich do zadań analitycznych np. poprzez czyszczenie i standaryzację. SAS 9.4 zapewnia środowisko analityczne dla dowolnej liczby użytkowników oraz możliwość korzystania z narzędzi w modelu on-site oraz w chmurze. Raporty i analizy można udostępniać w przeglądarce internetowej, poprzez urządzenia mobilne i aplikacje Microsoft Office.

SAS Customer Intelligence 360 – zaawansowana analityka klienta

Zapewnienie klientom spójnych doświadczeń odpowiadających ich aktualnym potrzebom jest coraz trudniejszym wyzwaniem. Klienci chcą być tak samo traktowani bez względu na kanał komunikacji i chcą otrzymywać spersonalizowane oferty. Coraz większą rolę odgrywają tutaj również zasady dotyczące plików cookies, blokady reklam, zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych, nowe metody publikacji reklam itp. Nowe rozwiązanie SAS Customer Intelligence 360 adresuje te wyzwania i daje możliwość uzyskania pełnego obrazu klientów do prowadzenia i kształtowania interakcji z nimi w czasie rzeczywistym w ramach wszystkich cyfrowych kanałów kontaktu. Narzędzie wykorzystuje technologię dynamicznego gromadzenia danych, która unika tagowania stosowanego w analityce webowej, umożliwiając natychmiastową transformację danych cyfrowych w kompleksową wiedzę o kliencie. Działając w ten sposób sprzedawcy są przygotowani, aby spełnić potrzeby każdego klienta w odpowiednim miejscu i czasie oraz w odpowiednim kontekście. Dlatego nazwa narzędzia SAS zawiera w sobie określenie „360”. Zapewnia ono kompletny wgląd we wszystkie dane potrzebne do zoptymalizowania indywidualnej podróży klienta oraz pewność, że uzyskana wiedza jest kompletna i zgodna z prawdą. To pozwala wyjść do klienta z wartościowym i zadowalającym komunikatem, przy jednoczesnym przestrzeganiu procedur i wytycznych związanych z marką. Rozwiązania SAS Customer Intelligence 360 są w pełni zintegrowane z pozostałą częścią zestawu SAS Customer Intelligence, tworząc kompleksowe środowisko gotowe analizować i realizować programy marketingowe od samego początku do poziomu indywidualnego klienta.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00