Internet Rzeczy: rewolucja dzieje się tu i teraz

Potencjał ukryty w danych pozyskiwanych, wymienianych i przetwarzanych przez urządzenia i maszyny jest dziś nieograniczony. Otwiera szereg możliwości zarówno w zakresie tworzenia nowych produktów i usług, jak i transformacji procesów biznesowych. Samo gromadzenie danych nie zapewnia dostatecznej wartości biznesowej. Konieczne jest wykorzystanie zaawansowanych technologii analitycznych, które pozwolą wydobyć zawartą w tych danych wiedzę.

( 19 grudnia 2016 r. ) - Internet of Things (IoT) jest kolejnym etapem rewolucji informacyjnej, który ma ogromny wpływ na transformację biznesu i zmienia sposób funkcjonowania każdego z nas. Wyniki badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców w USA potwierdzają, że technologie IoT są już wykorzystywane i mocno obecne w przyszłych strategiach firm. 88% ankietowanych twierdzi, że Internet Rzeczy to ważny trend, który będzie miał istotny wpływ na wzrost biznesu w przyszłości, 63% uważa, że IoT ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ich organizacji, a 50% potwierdza, że analizuje dane z urządzeń oraz maszyn.

Analityka danych IoT

Internet Rzeczy opiera się na inteligentnych przedmiotach potrafiących komunikować się i odbierać polecenia. Wszystko to odbywa się z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej pośredniczącej w tym dialogu oraz systemach i rozwiązaniach IT, których zadaniem jest przetwarzanie i analiza gromadzonych danych w celu uzyskania informacji niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji i skutecznych działań.

- Cały proces od pozyskania danych z czujników do podjęcia decyzji wymaga zastosowania technologii zarządzania danymi oraz różnorodnych technik analitycznych, takich jak analiza sekwencji zdarzeń, modelowanie predykcyjne, czy prognozowanie. Skuteczne wykorzystanie danych pochodzących z Internetu Rzeczy jest możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Big Data. Dostępne technologie pozwalają dziś skutecznie przetwarzać wielkie wolumeny danych napływających z ogromną prędkością i dynamiką. Dzięki możliwości zastosowania zaawansowanej analityki bezpośrednio na strumieniach danych decyzje i działania wynikające z uzyskanej wiedzy mogą być podejmowane praktycznie w czasie rzeczywistym - mówi Miłosz Trawczyński Business Consulting Manager w SAS Institute.

Oczekiwane korzyści

Funkcjonowanie inteligentnego świata połączonych urządzeń skupia się na podniesieniu efektywności wykorzystywania zasobów, zwiększeniu wydajności operacyjnej i ograniczeniu kosztów związanych ze świadczeniem usług lub produkcją realizowaną w erze Przemysłu 4.0. Połączone urządzenia to także zupełnie nowy obszar tworzenia innowacji, której trwale poszukują przedsiębiorstwa dla zbudowania przewag konkurencyjnych i wyprzedzenia oczekiwań swoich klientów. W badaniu przeprowadzonym wśród przedstawicieli największych europejskich przedsiębiorstw wśród najważniejszych oczekiwanych korzyści z wykorzystania rozwiązań IoT 43% respondentów wskazało zwiększenie efektywności operacyjnej, 36% poprawę doświadczenia i satysfakcji klientów, 29% możliwość tworzenia nowych produktów, a 25% lepsze zarządzanie zasobami. Analityka odgrywa kluczową rolę w jeszcze jednym bardzo ważnym obszarze, którym jest bezpieczeństwo.

- W cyfrowych czasach jednym z największych wyzwań jest cyberbezpieczeństwo. Dzięki analityce czasu rzeczywistego możemy skutecznie wykrywać zagrożenia, zanim bezpośrednio uszkodzą one funkcjonowanie krytycznej infrastruktury informatycznej, doprowadzą do kradzieży lub zafałszowania danych. Odpowiednio zastosowana analityka może przetwarzać i analizować na bieżąco zdarzenia zachodzące w sieci teleinformatycznej, identyfikując zdarzenia niepożądane i podnosząc alarmy - mówi Miłosz Trawczyński Business Consulting Manager w SAS Institute.

Wybrane przykłady zastosowań

Za przykład wykorzystania analizy danych IoT posłużyć może przykład samolotu Boeing 787, który rejestruje dane dotyczące pracy silników w samolocie i stanu maszyny. Łącznie jest to liczba 40 terabajtów danych na godzinę, które odpowiednio wykorzystane przekładają się na bezpieczeństwo samolotu, pomagają podejmować odpowiednie decyzje w trakcie lotu oraz planować w odpowiednim czasie naprawy serwisowe.

Samochód elektryczny, do którego należy przyszłość w motoryzacji, produkuje około 25 gigabajtów danych na godzinę użytkowania, co przekłada się na 130 terabajtów danych na pojazd rocznie. Jak te dane można wykorzystać? Ubezpieczyciel może na podstawie analizy stylu jazdy określić poziom stawek ubezpieczeniowych, a producent identyfikować możliwą awarię i minimalizować koszty związane z masowymi wezwaniami do serwisów.

Również sieci handlowe poprzez zastosowanie specjalnych czujników w sklepach mogą dostarczać na smartphone klienta szczegółowe informacje o produkcie, którym jest zainteresowany. Korzyści uzyskują w tym przypadku dwie strony. Klient, ponieważ uzyskuje cenne informacje oraz sieć handlowa, która uzyskane dane może wykorzystać do w pełni spersonalizowanych kampanii marketingowych lub odpowiedniego planowania rozwoju swojej oferty.

To tylko nieliczne przykłady przemysłowego wykorzystania analizy danych IoT. Z perspektywy każdego z nas cyfrowy świat połączonych urządzeń może dostarczyć szereg korzyści przekładających się na podniesienie jakości życia czy ułatwienie codziennych czynności. W sferze publicznej oczekujemy jak najlepiej skrojonych i dostosowanych do naszych potrzeb usług. Pierwszym miejscem, gdzie dostrzegamy wpływ tej ewolucji są inteligentne miasta (ang. „smart cities”). Dzięki rozwiązaniom Internetu Rzeczy zmienia się także medycyna. Telemedycyna pozwala na zdalne świadczenie usług medycznych np. poprzez monitorowanie parametrów życiowych, reagowanie na ich zmiany, wezwanie automatyczne pomocy lub wskazanie konieczności podania leków.

Co przyniesie przyszłość?

Kluczem do sukcesu dla przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań Internetu Rzeczy będzie umiejętność znalezienia i adaptacji ich innowacyjnych zastosowań. Według badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli największych europejskich przedsiębiorstw, które posiadają doświadczenia we wdrażaniu projektów IoT, bardzo istotne znaczenie ma również gotowość organizacji do wdrażania zmian i innowacji oraz posiadanie szerokiego zakresu kompetencji i umiejętności w zespołach projektowych.

- Budowanie rozwiązań Internetu Rzeczy wykorzystujących inteligentne urządzenia oraz zaawansowaną analitykę wymaga przełamania wielu barier. Kluczowe z nich to niepewność zwrotu z inwestycji, co jest nieodłącznym elementem innowacyjności. Kolejne aspekty obejmują bezpieczeństwo danych i procesów biznesowych związane z koniecznością przesyłania danych w publicznych sieciach oraz potrzebę połączenia często bardzo technicznych kompetencji z zadaniami data science i zaawansowanej analizy danych - mówi Miłosz Trawczyński Business Consulting Manager w SAS Institute.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00