SAS Institute liderem wśród dostawców rozwiązań Cross-Channel Campaign Management

Niezależna firma analityczna Forrester Research sklasyfikowała SAS Institute jako lidera w raporcie The Forrester Wave™:Cross-Channel Campaign Management Platforms. Aktualna oferta SAS w obszarze zarządzania wielokanałowymi kampaniami uzyskała najwyższe oceny spośród wszystkich prezentowanych technologii.

Platforma SAS® Customer Intelligence została również sklasyfikowana najwyżej w zakresie takich funkcjonalności, jak analityka i raportowanie, optymalizacja, zarządzanie interakcją, a także otrzymała jedne z najwyższych ocen w kategorii architektura rozwiązania i strategia rozwoju. Według autorów raportu: „Rozwiązanie SAS Customer Intelligence zdystansowało konkurencję przede wszystkim dzięki wyjątkowym funkcjonalnościom w zakresie analityki i optymalizacji.”

W dobie gospodarki cyfrowej proces marketingowy staje się coraz bardziej złożony, a komunikacja z klientem rozprzestrzenia się na nowe kanały elektroniczne i społecznościowe. Wiele rozwiązań do zarządzania kampaniami nie jest w stanie sprostać tym wyzwaniom i efektywnie wspierać wielokanałowe interakcje w sposób zintegrowany i w odpowiednio krótkim czasie. SAS posiada odpowiednie rozwiązania i kompetencje, które zapewniają osiąganie wymiernych korzyści z wykorzystania nowych metod w komunikacji z klientem. Oferowane rozwiązanie do zarządzania kampaniami uwzględnia kompleksową wiedzę na temat klientów i pozwala szybko reagować na ich zachowania i potrzeby, obsługuje różnorodne kanały i dwustronną komunikację z klientami, a także zapewnia możliwość optymalizacji procesu planowania kampanii, tak, aby skutecznie realizować zaawansowaną i wielokanałową strategię marketingową.

„Tym co wyróżnia ofertę i podejście SAS jest przede wszystkim możliwość szybkiej operacjonalizacji wysoko wydajnego silnika analitycznego w procesach marketingowych. Spójność technologiczna, zawarta w rozwiązaniu, wiedza biznesowa oraz szerokie możliwości adaptacji do potrzeb klientów, to kluczowe cechy platformy SAS Customer Intelligence, wyróżniające ją spośród innych tej klasy rozwiązań biznesowych”. – powiedział Radosław Grabiec, Dyrektor Regionalnego Centrum Kompetencyjnego Customer Intelligence w SAS Institute Polska

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top