Coraz więcej możliwości kształcenia dla specjalistów data science w Polsce

15 września 2015 r. – W nowym roku akademickim coraz więcej uczelni wyższych w Polsce oferuje kierunki studiów, których absolwenci będą posiadali odpowiednie kwalifikacje do pracy w nowej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie data science. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, wiodące polskie uczelnie we współpracy z SAS Institute oferują dedykowane kursy oraz studia magisterskie i podyplomowe, które obejmują zajęcia z zaawansowanej analityki, statystyki, technologii big data, uczenia maszynowego oraz innych zagadnień związanych z dziedziną data science. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, to przykłady uczelni, które oferują programy nauczania w tym zakresie.

Specjaliści data science to nowy rodzaj analityków danych, którzy nie tylko świetnie radzą sobie z technologią, ale również charakteryzują się zdolnościami rozwiązywania istotnych kwestii biznesowych. To matematycy, informatycy i badacze trendów w jednym. Ponieważ posiadają unikalne umiejętności wsparcia zarówno zagadnień biznesowych, jak i technologicznych, są dziś bardzo poszukiwani na rynku pracy i dobrze wynagradzani. Jeszcze dziesięć lat temu nie było na nich zapotrzebowania. Gwałtowny wzrost popularności tej specjalizacji odzwierciedla zmiany rynkowe i dynamiczny rozwój cyfrowej gospodarki, a wraz z tym zmianę podejścia przedsiębiorstw do tematu zarządzania danymi w dobie big data. Firmy przekonały się, że konieczne jest uwzględnianie w codziennej działalności wszelkich dostępnych danych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Stanowią one źródło przewagi konkurencyjnej, pod warunkiem, że organizacja potrafi je sprawnie pozyskać, zanalizować i wyciągnąć z nich wartościową wiedzę biznesową. I do tego właśnie potrzebuje specjalistów data science.

Wybrane kierunki studiów podyplomowych dla specjalistów data science:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS
Wszystkie zajęcia mają charakter warsztatów z wykorzystaniem oprogramowania SAS i odbywają się w pracowni komputerowej. Tematyka kursów w ramach studiów jest niezależna od wykorzystywanego oprogramowania statystycznego. Wcześniejsza znajomość oprogramowania SAS nie jest wymagana.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie
Integralną część studiów stanowią zajęcia w laboratorium komputerowym oraz warsztaty zastosowań biznesowych. W ramach zajęć słuchacze mają możliwość samodzielnego wykorzystania przedstawionych metod w problemach biznesowych.

Akademia analityka - analizy statystyczne i data mining w biznesie
Studia są skierowane do pracowników zajmujących się zaawansowaną analityką w firmach komercyjnych, bankach, instytucjach nadzorczych czy administracji publicznej oraz pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych pragnących poszerzyć swój warsztat naukowo – badawczy. To oferta również dla absolwentów uczelni, którzy posiadają wykształcenie matematyczne, informatyczne, statystyczne, a którzy chcą dokształcić się w zakresie nowoczesnej analityki w zastosowaniach biznesowych.

Inżynieria Danych – Big Data
Wiedza specjalistyczna i umiejętności praktyczne nabywane w ramach tych studiów są niezbędne do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie oraz do rozwiązywania związanych z tym problemów.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Systemy Informacyjne i Analiza Danych
Studia adresowane są do osób zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, czyli do każdego kto w pracy zawodowej lub prywatnie chce wykorzystywać w sposób profesjonalny i efektywny bazy danych oraz metody przetwarzania i analizy danych.

Biostatystyka i Analiza Danych w Ochronie Zdrowia Publicznego
Pierwszy w Polsce kierunek studiów podyplomowych kompleksowo przygotowujących do pracy w charakterze biostatystyka, analityka danych biomedycznych posiadającego również kompetencje w zakresie programowania, przetwarzania i zarządzania danymi w SAS oraz bioinformatyki.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Studia z SAS
Uczestnik studiów oprócz dyplomu ukończenia studiów ma również możliwość uzyskania pożądanego przez pracodawców certyfikatu SAS stanowiącego dowód posiadania wysokich umiejętności analitycznych. Certyfikat ten jest przyznawany wszystkim osobom, które zdadzą przewidziane programem studiów egzaminy i zaliczenia.

 

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00