SAS Institute liderem wśród dostawców rozwiązań Cross-Channel Campaign Management

Niezależna firma analityczna Forrester Research sklasyfikowała SAS Institute jako lidera w raporcie The Forrester Wave™:Cross-Channel Campaign Management Platforms. Aktualna oferta SAS w obszarze zarządzania wielokanałowymi kampaniami uzyskała najwyższe oceny spośród wszystkich prezentowanych technologii.

Platforma SAS® Customer Intelligence została również sklasyfikowana najwyżej w zakresie takich funkcjonalności, jak analityka i raportowanie, optymalizacja, zarządzanie interakcją, a także otrzymała jedne z najwyższych ocen w kategorii architektura rozwiązania i strategia rozwoju. Według autorów raportu: „Rozwiązanie SAS Customer Intelligence zdystansowało konkurencję przede wszystkim dzięki wyjątkowym funkcjonalnościom w zakresie analityki i optymalizacji.”

W dobie gospodarki cyfrowej proces marketingowy staje się coraz bardziej złożony, a komunikacja z klientem rozprzestrzenia się na nowe kanały elektroniczne i społecznościowe. Wiele rozwiązań do zarządzania kampaniami nie jest w stanie sprostać tym wyzwaniom i efektywnie wspierać wielokanałowe interakcje w sposób zintegrowany i w odpowiednio krótkim czasie. SAS posiada odpowiednie rozwiązania i kompetencje, które zapewniają osiąganie wymiernych korzyści z wykorzystania nowych metod w komunikacji z klientem. Oferowane rozwiązanie do zarządzania kampaniami uwzględnia kompleksową wiedzę na temat klientów i pozwala szybko reagować na ich zachowania i potrzeby, obsługuje różnorodne kanały i dwustronną komunikację z klientami, a także zapewnia możliwość optymalizacji procesu planowania kampanii, tak, aby skutecznie realizować zaawansowaną i wielokanałową strategię marketingową.

„Tym co wyróżnia ofertę i podejście SAS jest przede wszystkim możliwość szybkiej operacjonalizacji wysoko wydajnego silnika analitycznego w procesach marketingowych. Spójność technologiczna, zawarta w rozwiązaniu, wiedza biznesowa oraz szerokie możliwości adaptacji do potrzeb klientów, to kluczowe cechy platformy SAS Customer Intelligence, wyróżniające ją spośród innych tej klasy rozwiązań biznesowych”. – powiedział Radosław Grabiec, Dyrektor Regionalnego Centrum Kompetencyjnego Customer Intelligence w SAS Institute Polska

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top